EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Кочина М.Л., Яворський О.В.

  ДИНАМІКА КОНТРАСТНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ ПРИ ВІЗУАЛЬНОМУ НАВАНТАЖЕННІ


  Про автора: Кочина М.Л., Яворський О.В.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Представлені результати дослідження контрастної чутливості у 24 підлітків до і після комп'ютерних ігор двох видів («Doom 2» , «Lines» ) і роботи з текстом на паперовому носії. Показано, що контрастна чутливість підлітків у всіх діапазонах частот є лабільною , про що свідчать різні вихідні значення показників, отримані в різні дні. Різна швидкість пред'явлення, кольорове оформлення і емоційне забарвлення комп'ютерних ігор істотно не впливають на динаміку показників контрастної чутливості підлітків. Основним напрямком зміни показників контрастної чутливості після комп'ютерних ігор є їх достовірне зниження у всіх діапазонах частот. Робота з текстом на паперовому носії призводить до різноспрямованих змін контрастної чутливості в різних діапазонах частот, а не тільки до зниження, що підтверджує негативний вплив електронних засобів відображення інформації на функцію сприйняття контрасту.
  Ключові слова контрастна чутливість, підлітки, комп'ютерна гра, паперові та електронні носії інформації
  Список цитованої літератури
  • Кочина М.Л. Современные факторы визуального воздействия и их влияние на зрительный анализатор школьников /М.Л. Кочина, Л.В.Подригало, А.В.Яворский //Международный медицинский журнал. – 1999. - №2. – С.133-135.
  • Кочина М.Л. Роль качества визуальной нагрузки в процессе формирования зрительной системы детей и подростков/М.Л. Кочина// Гигиена населенных мест. – Киев. – 1999. – Вып.35. – С.416-424.
  • Кочина М.Л. Динамика функциональных показателей зрительной системы подростков при контактах с разными видами визуальной загрузки /М.Л. Кочина, А.В. Яворский  // Гигиена населенных мест. – Вып 46. – Киев- 2005, С.362-365.
  • Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа. – 1990. -352с.
  • Минцер О.П. Методы обработки медицинской информации / О.П. Минцер, Б.Н.Угаров, В.В. Власов // - Киев: Вища школа. Головное изд-во,-1982.-160 с.
  • Распространенность нарушений зрения у детей и подростков  http://www. eyecenter.com.ua/teach/industrial/06.htm
  • Шелепин Ю.Е. Визоконтрастометрия. Измерение пространственных передаточных функций зрительной системы / Ю.Е. Шелепин, Л.Н. Колесникова, Ю.И. Левкович // -  Ленинград: "Наука" Ленинградское отделение.- 1985. - 104 с.
  • Шамшинова А.М. Функциональные методы исследования в офтальмологии /А.М. Шамшинова, В.В.Волков //– М.:Медицина,1998. –416 с.
  • Яворский А.В. Анализ особенностей формирования функциональной системы приема и первичной переработки визуальной информации/ А.В.Яворский // - 2012. –Вып.170. – С.28-41.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 037-041 сторінки, код УДК 617.755-036-053.2-053.6-053.81:028:612.843.35