EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Полясний В.О.

  ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСОМАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧНКИ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ЕПІЛЕПТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ


  Про автора: Полясний В.О.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація За умов хронічного експерименту на щурах лінії Вістар, у яких відтворювали кіндлінг застосуванням коразолу (25,0 мг/кг, в/очер) показано виразні порушення активності цитохрому Р450, зменшення співвідношення Р450/Р420, зниження активності цитохрому b5.. Відмічено порушення обміну фосфоліпідів. Кетогенна дієта та пентоксифілин (50,0 мг/кг, в/очер) викликали нормалізацію загального вмісту мікросомальних фосфоліпідів, зростав рівень лізофосфатиділхоліну. Спостерігалось збереження в мікросомах тварин функціонально активного цитохрому Р-450, а також суттєве підвищення активності амідопірин-N- деметилази і анілін-n-гідроксилази. Крім того, мало місце збільшення кількості цитохрому b5.
  Ключові слова кіндлінг, кетогенна дієта, фосфоліпіди, печінка
  Список цитованої літератури
  • Интерлейкин 1β-зависимый механизм развития неспецифического реактивного гепатита при стрессе / О.Б. Цейликман, В.Э. Цейликман, А.И. Синицкий и соавт. //Цитокины и воспаление.- 2011.- Т. 10, № 1.- С. 24–26.
  • Моделирование и механизмы подавления экспериментального эпилептического синдрома/ Л.С.Годлевский, Е.В.Коболев, В.Ф.Мустяца, Г.А.Дроздова // Одесса: КП ОГТ.- 2010.- 350 с.
  • Саратиков А.С. Влияние гепатопротекторов, содержащих фосфолипиды, на зависимую от цитохрома Р-450 антитоксическую функцию печени при экспериментальном токсическом гепатите/ А.С.Саратиков, А.И.Венгеровский //Бюл. Экспер. Биол. 1999.- Т.127,№4.- С.392-394.
  • Шандра А.А. Киндлинг и эпилептическая активность/ А.А.Шандра, Л.С.Годлевский, А.И.Брусенцов // Одесса: Астропринт.-1999.- 272 с.
  • Bough K.J. Anticonvulsant mechanisms of the ketogenic diet/ K.J.Bough, J.M.Rho // Epilepsia.- 2007.- Vol.48,N1.- P.43-58.
  • Effects of pentoxifylline on TNF-α production by peripheral blood mononuclear cells in patients with nonalcoholic steatohepatitis/ D.G.Duman, F.Ozdemir, E.Birben, et al.// Digestive Diseases and Sciences.- 2007.- Vol.52, N10.- P.2520-2524.
  • Plasma phospholipid fatty acids are influenced by a ketogenic diet enriched with n-3 fatty acids in children with epilepsy/ M.Dahlin, L.Hjelte, S.Nilsson, P.Amark// Epilepsy Res.- 2007.- Vol.73,N2.-P.199-207.
  • Taha A.Y. Polyunsaturated fatty acids and epilepsy/ A.Y. Taha, W. M. Burnham, S.Auvin// Epilepsia.- 2010.- Vol.51,N8.-P.1348-1358.
  • Tekgul H. Serum lipid profile in children receiving anti-epileptic drug monotherapy: is it atherogenic?/ H.Tekgul, N.Demir, S.Gokben // J.Pediatr. Endocrinol. Metab.- 2006.- Vol.19,N9.-P.1151-1155.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(32), 2012 рік , 141-144 сторінки, код УДК 616.37- 002-08