EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Благодаров В.М., Данилішина М.В., Лагода Н.М., Рудницька О.Г., Іванова М.Д.

  ЦИТОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ДЕФІЦИТУ МІОКАРДА В УМОВАХ АТЕРОГЕННОЇ ДИСЛІПОПРОТЕЇДЕМІЇ


  Про автора: Благодаров В.М., Данилішина М.В., Лагода Н.М., Рудницька О.Г., Іванова М.Д.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Зміни міокарда в умовах атерогенної дисліпопротеїдемії, що відтворювалась в експерименті, проявляються морфологічною гетерогенністю кардіоміоцитів, яка обумовлена паралельним протіканням адаптаційних і альтеративних процесів в клітинах. Ці процеси спостерігаються на фоні поступово зростаючого енергетичного дефіциту, про який свідчать зміни активності окисно-відновних ферментів. Морфологічно дані зміни проявляються перебудовою і пошкодженням глікокаліксу та рецепторного апарату кардіоміоцитів; модифікацією цитомембран зі зміною активності асоційованих з ними ензимів і стану іонних каналів, що обумовлена енергетичним дефіцитом, дисліпопротеїдемією і оксидантним стресом; порушенням електролітного гомеостазу, дисфункцією і дискоординацією внутрішньоклітинних депо Са2+; адаптаційною гіпертрофією, що обумовлена компенсаторною гіперфункцією; утворенням масивних компактних мітохондріальних конгломератів, атрофією і дрібновогнищевою альтерацією деяких клітин. Все це сприяє розвитку міокардіальної недостатності і може супроводжуватись проявами електричної нестабільності міокарда.
  Ключові слова атерогенна дисліпопротеїдемія, енергетичний дефіцит міокарда, гіперхолестеринемія
  Список цитованої літератури
  • Белгадзе М.А. Динамика  электронно-гистохимической активности АТФ-азы как показатель гипоксии кардиомиоцитов / Белгадзе М.А. – Кутаисис самед. Ж., 1999. – №1-2. – С.17-19.
  • Гавриш А.С. Перестройка структуры и метаболизма миокарда при хронической гиперхолестеринемии / Гавриш А.С., Мхитарян Л.С. – Цитология, 1991. – №5. – С.94-95.
  • Гайер Г. Электронная гистохимия / Гайер Г. – М: Мир, 1974 – 488с.
  • Лойда З. Гистохимия ферментов. Лабораторные методы / Лойда З., Госсрау Р., Гиблер Т. – М.: Мир, 1992. – 271с.
  • Механизмы нарушения сократительной функции миокарда при хронической гиперхолестеринемии / Гавриш А.С., Мхитарян Л.С., Орлова Н.Н., Хаджинский В.Г. – Гипертоническая болезнь, атеросклероз и коронарная недостаточность, вып.25. – Киев: Здоров’я, 1993. – С.110-115. 
  • Непомнящих Л.М. Морфология пластической недостаточности мышечных клеток сердца / Непомнящих Л.М., Семенова Л.А. – Новосибирск.: Наука, 1985. – 241 с.
  • Семенова Л.А. Морфология пластической недостаточности мышечных клеток сердца / Семенова Л.А., Непомнящих Л.М., Семенов Д.Е. – Новосибирск: Наука, 1985. – 241с.
  • Myocardial ischemia decreases oxidative phosphorylation thorough cytochrome oxidase in subsarcolimmal mitochondria / Lesnefsky Edward J., Tandler Bermard, Ve Jian, Slabe Thomas J., Turkaly Julia, Hopper Charles –Amer.J/Physiol.: Heart and Circ. Physiol.–1997. – №3. – С.1544-1554.
  • Steinmann C.M.I. The conservation of mitochondrial function by ischemia –the ischemia paradox / Steinmann C.M.I., Storm M. – Acta physiol. scand. – 1997. – №2 – С.171-173.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(31), 2011 рік , 20-23 сторінки, код УДК 616.127–018.1:577