EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.М. Жураківський

  СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ФІБРОМІОМИ МАТКИ У ЖІНОК З ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ


  Про автора: В.М. Жураківський
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Фіброміома матки у жінок з ожирінням частіше зустрічається в передменопаузальний період, супроводжується захворюваннями серцево-судинної системи. У таких хворих спостерігаються зміни показників ліпідного обміну достовірне підвищення в крові холестерину і атерогенної фракції ліпопротеїдів та зниження ліпопротеїнів високої щільності, коефіцієнт атерогенності становить 4,68±1,63. Застосування аторвастатину призводить зниження коефіцієнту атерогенності на 45% та до зменшення індексу маси тіла 10,94% після 3 місяців лікування. При цьому встановлений сильний позитивний кореляційний зв’язок між тригліцеридами і індексом маси тіла до та після лікування. Відмічається статистично значуще зменшення об’єму матки через 3 місяці після застосування комплексного лікуванні на 40,27% у підгрупі 1а, у підгрупі 1б тільки на 35,6%. Окрім того, у підгрупі 1а спостерігається менша частота сидрому «спалаху», ніж у підгрупі 1б, відповідно 5% та 10% випадків.
  Ключові слова фіброміома, гіперпластичні процеси матки, гормони, ліпідний обмін, статини
  Список цитованої літератури
  • Жегулович В.Г.  Органозберігаюча тактика лікування фіброміоми матки / В.Г. Жегулович, В.О. Товстановська, В.М. Воробей-Вихівська // Здоровье женщины. – 2010. - №1.- С. 26-28.
  • Железов Д.М. Оптимізація лікувальної тактики при поєднаних гіперпластичних процесах ендо – і біометрія в пре менопаузі / Д.М. Железов // Педіатрія, акушерство та гінекологія  - 2009. - №4. – С. 102-105.
  • Подзолкова Н.М. Метаболический синдром у женщин: две грани единой проблемы / Н.М. Подзолкова, В.И. Подзолков, О.Л. Глазкова [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2003. - № 6. – С. 28-33.
  • Татарчук Т.Ф. Диференциальные подходы к органосохраняющей терапии лейомиомы матки в различные возрастные периоды / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей // Медицинские аспекты здороья женщины. – 2008. - №4. – С. 24-29.
  • Функция эндотелия у больных с фибромиомой матки / В.А. Питько, И.А. Гузь, А.Д. Демиденко, Т.Л. Весич и др. // Експериментальна і клінічна медицина – 2009. - №2. – С.  132-134.
  • Ming-Huei Cheng. Uterine myoma: a condition amendable to medical therapy? / Ming-Huei Cheng, Peng-Hui Wang. // Expert Opinion on Emerging Drugs. - 2008. – V. 13 (Is. 1).- P. 119-133.
  • Obstetric hysterectomy in a patient with uterine myoma of uterus duplex--case report / Kuś E, Swierczewski A, Orłowska K, Brzozowska [et all.] / /Ginekol. Pol. -  2009. – V. 80 (2). – P. 124-128.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(29), 2011 рік , 114-117 сторінки, код УДК 618.14 – 089 + 618.14 + 618.14-006