RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Т.В. Константинович, Г.В. Демчук

  ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «САSE» ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ «СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ ПРИ ПНЕВМОНІЯХ, ПЛЕВРИТАХ, РАКУ ЛЕГЕНІВ» ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ІІI КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


  Про автора: Т.В. Константинович, Г.В. Демчук
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Колективна праця над кейсами сприяла вдосконаленню навичок обстеження хворого, обмірковування отриманих даних, виявленню ознак синдромів та формулюванню попереднього діагнозу з призначенням відповідних додаткових досліджень. Кейс-метод підвищив мотивацію та зацікавленість студентів у навчанні.
  Ключові слова кейс-метод, негоспітальна пневмонія, навчання, практичні навички
  Список цитованої літератури
  • Галузяк В.М. Педагогика / В.М. Галузяк // – Винница. – 2003. – 413 с.
  • Єпішина А.В.  Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / А.В. Єпішина //- Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.
  • Збірник міні – кейсів з дисципліни «Комунікаційні процеси у навчанні» - К., 2009. – 343 с.
  • Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах (методичний посібник) / В.Є. Мілерян // – К.: Хрещатик, 2004.–80 с.
  • Мостового Ю.М. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / Ю.М.  Мостового // – Вінниця: ДП «ДКФ», 2012.- С. 391-393.
  • Смолянинова О.Г. Инновационные технологии обучения студентов на основе метода Case Study:/ О.Г.  Смолянинова // - M. - сборник «Инновации в российском образовании», ВПО, 2000 г.
  • Сурмін Ю.П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. / Ю.П. Сурмін // – К.: МАУП, 2005.
  • Ягоднікова В.В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі: навч.-метод. посіб / В.В. Ягоднікова //– К.: ДП «Вид. дім Персонал», 2011. – 70 с.
  • Susan S. The case study as a research method / S. Susan // – University of Texas at Austin. – 1997. – 54 p.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 159-162 сторінки, код УДК 616-071;616.24-002;616.24-006