EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю.А. Гасюк, В.О. Балинський, В.О. Ковальов

  ГІСТО- ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ КЛІТИН РЕШІТЧАСТОГО ЛАБІРИНТУ


  Про автора: Ю.А. Гасюк, В.О. Балинський, В.О. Ковальов
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація За результатами дослідження встановлено, що слизова оболонка клітин решітчастого лабіринту покрита багаторядним миготливим епітелієм. В ньому існує дві популяції клітинних елементів. Перша представлена диференційованими миготливими та келихоподібними епітеліоцитами, які на його поверхні утворюють мукоциліарну транспортну систему. Інша популяція представлена мікроворсинчатими епітеліоцитами, які здатні диференціюватись як у миготливі, так і в келихоподібні клітини. В багаторядному миготливому епітелії клітин решітчастого лабіринту визначаються CD-68-позитивні внутрішньоепітеліальні макрофаги, які репрезентують окремі різновиди антигенів, а також CD-6-позитивні T-лімфоцити, які забезпечують лізис відмерлих епітеліоцитів.
  Ключові слова багаторядний миготливий епітелій, мукоциліарний транспорт
  Список цитованої літератури
  • Атлас сканирующей электронной микроскопии клеток, тканей и органов / Под ред. О. В. Волковой, В. А. Шахламова, А. А. Миронова. – М.: Медицина, 1987. – 464 с.
  • Карр Я. Макрофаги / Я. Карр. – М.: Медицина, 1978. – 187 с.
  • Кобылянский В.И. Методы исследования мукоцилиарной системы: возможности и перспективы / В.И. Кобылянский // Терапевт. арх. – 2001. – Т.73, № 3. – С. 73-76.
  • Пискунов Г.З. Клиническая ринология / Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов. – М., 2002. – 390 с.
  • Пискунов С.З. Функциональная анатомия и хирургия носа и околоносовых пазух / С.З. Пискунов, Г.З. Пискунов, В.В. Харченко и др. – Курск,  2004. – 115 с.
  • Плужников М.С. Слизистая оболочка носа / М.С. Плужников, А.Г. Шатунов, Г.В. Лавренова и др.  – С-Пб., 1995. – 155 с.
  • Рихельманн Г. Мукоцилиарный транспорт: экспериментальная и клиническая оценка / Г. Рихельманн, А. С. Лопатин // Российская ринология – 1994. – № 4. – С. 33-47.
  • Satir P. How cillia move / P. Satir // Scientific American. – 1974. – Vol. 231. – P. 45–46.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(32), 2012 рік , 119-123 сторінки, код УДК 611.21:616