EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Б.В. Сорокін, В.О. Костенко

  ВПЛИВ ПЕКТИНУ ТА ПЕКТИНОВМІСНИХ ПРОДУКТІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗУ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НІТРАТОМ НАТРІЮ


  Про автора: Б.В. Сорокін, В.О. Костенко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В експерименті на 20 білих щурах лінії Вістар масою 180-230 г досліджено вплив пектину і пектиновмісних продуктів на функціонально-метаболічні зміни кісткової тканини різних відділів скелета (великогомілкова кістка, хребці) при відтворенні експериментального остеопорозу за умов надлишкового утворення оксиду азоту з екзогенного попередника (модель хронічної інтоксикації нітратом натрію). Виявлено, що введення яблучного пектину за цих умов обмежує колагеноліз (у тканині великогомілкових кісток і хребців) і деполімерізацию протеогліканів (у тканині великогомілкових кісток), збільшує щільність та міцнісні властивості останніх. Додавання до раціону щурам пектиновмісного борошна вівсяної крупи обмежує колагеноліз і деполімерізацию протеогліканів у тканині великогомілкових кісток, збільшує їх міцнісні властивості, але істотно не впливає на функціонально-метаболічні характеристики хребців.
  Ключові слова експериментальний остеопороз, хронічна інтоксикація нітратом натрію, оксид азоту, пектин, кісткова тканина
  Список цитованої літератури
  • Батура І.О. Морфологічні характеристики остеонних конструкцій в умовах високих концентрацій глюкокортикоїдів в організмі експериментальних тварин / І.О. Батура // Українськ. морфол. альм. – 2005. – №1. – С. 107.
  • Гжегоцький М.Р. Стан адаптаційних реакцій у процесі корекції негативного впливу стрес-факторів хімічної природи / М.Р. Гжегоцький, Ю.В. Федоренко // Фізіол. журн. – 2006. – Т. 52, №5. – С. 47-54.
  • Должкова К.П. Вплив пригнічення та індукції NO-синтаз на біохімічний склад кісткової тканини нижньої щелепи при відтворенні її перелому на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію / К.П. Должкова, В.О. Костенко // Проблеми екології та медицини – 2010.– Т. 14, № 1–2.– С. 35–38.
  • Костенко В.О. Механізми ауторегуляції утворення оксиду азоту в організмі ссавців та їх порушення при розвитку патологічних процесів / В.О.Костенко, Н.В. Соловйова, О.А. Левченко [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісн. Української мед. стоматол. академії. – 2011. – Т.11, №3. – C. 150-154.
  • Леонтьев В.К. Методы определения белковосвязанных углеводов в минерализованных тканях / В.К. Леонтьев, А.Н. Гайдамака // Лаб. дело. – 1975. – № 5. – С. 35–38.
  • Пикалюк В.С. Методичні аспекти дослідження скелету людини і тварин / В.С. Пикалюк // – Сімферополь, 2007. – 272 с.
  • Ступаков Г.П. Костная система и невесомость / Г.П. Ступаков, А.И. Воложин // – М.: Наука, 1989. – 184 с.
  • Стасюк О.А. Вплив пектину та пектиновмісних продуктів на окиснювальні процеси у тканинах слинних залоз білих щурів за умов спільного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію / О.А. Стасюк, В.О.Костенко // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – №4.
  • Сорокін Б.В. Зміни компонентів органічного матриксу кісткової тканини щурів при відтворенні експериментального остеопорозу за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію / Б.В. Сорокін, В.О.Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісн. Української мед. стоматол. академії. - 2013. – Т.13, №2. – C. 220-224.
  • Тетянец С.С. Метод определения свободного оксипролина в сыворотке крови / С.С. Тетянец //Лабор. дело-1985. - №1.– С. 61-62.
  • Чоні І.В. Профілактичний вплив біологічно активних компонентів соусів на емульсійній основі (пектину, борошна з пшеничної, перлової та вівсяної круп) при хронічній нітратній інтоксикації / І.В. Чоні, В.П. Лисак, В.О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісн. Української мед. стоматол. академії. – 2004. – Т.4, №2. – C.28-30.
  • Шараев П.Н. Метод определения гликозаминогликанов в биологических жидкостях / П.Н. Шараев // Лаб. дело. – 1987. – № 5. – С. 530–532.
  • Lundberg J.O. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics / J.O. Lundberg, M.T. Gladwin, S. Shiva [et al.] // Nature chem biol. – 2009. – V. 5, № 12. – P. 865-869.
  • Marounek M. Effect of pectin and amidated pectin on cholesterol homeostasis and cecal metabolism in rats fed a high cholesterol diet / M. Marounek, Z. Volek, A. Synytsya [et al.] // Physiol. Res. – 2007. – Vol. 56. – P. 433-442.
  • Pirman T. Effects of dietary pectin on protein digestion and metabolism in growing rats / T. Pirman, P. Patureau-Mirand, A. Orešnik [et al.] // Acta agricult. Sloven. – 2009. – Vol.94, №2. – P. 111-119.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 086-089 сторінки, код УДК 616.71–007.234–092.9 : 615.916’175