English Українська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Авторам

  Матеріали для опублікування приймаються від спеціалістів у галузі теоретичної, профілактичної, експериментальної та клінічної медицини, суміжних дисциплін, а також досліджень в галузі біологічних наук з шифрами 091 «Біологія» та 222 «Лікувальна справа» (Наказ МОН
  України №
  1279 від 06.11.2014 р). Мова публікацій - англійська.

  Журнал не публікує огляди, короткі повідомлення, а також методичні статті.

   

  Загальний обсяг оригінальної статті не має перевищувати 15 сторінок з урахуванням 2 анотацій, списку використаних джерел, таблиць, рисунків, діаграм і т.д. Матеріали візуалізації результатів розташовуються по тексту статті, за порядком їхнього згадування.

  Публікація повинна відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження, перспективи подальших розробок у даному напрямку. Висновки мають бути аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом.

  Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації.

  Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, гуманного ставлення до піддослідних тварин, не приймаються.

  У разі виникнення додаткових запитань, автори можуть звертатися до редактора журналу «Світ медицини та біології» – Дацій Марини Андріївни за тел. +38 (066) 458-36-81 (Viber).

  Авторський оригінал подають обов'язково у двох формах – роздрукований на папері (Кафедра гістології, цитології та ембріології, УМСА, вул. Шевченка - 23, м. Полтава, 36000, або Новою Поштою Дацій Марині Андріївні, 066-458-36-81м.Полтава, Відділення Нової Пошти № 18 та в електронному вигляді (на магнітному носії або надісланий електронною поштою – womab.ed@gmail.com).

  Автори, які бажають передати матеріали безпосередньо до редакції, можуть звертатися до редакції журналу «Світ медицини та біології» за тел.: (066) 4583681 (з 9:00 до 13:00).

   

  До статті додаються наступні супровідні документи:

  1) направлення з клопотанням закладу про публікацію статті (на гербовому бланці закладу);

  2) експертний висновок про дозвіл на публікацію статті;

  3) довідка про відсутність плагіату із зазначеням відсотку оригінальності тексту;

  4) угода з автором про передачу авторських прав https://womab.com.ua/ua/avtorska-ugoda;

  5) на першій сторінці статті повинна стояти гербова печать закладу та підпис керівника.

   

  Реквізити для оплати буде надіслано авторам додатково, після отримання статті та її рецензування.

  Доводимо до відома авторів, що в зв'язку зі стислими термінами підготовки статей до випуску, автор зобов'язаний протягом 3 днів після отримання зауважень від редакції, повідомити редакцію про отримання листа, і протягом з 7 днів з моменту отримання зауважень, внести необхідні зміни до статті і направити виправлений варіант. У разі недотримання строків внесення зміни, редакція журналу залишає за собою право відмовити автору в публікації або перенести вихід статті на більш пізній термін, який визначається редакцією.

   

  Адреса редакції: 36024, м, Полтава, вул. Шевченка, 23, кафедра гістології, цитології та ембріології. Тел. (служ.) (0532) 60-84-44. E-mailwomab.ed@gmail.com.