RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.Я. Жураківська

  ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ГІПОТАЛАМО-НЕЙРОГІПОФІЗАРНОЇ СИСТЕМИ НА ПІЗНІХ СТАДІЯХ ПЕРЕБІГУ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ДІАБЕТУ


  Про автора: О.Я. Жураківська
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Робота присвячена питанням вивчення морфофункціональної організації гіпофізарно-нейрогіпофізарної системи на пізніх стадіях розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету. Для дослідження використали гіпоталамус і нейрогіпофіз 40 щурів-самців лінії Вістар віком 3- і 24-міс. На пізніх стадіях розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету у 24-міс. тварин відмічаються вакуольна дистрофія нейросекреторних клітин, резорбція гліоцитами уражених нейронів, достовірне зменшення об’ємної щільності нейросекреторних гранул у світлих і темних нейронах досліджуваних ядер порівняно з контролем (р<0,01). У 3-міс. тварин у гіпоталамо-нейрогіпофізарній системі наявні адаптаційно-компенсаторні процеси, які характеризуються зростанням функціональної активності нейросекреторних клітин та підвищенням об’ємної щільності нейросекреторних гранул за рахунок дифундуючих і залишкових типів у нейрогіпофізі, що приводить на 70 добу до зниження рівня гіперглікемії.
  Ключові слова цукровий діабет, нейросекреторні клітини, нейрогіпофіз
  Список цитованої літератури
  • Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия: руководство. - М.: Медицина, 1990. - 384 с.
  • Боровкова О.С. Питання патогенезу діабетичних ангіопатій / О.С. Боровкова,  А.Г. Іфтодій // Буковинський медичний вісник. – 2006. – Т. 10. № 2. – С. 132-135.
  • Валов С.Д. Влияние гуморальных факторов нонапептидергических центров гипоталамуса на гисто- и органотипические потенции пищеварительных желез различного генеза в условиях культивирования по Ф.М. Лазаренко / С.Д. Валов, А.А. Стадников // Морфология. -2005. -Т. 128. -N 6. - C. 50-54.
  • Ганчева О.В., Колесник Ю.М. Влияние многократного введения вазопрессина на состояние вазопрессинсинтезирующих нейронов ПВЯ и СОЯ гипоталамуса у крыс с экспериментальным сахарным диабетом // Буковинський медичний вісник. - 2001.- Т. 5, №3-4. – С. 139-141.
  • Колесник Ю.М. Вплив окситоцину на стан бета-клітин острівців Лангерганса і показники вуглеводного обміну в інтактних щурів і щурів з діабетом / Ю.М. Колесник, С.Д. Тржецинский, А.В. Абрамов, О.В. Ганчева // Фізіол. журнал. – 2000. - Т. 46, №1.- С.37-43.
  • Пат. № 62966. Україна, МПК 51 А 61 В 10/00. Спосіб моделювання цукрового діабету 1-го типу у тварин різного віку / В.А. Левицький, О.Я. Жураківська, В.А. Міськів, Л.М. Заяць, Р.Б. Петрів, Ю.М. Якимів, Б.М. Кіщук, Р.З. Гнатюк; заявка № u 201101566 ; заявл. 11.02.2011 ; опубл. 20.09.2011, Бюл. № 18. – 6 с.
  • Центральные механизмы регуляции эндокринной функции поджелудочной железы  /Колесник Ю.М., Абрамов А.В., Траилин А.В., Жулинский В.А., Мельникова О.В., Василенко В.А., Ганчева О.В., Орловский М.А. // Материалы 2-го Российского конгресса по патофизиологии. Москва, 9-12 октября, 2000 г. С. 164-165.
  • Lawall H. Diabetic foot syndrome / Н. Lawall, Н. Reike // Internist (Berl). – 2009. – Vol. 50, № 8. – Р. 936–944.
  • Mogylnytska L.A. Serum levels of endothelin-1 in obese and non-obese patients with type 2 diabetes mellitus/ L.A. Mogylnytska, B.N. Mankovsky // Diabetes metabolism research and reviews. – 2003. – v.19, № 2. – p. 1.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 31-36 сторінки, код УДК 611.814.1+611.814.3+ 616.379-08.64