EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л.В. Журавльова, Н.К. Александрова, В.М Хворостінка, І.А.Ільченко

  ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА ТЛІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ З УРАХУВАННЯМ ПОРУШЕНЬ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ


  Про автора: Л.В. Журавльова, Н.К. Александрова, В.М Хворостінка, І.А.Ільченко
  Рубрика ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ І ГЕПАТОЛОГІЯ
  Тип статті Научная статья
  Анотація У статті представлені результати використання блокатора кальцієвих канальців амлодипіну у комплексному лікуванні сполученої патології.Обстежені 42 хворих ГХ в поєднанні з ВХДПК. У всіх хворих віявлені порушення стану МЦ. Встановлено, що амлодипін поліпшує стан МЦ і позитивно впливає на перебіг як ГХ, так і ВХДПК.
  Ключові слова поєднана патологія, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба 12-палої кишки, амлодипін, стан мікроциркуляції
  Список цитованої літератури
  • Лішневська В.Ю. Механізм розвитку мікросудинної ішемії у хворих на ішемічну хворобу серця старших вікових груп / В.Ю.Лішневська // Буковинський мед. вісник. - 2003. - №3. – С. 46-51.
  • Медико-соціальні аспекти хвороб системи кровообігу / За ред.проф. В.М.Коваленка. – Київ, 2009. - 146с.
  • Моисеев С.В. Амлодипин: новые данные контролируемых исследований / C.В.Моисеев // Клин. фармакол. и терапия. - 2003. – Т.12, №3. – С. 59-62.
  • Опыт применения амлодипина в клинической практике/ Т.А.Перцева, О.Г.Черкасова, И.В.Тищенко,Н.М.Цыганкова // Укр. кардиол. журн.– 2002. - № 5. – С. 63 - 66.
  • Ройтман Е.В. Биореология. Клиническая гемореология. Основные понятия, показатели, оборудование. Часть 1./ Е.В. Ройтман // Кровообіг та гемостаз. - 2003. - № 1. – С. 84 – 92.    
  • Ройтман Е.В. Биореология. Клиническая гемореология. Основные понятия, показатели, оборудование Часть 2. / Е.В.Ройтман //Кровообіг та гемостаз.- 2004. - № 1. – С. 90 – 98.
  • Свінцицький А. Деякі особливості лікування хворих із поєднанням гіпертонічної хвороби з виразковою хворобою шлунка, дванадцятипалої кишки або хронічним гастродуоденітом / А. Свінцицький, О. Євтушенко // Ліки України .- 2004. - № 10. – С. 127 – 130.
  • Сучасний стан та перспективи застосування препаратів амлодипіну в Україні / Н.О. Горчакова, Р.І. Притула, В.М. Трохимчук [та ін.] // Ліки України.- 2004. - № 5. – С. 111 – 114.
  • 2007 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for management of arterial hypertension J Hypertens. - 2007.-Vol. 25-р.1105-1187.
  • American Sociеty of Echocardiography: recommendations for evaluation of the severity of  native valvular regurgitation with two-dimensional and Dopplerechocardiography / A report from the American Socіety of Echocardiography’s Nomenclature and Standards Committee and The Task Force on Valvular Regurgitation, developed in conjunction with the American College of Cardiology Echocardiography Committee, The Cardiac Imaging Committee, Council on Clinical Cardiology, The American Heart Association, and the European Society of Cardiology Working Group on Echocardiography./ W.A. Zoghbi, M. Enyiques-Sayano, E. Foster [et al.] // Eur. J. Echocardiogr. - 2003, 4 (4).-p.237-261.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(25), 2010 рік , 70-73 сторінки, код УДК 616.12-008.331.1+616.33-002.44]-005-08