RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Р.В. Луценко

  ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОХІДНИХ 2-ОКСОІНДОЛІН-3-ГЛІОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ НА СНОДІЙНІ ЕФЕКТИ ТІОПЕНТАЛУ НАТРІЮ


  Про автора: Р.В. Луценко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Мета роботи – дослідити вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на сон викликаний уведенням тіопенталу натрію. Матеріали та методи. У дослідах на статевозрілих щурах обох статей лінії Wistar вивчено вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти з лабораторними шифрами 18, 18-4, 18-5, 1-Ф і Г на наркозні ефекти тіопенталу натрію (50 мг/кг). Результати. Сполуки з лабораторними шифрами 18, 18-4, 18-5 і 1-Ф вірогідно збільшували кількість тварин у групі, що заснули порівняно з контролем. Також ці речовини статистично значимо зменшували латентний період настання сну, тим самим проявляли синергізм з тіопенталом натрію, тобто потенціювало снодійний ефект барбітурату. Речовина 18 збільшувала тривалість барбітуратового сну в 1,4 рази, а сполука 1-Ф у 1,6 рази порівняно з уведенням лише тіопенталу натрію. Це свідчить про здатність цих сполук пролонгувати гальмівні ефекти тіопенталу натрію на ЦНС (таблиця). Встановлено, що похідні 2-оксиіндолу 18-4 і 18-5 лише потенціюють, а сполуки 18 і 1-Ф потенціюють та пролонгують гіпногенну активність барбітурату.
  Ключові слова похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, тіопентал натрію, потенціювання, пролонгування
  Список цитованої літератури
  • Аведисова А.С. Фармакоэпидемиологический анализ амбулаторного назначения транквилизаторов группы бензодиазепина в психиатрических учреждениях / А.С. Аведисова, Д.В. Ястребов, Е.А. Костачева [и др.] // Рос. психиатр. журн. – 2005. - №4. – С. 10-12.
  • Верстакова О.Л.  Руководство по экспериметальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / О.Л. Верстакова, Е.В. Арзамасцев, Э.А. Бабаян [и др.] // – [2-е изд.]. – М.: ОАО “Издательство “Медицина”.  – 2005. – 832 с.
  • Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум / В.Я. Гельман // – СПб: Питер, 2001. - 480 с.
  • Луценко Р.В. Використання тесту “відкрите поле” для пошуку стреспротективних речовин серед похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти / Р.В. Луценко // Здобуття клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – №2. – С. 70-72.
  • Луценко Р.В. Дослідження анксиолітичної активності N-(1-нафтил)амід-2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти при моделюванні неконфліктної поведінки в щурів / Р.В. Луценко, Т.О. Дев’яткіна // – 2012. – Вип.3, Т.2(95). – С. 82-85.
  • Марута  Н.А. Клинико-психопатологическая структура депрессий у лиц пожилого возраста с суицидальным поведеним / Н.А. Марута, М.В. Шестакова // Клиническая психиатрия. -  2009. - Т.13, №3(48). – С. 8-15.
  • Сюняков С.Т. Механизмы анксиогенеза и терапия тревоги / С.Т. Сюняков, С.А. Сюняков, О.А. Дорофеева // Психиатрия и психофармакотерапия. – 2011. Т.13, №6. – С. 9-16.
  • Штриголь С.Ю. Ноотропні властивості нових похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти / С.Ю. Штриголь, О.О. Стіхарний, С.В. Колісник [та ін.] // Вісник фармації. – 2008. – №4 (56). – С. 75-77.
  • Kessler R.C.  Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication / R.C. Kessler, P. Berglund, O. Demler  [et al.]  // Arch Gen Psychiat. – 2005. – №62 (6). – Р. 593-602.
  • Rosenbaum J. Benzodiazepines: revisiting clinical issues in treating anxiety disorders / J. Rosenbaum, C. O'Brien, M. Otto [et al.] // J. Clin. Psychiat. – 2005. – №7(1). – Р. 23-31.
  • Wittchen H. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010 / H. Wittchen, F. Jacobi, J. Rehm [et al.] // Eur. Neuropsychopharmacol. – 2011. – №21(9). – Р. 655-679.
  • Yonkers K. Factors predicting the clinical course of generalised anxiety disorder / K. Yonkers, I. Dyck, M. Warshaw  [et al.]  // Br. J. Psychiat. – 2000. – №176 (6). – Р. 544-549.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 030-032 сторінки, код УДК 615.012/014:615.214