EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Г.А. Єрошенко, В.І. Шепітько, Н.В. Борута

  ПОНЯТТЯ ПРО МІТОХОНДРІАЛЬНІ ХВОРОБИ. МІТОХОНДРІАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ АПОПТОЗУ ТА ВИЖИВАННЯ КЛІТИН


  Про автора: Г.А. Єрошенко, В.І. Шепітько, Н.В. Борута
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Оглядова стаття
  Анотація Вивчення особливостей перебігу мітохондріальних хвороб та знання основних клінічних симптомів, що характерні для різних синдромів цієї патології, є досить актуальним на сьогоднішній день, оскільки вони займають 1,6% серед здорового населення, а серед хворих, із множинним одночасним ураженням нервової, скелетної, респіраторної, серцево-судинної систем порушення енергетичного обміну зустрічається у 45%. В огляді літератури доведено, що визначення порушень регуляції мітохондріального етапу апоптозу є підтвердженням значущості програмованих механізмів клітинної смерті у формуванні осередкового пошкодження тканин. Його роль незамінна в індивідуальному розвитку і підтримці тканинного гомеостазу у багатоклітинних організмів.
  Ключові слова мітохондріальні хвороби, апоптоз, регулятори, клітини
  Список цитованої літератури
  • Анисимов В.Н. Влияние возраста на рост перевиваемых опухолей у мышей / В.Н. Анисимов, Н.В.  Жуковская // Вопр. онкол. 1981. Т. 27, № 8. С. 52-59.
  • Атраментова  Л.А. Генетика человека / Л.А. Атраментова  // Учебное пособие.- Харьков, 1990.- 89 с.
  • Анисимов В.Н. Cтарение и канцерогенез / В.Н. Анисимов // Успехи геронтол. 2002. Т. 10. С. 99-125.
  • Асанов А.Ю. Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей / А.Ю.Асанов, Н.С.Демикова, С.А.Морозов //- М: ACADEMA. - 2003.- 216 с.
  • Анисимов В.Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения / В.Н.  Анисимов // 2-е изд., переработанное - СПб.: Наука, 2008 - Т1.- С.56-59, 173, 251.
  • Бочков Н.П. Медицинская генетика: Руководство для врачей / Н.П.Бочков, А.Ф.Захаров, В.И.Иванов  //-М.:Медицина,1984-366 с.
  • Бочков Н.П. Клиническая генетика / Н.П.  Бочков // — М., 1997;
  • Баранов В.С. Геном людини і гени "схильності" / В.С. Баранов О.В. Баранова [та ін.] //Введення впредиктивний медицину. - СПб.,2000.-С.17-27. 
  • Бочков Н.П. Клиническая генетика / Н.П.Бочков // – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 448 с.
  • Бужієвська Т.І. Основи медичної генетики / Т.І.  Бужієвська //- K.:Здоров'я, 2001- С. 89-94.
  • Болотова Н.В. Особливості формування метаболічного синдрому у дітей та підлітків / Н.В. Болотова, С.В. Лазебникова // Педіатрія. - 2007. - Т. 86 № 3. -С.35-39. 
  • Вельтищев Ю.Є. Спадкові хвороби обміну речовин. Спадкова патологія людини / Ю.Є. Вельтищев, Л.З. Казанцева, А.Н. Семячкіна //- 1992 Т. 1. - С. 41-101. 
  • Гершензон С.М. Тропою генетики / С.М. Гершензон //-К.: Наук. думка, 1992. - 175 с.
  • Гошовский В.С. Цепная полимеразная реакция в диагностике наследственной патологии / В.С.  Гошовский //- Пособие. - Харьков, 1997. - 14 с.
  • Горбунов В.Н.  Введение в молекулярную диагностику и генотерапию наследственных заболеваний / В.Н. Горбунов, В.С. Баранов. - СПб, 1997. – 214 с.
  • Гречаніна О.Я. Клініка, діагностика, лікування метаболічних хвороб / О.Я.Гречаніна // Ультразвукова перинатальна діагностика. – Харків, 2003. - № 16. - С.3-41.
  • Гречанина Е.Я. Проблемы современной генетики / Е.Я.Гречанина // Харьков, 2003. - 424 с.
  • Гречаніна О.Я. Мітохондріальні хвороби / О.Я. Гречаніна, Ю.Б. Гречаніна, О.П. Здибська [та ін.]. - К., 2005. – 37 с.
  • Гречаніна О.Я. Медична генетика / О.Я.Гречаніна,   Р.В.Богатирьова, О.П.Волосовець //- Київ: Медицина.- 2007.- 534 с.
  • Гречанина Е.Я. Наследственные нарушения метаболизма /  Е.Я.Гречанина, А.Л.Добродецкая, А.П.Степанец [и др.] // Ультразвукова перинатальна діагностика. – Харків, 2008. - № 25. - С. 62-64.
  • Гречаніна Ю.Б. Мітохондріальні хвороби: проблеми діагностики, лікування та профілактики / Ю.Б. Гречаніна, С.І. Жаданов, В.А. Гусар [та ін.]. – Харків, 2008. – 72 с.
  • Євтушенко С.К. Рецідівірующій метаболічний інсульт у дітей,обумовлений MELAS-синдромом / С.К. Євтушенко, Ю.М. Перепечаенко//-Донецьк-Святогірськ,2003.-С.97-100. 
  • Єршова М.В. Досвід застосування ношена для корекції мітохондріальних порушень / М.В.Єршова, С.Н. Ілларіошкін, В.С.  Сухоруков // Журнал неврології і психіатрії. - 2007. - № 9. - С.
  • Зозуля Ю.А. Мітохондріальні захворювання центральної нервової системи / Ю.А. Зозуля,  А.П.  Черненко // Український медичний часопис. - 2002. - № 5. - С. 17-22. 
  • Козлова С.И. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование / С.И. Козлова, Н.С. Демикова, Е. Семанова [и др.]  // - М.: Практика, 1996.- 416 с.
  • Краснопільська К.Д. Сучасні досягнення в діагностиці та профілактиці мітохондріальних хвороб  / К.Д. Краснопільська,  Є.Ю.  Захарова // Журнал неврології і психіатрії. - 1998. - № 8. - С.49-56. 
  • Леонтьєва І.Б.  Мітохондріальна кардіоміопатія //міокардіодистрофії у дітей та підлітків / І.Б. Леонтьєва, С.Є. Лебедькова // - М.: Медицина, 2005. - С. 73-83. 
  • Миколаєва Є.А. Критерії діагностики мітохондріальної патології у дітей / Є.А. Миколаєва, Л.З. Казанцева,  А.І. Клембівському [та ін.] //- 1994 С. 44-45. 
  • Миколаєва Е.А. Лікування дитини з мітохондріальних синдромом MELAS /Е.А. Миколаєва, П.А. Темін [та ін.]//-1997.-№2.-С.30-34. 
  • Манских В.Н. Пути гибели клетки и их биологическое значение / В.Н. Манских // Цитология. -2007. - Т. 49. - № 11. - С. 909-915.
  • Маркевич В.Е.  Медична генетика. Навчально-методичний посібник / В.Е. Маркевич, М.П. Загородній,  І.Е. Зайцев [та ін.]  //  – Суми: Сумський державний університет, 2011. - С. 288-313.
  • Сукерник Р.И. Митохондриальный геном и митохондриальные болезни человека / Р.И. Сукерник, О.А. Дербенева,  Е.Б. Стариковская // Генетика.- 2002.-Т. 38, № 2 – С. 1-10.
  • Темин П.А. Митохондриальная энцефалопатия, миопатия, лактат-ацидоз, инсультоподобные эпизоды / П.А. Темин, М.Ю.   Никанорова // Рос. вестник перинатологии и педиатрии. -1995.-№ 6.- С. 24-29.
  • Фогель Ф. Генетика человека. Действие генов. Мутации. Популяционная генетика / Ф. Фогель, А. Мотульски // - М.:Мир, 1990.- Т. 2  379 с.
  • Хансон К.П. Роль апоптоза в старении и возрастной патологии / К.П. Хансон//-1999.Т.3.С.103-110. 36. Шетова І.М. Роль поліморфних варіантів генорегуляторов апоптозу / І.М.  Шетова // - М., 2004. - С. 27. 
  • Яхно Я.Я.  Випадок синдрому MELAS / Я.Я. Яхно, Н.П. Помитко [та ін.] // Неврологічний журнал. - 1998. - № 5. - С. 54-59. 
  • Ярилин А.А. Апоптоз и его роль в целостном организме / А.А.  Ярилин // Глаукома. -2003. - В. 2. - С. 46-54.
  • Moro M.A.  Mіtochondrial respiratory chain and free radical generation in stroke / M.A. Moro, A. Almeida, J. P. Bolanos [et al.] // Free Radic Biol Med. – 2005. – Vol. 39.-P. 1291–1304.
  • Naoi M.  Oxidative stress in mitochondria: decision to survival and death of neurons in neurodegenerative disorders / M. Naoi,W. Maruyama, M. Shamoto-Nagai [et al.] // Mol. Neurobiol.– 2005.-Vol. 31.-P. 81-93.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(40) 2 частина 2013 рік , 073-081 сторінки, код УДК 616.5-053.9+611.92