EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.О.Гуцаленко, І.П.Катеренчук, Ю.А.Кострікова, В.В.Томенко, Л.М.Сало, О.В.Манойло, А.М.Дзюба, В.І.Місютіна, О.В.Карлов, В.П.Фалько, Є.Е.Чіп

  РЕАЛЬНА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ ПРИ НЕГОСПІТАЛЬНІЙ ПНЕВМОНІЇ В НЕЗВИЧНИЙ ЕПІДЕМІЧНИЙ СЕЗОН ОСІНЬ-ЗИМА 2009-2010 рр.: власний клінічний досвід


  Про автора: О.О.Гуцаленко, І.П.Катеренчук, Ю.А.Кострікова, В.В.Томенко, Л.М.Сало, О.В.Манойло, А.М.Дзюба, В.І.Місютіна, О.В.Карлов, В.П.Фалько, Є.Е.Чіп
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Проаналізовані особливості антибактеріальної терапії хворих на негоспітальну пневмонію в незвичний епідемічний сезон 2009-2010 рр. Встановлена низька клінічна ефективність стартової монотерапії у хворих на пневмонію та досягнення клінічного ефекту у відповідь на комбіновану, а в тяжких випадках – на агресивну антибактеріальну терапію переважно внутрішньовенного використання. Відсутність адекватної клінічної відповіді на стартову антибіотикотерапію протягом перших 3 днів після госпіталізації була причиною призначення нової комбінації антибіотиків у кожного п’ятого хворого (21,76%). Аналіз ефективності антибактеріальної терапії негоспітальної пневмонії за період епідемії грипу та ГРВІ продемонстрував клінічну ефективність внутрішньовенного використання респіраторних фторхінолонів у складі комбінованої терапії у 80 % хворих, особливо при поєднанні з β-лактамними антибіотиками. Analysis of the antibiotic therapy patients with community acquired pneumonia during the flu epidemic and SARS has demonstrated clinical efficacy of intravenous respiratory fluoroquinolones using f in the combined therapy 80% of patients, especially in combination with β-lactam antibiotics. Анализ эффективности антибактериальной терапии негоспитальной пневмонии в период эпидемии гриппа и ОРВИ продемонстрировал клиническую эффективность внутри-венного применения респираторных фторхинолонов в составе комбинированной терапии у 80% больных, особенно при сочетании с β-лактамными антибиотиками.
  Ключові слова грип, незвичний епідемічний сезон, негоспітальна пневмонія, антибактеріальна терапія
  Список цитованої літератури
  • Березняков И.Г. Внебольничные пневмонии / И.Г. Березняков. – Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2009. – 160 с.
  • Богданов М.Б. Алгоритмы и организация антибиотикотерапии / М.Б. Богданов, Т.В. Черненькая. – М., 2004.
  • Вертикин А.Л. Алгоритм ведения больных с внебольничной пневмонией на догоспитальном этапе А.Л. Вертикин, А.В. Наумов. // Consilium medicum. – 2004. – № 6 (10). – С.14 – 17.
  • Грип в Україні: де правда, а де вимисел? //Therapia .–2009.–№ 11.–С.6 –10.
  • Грипп и другие ОРВИ в Украине. Комментарии специалистов. // Здоров’я України. – 2009. – № 21 (226). – С. 17.
  • Дзюблик О.Я Ефективність та безпечність лефлоцину в терапії позагоспітальної пневмонії нетяжкого перебігу у хворих, які потребують госпіталізації О.Я Дзюблик.,О.О. Мухін //Doctor. –2006. – № 1. – С.48 – 49.
  • Европейское руководство по клинической оценке противоинфекционных лекарственных средств / [ Beam Jr.T.R., Gilbert D.N., Kunin C.M.(Eds.) ]; под ред. А.Г.Чучалина, Л.С.Страчунского. – Амипресс, Смоленск, 1996. – 320 с.
  • Князевич В.М.Доповідь міністра охорони здоров’я України на засіданні Верховної Ради України 03.11.2009 р. В.М. Князевич // Здоров’я України. – 2009. – № 21 (226). – С. 14.
  • Наказ МОЗ України № 128 від 19.03.2007 р. “Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Пульмоноглогія” ”. – Київ. – 2007. – С.106 – 146.
  • Наказ МОЗ України № 813 “Про затвердження Алгоритму надання медичної допомоги хворим на пандемічний грип, викликаний вірусом А(H1/N1) Каліфорнія” від 11.11.2009 р.
  • Юдина Л.В.Современные респираторные фторхинолоны – короткий путь к выздоровлению Л.В. Юдина// Здоров’я України. –2007. –№ 20 (177). –С. 63.
  • Цой А.Н. Место левофлоксацина в фармакотерапии внебольничной пневмонии. А.Н.Цой, В.В. Архипов// РМЖ. –2003. –№ 11(4). –С. 164 – 169.
  • Garcia Vazquerz E., Meensa J., Martinez J.A., Marcos M.A. Puig J., Ortega V. et al. Lower mortality among patients with community-acquired pneumonia treated with a macrolide plus a beta-lactam agent versus a beta-lactam agent alone // Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. – 2005. – 24 (3). – Р. 190 – 195.
  • Laterre P. F. Monotherapy or combination therapy for hospitalized patients with community-acquired pneumonia: not yet the end of the story? //Clin. Infect. Dis. – 2008. – 46. – Р. 1510 – 1512.
  • Mandell L.A., Wunderink R.G., Azuento A. et al. Infectious Diseases Society of America/ American Thoracic Society consensus of community-acquired pneumonia in adults. //Clin. Infect.Dis.–2007.–44 (Suppl.2).–Р. 27- 72.
  • Menendez R., Torrez A., de Castro F.R. et al. Reaching stability in community-acquired pneumonia: the effects of the severity of disease,treatment, and the characteristics of patients //Clin. Infect.Dis. –2004. –39. –Р.1783 – 1790.
  • Torres A., Garau J., Arvis P et al. Moxifloxacin monotherapy is effective in hospitalized patients with community-acquired pneumonia: the MOTIV study – a randomized clinical trial. // Clin. Infect. Dis. – 2008. – 46. – Р. 1499 – 1509.
  • Waterer G.W., Somes G.W., Wunderink R.G. Monotherapy may be suboptimal for severe bacteriemic pneumococcfl pneumoniae // Arch. Sntern. Med. – 2001. – 161. – Р. 1837 - 1842.
  • Weiss K., Low D.E., Cortes L. et al. Clinical characteristics at initial presentation, and impact of dual therapy on the outcome of bacteriemic Streptococcus pneumoniae in adults // Can. Respir. J. - 2004. – 11. – Р. 589-593.
  • [Guideline] The Joint Commission and the Centers for Medicare and Medicaid Services Specifications Manual for NationalHospital Quality Measures. Version 2.6b. - April 2009.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(30), 2011 рік , 59-66 сторінки, код УДК 616.24-002-085.281.9:616