EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Чернозуб А.А.

  ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ НА НЕСТАНДАРТНЕ СИЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ У АТЛЕТІВ І НЕТРЕНОВАНИХ ЮНАКІВ


  Про автора: Чернозуб А.А.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У роботі відображені результати експериментальних досліджень щодо особливостей зміни рівня гормонів кортизолу та тестостерону в крові атлетів і нетренованих юнаків у відповідь на гостре нестандартне силове навантаження. Встановлено, що використання нестандартного силового навантаження, яке відрізняється високою інтенсивністю при незначному обсязі роботи від найбільш часто використовуваних в атлетизмі, підвищує рівень досліджуваних гормонів в крові в процесі тривалих занять атлетизмом не залежно від рівня тренованості юнаків. Однак, результати первинного контролю гормональної відповіді на запропоноване навантаження, демонструють досить істотне зниження вмісту кортизолу та тестостерону в крові як атлетів так і нетренованих юнаків. У свою чергу виявлено, що незалежно від характеру гормональної відповіді на гостресилове навантаження, фіксоване протягом трьох місяців занять атлетизмом, морфометричні показники та силові можливості організму учасників обох груп демонструють позитивну динаміку зростання.
  Ключові слова гормональна відповідь, нестандартні силові навантаження, кортизолу, тестостерону, тренувальний процес, силові можливості
  Список цитованої літератури
  • Волков Н.И. Биохимия мышечной деятельности. / Н.И Волков, Э.Н. Несен, А.А. Осипенко [и др.] //– К.: Олимпийская литература, - 2000. –540 с.
  • Кремер, У.Дж. Эндокринная система, спорт и двигательная активность / У.Дж. Кремер, А.Д. Рогол // - Киев: Олимпийская литература. - 600 с.
  • Пат. UA 76705 U, МПК А61В 5/22 (2006.01) Спосіб визначення індексу тренувального навантаження в атлетизмі / А.А. Чернозуб // - № u201208376; Заяв. 07.07.2012; Публ. 10.01.2013, Бюл. №1. – 3 с.
  • Alen М. Responses of serum androgenic-anabolic and catabolic hormones to prolonged strength training / М. Alen, A. Pakarinen, K. & Komi Hakkinen [et al.] // - International Journal of Sports Medicine 9,P. 229 - 233.
  • Bosco C. Monitoring of strength training: neuromuscular and hormonal profile / C. Bosco, R. Colli, R. Bonomi [et al.] // Medicine and Science in Sports and Exercise 32, -2000, P. 202-208.
  • Fry A.C. Catecholamine responses to short-term intensity specific resistance exercise overtraining / A.C. Fry, W.J. Kraemer, F. van Borselen [et al.] // Journal of Applied Physiology 77, - 1994, P. 941-946.
  • Hickson R.C. Successive time courses of strength development and steroid hormone responses to heavy-resistance training / R.C. Hickson, K. Hidaka, C. Foster [et al.] // Journal of Applied Physiology 76, - 1994, P. 663-670.
  • Kraemer W.J. Acute hormonal responses in elite junior weightlifters / W.J. Kraemer, A.C. Fry, B.J. Warren, [et al.] // International Journal of Sports Medicine 13,-1993, P. 103-109.
  • Lehmann М. Training-overtraining: performance, and hormone levels, after a defined increase in training volume versus intensity in experienced middle-and long-distance runners / М. Lehmann, U. Gastmann, K.G. Petersen [et al.] // British Journal of Sports Medicine 26,- 1992, P. 233-242.
  •  Schmid P. Serum FSH, LH, and testosterone in humans after physical exercise / P. Schmid, H.H. Pusch, W. Wolf [et al.] // International Journal of Sports Medicine 3, - 1982, P. 84-89.
  • Viru A. Determinants and modulators of hormonal responses in exercise / A. Viru, Т. Smirnova, K. Karelson [et al.] // Biology of Sport 13, -1996, P.169-187.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 061-065 сторінки, код УДК 612.616.31: 577.175.5:796.015.62