EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І.М. Безкоровайна

  ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМА СУХОГО ОКА У ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ТРИВАЛИЙ ЧАС КОРИСТУЮТЬСЯ М'ЯКИМИ КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ


  Про автора: І.М. Безкоровайна
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Згідно даних літератури синдром сухого ока зустрічається, на сьогодні у 30 – 45% населення, причому контактні лінзи часто є причиною розвитку вторинного синдрому «сухого ока». Виявлено в основній групі: у 17 (85%) пацієнтів ознаки синдрому сухого ока різного ступеня вираженості. В контрольній групі ці симптоми спостерігалися лише у 5 (23%) пацієнтів. При проведенні функціональних проб: в основній групі тест Ширмера - 7,51 ± 1,03 мм; проба Норна - 6,0 ± 1,5 с; в контрольній групі тест Ширмера склав в середньому 12±0,73 мм, а проба Норна 23±1,2 с. Для корекції виявлених змін в основній групі призначено очну емульсію циклоспорину по 1 краплі 2 рази на день на протязі не менше 3-х місяців. Через 2 місяці використання в основній групі тест Ширмера 10,12 ± 1,4 мм, а проба Норна до 15,1 ± 1,1 с. Враховуючи, що режим використання препарату двічі на день, пацієнти змогли повернутися до користування контактними лінзами, продовжуючи інстиляції препарату до надягання та після зняття лінзи.
  Ключові слова синдром сухого ока, контактні лінзи, циклоспорин
  Список цитованої літератури
  • Бржеский В.В. Роговично-конъюнктивальный ксероз (диагностика, клиника, лечение) / В.В. Бржеский, Е.Е. Сомов // Изд. 2-е, част. перераб. и доп. – СПб.: Изд-во Левша. – Санкт – Петербург, - 2003. – 119 c.
  • Воскресенська Л.К. Синдром сухого ока – хвороба технічного прогресу / Л.К. Воскресенська, В.В. Ряднова, О.Ю. Максимук [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини.-вип.1, т.2(99).-2013.-C.45-48.
  • Полунин Г.С. Новая клиническая классификация синдрома сухого глаза / Г.С. Полунин, В.В. Куренков, Т.Н. Сафонова // Рефракционная хирургия и офтальмология. – 2003. – Т.3. – №3. – С.53-56.
  • Esmaeli B. Immunohistochemical evidence for estrogen receptors in meibomian glands/B. Esmaeli, J.T. Harvey, B. Hewlett // Ophthalmology. 2000. — Vol. 107, № l.-P. 180-184.
  • Glasson M. Lipid, lipase and lipocalin differences between tolerant and intolerant contact lens wearers / M. Glasson, F. Stapleton, M. Willcox // Curr. Eye. Res. - 2002. -Vol. 25, № 4. - P. 227-235.
  • Johnson M.E. The agreement and repeatability of tear meniscus height measurement methods / M.E. Johnson, P.J. Murphy // Optom.Vis.Sci. - 2005. - Vol. 82, №12.-P. 1030-1037.
  • Pflugfelder S.C. The diagnosis and management of dry eye: a twenty-five-year review / S.C Pflugfelder // Cornea. - 2000. - Vol. 19, №5. - P. 644-649.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 009-011 сторінки, код УДК 617.764.1+617.7-089.243]-08