EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Торяник І.І., Колесник В.В.

  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛІНІЙНИХ ЩУРІВ У РАЗІ МОДЕЛЬОВАНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ


  Про автора: Торяник І.І., Колесник В.В.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У роботі представлені результати морфологічних досліджень змін у судинах головного мозку самців щурів лінії Вістар, 6-ти міс. віку (n=45) у разі розвитку модельованого ішемічного інсульту. Головними критеріями щодо останнього є низка факторів, яка визначається не тільки структурними ознаками судин, але й клітин периферичної крові. Серед яких виявлено: реорганізацію ендотеліального шару, сполучнотка-нинних компонентів, дегенерацію, зміни поверхневої будови еритроцитів, їхніх адгезивних властивостей, некроз тканьових компонентів параваскулярного простору. На мікропрепаратах відображені чисельні ознаки розладів гемоциркуляції, пов’язаних із змінами реологічних властивостей крові, проникністю судинної стінки.
  Ключові слова структурно-функціональні особливості, судини головного мозку, самці щурів лінії ³стар, модельований ішемічний інсульт.
  Список цитованої літератури
  • Безсмертна Г.В. Метаболічні фактори ризику у хворих з ішемічним інсультом / Г.В. Безсмертна // Український медичний часопис.- 2005.- N 4.- С. 79- 82.
  • Коваленко В.М. Смертність та інвалідність населення внаслідок серцево- судинних та судинно- мозкових захворювань- проблема сучасності / В.М.Коваленко, А.П.Дорогой, В.МКорнацький // Український кардіологічний журнал.- 2003.- N 6.- С. 9- 12.
  • Міщенко Т.С. Епідеміологія мозкового інсульту в Україні / Т.С. Міщенко, Д.В Здесенко. // Новости фармации и медицині в Украине.- 2005.- Вип. 60(166).- С. 5-6.
  • Поліщук М.Є. Про заходи щодо попередження смертності та інвалідності ві l серцево- судинних та судинно- мозкових захворювань/ М.Є. Поліщук // Нейрон Ревю.- 2003.- Вип. 5(11).- С. 1- 3.
  • Сергиевский С. Б. Состояние церебральной и центральной гемодинамики у больных с ишемическим инсультом / С. Б Сергиевский., Е.М. Бурцев // Журнал неврологии и психиатрии.-2003.- N 4 .- С. 68- 72.
  • Парфенов В.А. Вторичная профилактика ишемического инсульта: перспективы и реальность / В.А. Парфенов, С.В. Вербицкая // Здоров ’ я України.- 2006.- N 11- 12.- С. 28- 29.
  • Шульженко Д.В. Морфофункциональное состояние магистральных артерий головы у больных среднего возраста, перенесших ишемический инсульт / Д.В. Шульженко // Кровообіг та гемостаз.- 2007.- N 2.- С. 60- 65.
  • Lesk R.L. Endothelium and valvular diseases of the heart / R.L. Lesk, N Jain., J. Butani // Microscopy Researche Technics.- 2003.- Vol. 60, N 2.- P. 129- 137.
  • 9 . Nighoghossian N. Accuracy of in vivo carotid B- mode ultrasound compared with pathological analysis: intima- media thickening lumen diameter, and cross- sectional area / N.Nighoghossian, L.Derex, P.Douen. //Stroke.- 2005.- N 36.- P.2764- 72.      
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(26), 2010 рік , 83-85 сторінки, код УДК