EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Лугін І.А.

  ОСОБЛИВОСТИ МЕЖТКАНИННИХ СПІВВИДНОШЕНЬ В ПРОЦЕСАХ МОРФОГЕНЕЗУ ОРГАНІВ З ГЕТЕРОГЕННИМ ПОХОДЖЕННЯМ ТКАНИННИХ КОМПОНЕНТІВ


  Про автора: Лугін І.А.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація На плодах людини та щура вивчено регіональне диференціювання мезенхіми у морфогенезі комплексу тазових органів. Встановлено, що морфогенез судинного ендотелію мікроциркулятор-ного русла передміхурової залози та cем’яніх пухирців протягом пренатального розвитку відображає загальні закономірності морфологічних перетворень похідних мезенхіми, що є результатом взаємодії між епітеліальним, стромальним і судинним компонентами органу при формуванні функціональних одиниць в онтогенезі. Головним з цих закономірностей є механізм формування гемокапіллярів шляхом агрегації кліток мезенхіми з подальшою каналізацією клітинних ущільнень і утворенням міжклітинних каналів уздовж яких починається розвиток ендотеліоцитів майбутніх судин, що супроводжується процесами апоптозу кліток ембріональних тканин при диференціюванні тканинних регіонів. Васкулогенез в передміхуровій залозі та та cем’яніх пухирцях характеризується нерівномірністю і асинхронністю закладки і диференціювання гемокапіллярів у різних зонах та органних регіонах, що доводить стромальную гіпотезу, згідно якої особливості розподілу строми регулюють функціональну активність епітелію.
  Ключові слова мезенхіма, мікроциркуляторноє русло, тканинні регіони, провізорность, морфогенез
  Список цитованої літератури
  • Лили Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия; [пер. с англ. В.В.Португалова] / Р. Лили. – М.: Мир, 1969. –645с.
  • Лугин И.А. Роль мезенхимы в морфогенезе органов с гетерогенной закладкой тканевых компонентов / И.А. Лугин, Б.В. Троценко // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології. Матеріали 2-го наукового симпозіуму. – Чернівці, 2010. – С. 84-85.
  • Соловьев Г. С. Роль принципа провизорности в реализации филэмбриогенезов / Г.С. Соловьев, В.Л. Янин, В.Д. Новиков // Морфология. – 2005. – Т.128, №4. – С.14 –18.
  • Троценко Б.В. Региональная гетерогенность мезенхимы в процессах морфогенеза предстательной железы у плодов человека и крысы / Б.В.Троценко, И.А.Лугин // Морфологія – 2009 – Т.III, № 3, – С. 101 – 105.
  • Чорнокульський С.Т. Ембріон-та мікроваскулогенез передміхурової залози людини / С.Т. Чорнокульський, І.С. Чорнокульський // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2006 – Т. 5, №2. – С. 85.
  • Johansson  A. Altered Levels of Angiopoietin 1 and Tie 2 Are Associated with Androgen-Regulated Vascular Regression and Growth in the Ventral Prostate in Mice and Rats / А. Johansson, S. Haggstrom, А. Bergh // Endoc. – 2005. – Vol. 146, №8. – Р. 3463 – 3470.
  • Tuxhorn J.A. Reactive Stroma in Human Prostate Cancer: Induction of Myofibroblast Phenotype and Extracellular Matrix Remodeling / J. А. Tuxhorn, G. Е. Ayala, М. J. Smith // Clin. Cancer Res. – 2002. – Vol. 8. – Р. 2912 – 2923.
  • Vilamajor P.S.L. Postnatal Growth of the Ventral Prostate in Wistar Rats: A Stereological and Morphometrical Study / P.S.L. Vilamajor, S.O.R. Taboga, Н. F. Carvalho // Anat. Rec. Part A. – 2006. – Vol. 288A – Р. 885 – 892.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 077-079 сторінки, код УДК 611. – 018: 612. 112. 93: 611 .637