EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Циганенко А. Я., Лупай О. В., Мішина М. М., Граматюк С. М.

  ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВМІСТУ ТЕЙХОЄВИХ КИСЛОТ ТА ЗДАТНОСТІ ДО ФОМУВАННЯ БІОПЛІВОК ШТАМІВ S. AUREUS ТА С. ALBICANS


  Про автора: Циганенко А. Я., Лупай О. В., Мішина М. М., Граматюк С. М.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В останні роки тейхоєві кислоти (ТК) стали об’єктами медичних досліджень. Вивчення здатності до формування біоплівок клінічних та музейних штамів S.aureus, АТСС 25923, C.albicans АТСС 885 в залежності від рівня ТК. Визначення ТК прроводили за методом екстрагування 10%-ною трихлороцетовою кислотою. Біоплівки формували у пластикових планшетах в які вносили по 150 мкл поживного бульону та по 10 мкл культури з наступним трьохкратним відмиванням фізіологічним розчином. Середні значення ТК для біоплівки клінічних штамів S.aureus та C. albicans (р≤0,05), для штамів S.aureus, АТСС 25923 та C. albicans АТСС 885. В результатіи проведенних досліджень можна зробити висновки, що здатність до формування біоплівки у всіх штамів відрізняється та залежить від рівня ТК. Средние показатели ТК для биопленок клинических штамов S.aureus и C. albicans (р≤0,05), для штамов S.aureus, АТСС 25923 и C. albicans АТСС 885. В результате проведенных исследований можна сделать вывод, что на способность к формированию биопленок у всех штамов отличается и зависит от уровня ТК.
  Ключові слова біоплівки, тейхоєві кислоти, S.aureus, C. albicans
  Список цитованої літератури
  • Тец В.В. Бактериальные сообщества. / Тец В.В. - В кн.: Клеточные сообщества, Санкт-Петербург: Изд-во СПБГМУ, 1998. - с. 15-73.
  • Archibald A.R. In: Cell wall struc ture, synthesis, and turnover / A.L.So nenshein,  J.A.Hoch,  and R.Lo sick  eds., Ame rican Society for Microbiology, Washington – 1993. D.C. pp. 381–410.
  • Archibald, A.R. In: Bacterial cell wall structure and the ionicen vironment / R.Whittenbury, G.W.Gould et al., Bath University Press, Bath, United Kingdom – 1988. pp. 159–173.
  • Camilli  A. Bacterial small molecule signaling pathways./ Camilli  A. Bassler B. - Science – 2006. – Vol. 311. - № 5764. – Р. 1113 -1116.
  • Costerton, J. W. How bacteria stick.Sci. / Costerton, J. W., Geesey G. G., Cheng G. K.. - Am. 238:86-95.
  • Microbial biofilms. Annu. / [Costerton J., Lewandowski Z., Caldwell E.] Rev. Microbiol. - 2005 49:711-745.
  • Microbial biofilms S. аureus / [Naumova I.B., Shashkov, A.S., Tul'skaya, E.M. ] Receptors and Recognition – 2001.  FEMS Microbiol. Rev., 25, 269–284.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(31), 2011 рік , 49-51 сторінки, код УДК 579.861.2+582.283.23]:579