EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І. А. Мормоль

  ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ РЕНОПАРЕНХІМНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ З УРАХУВАННЯМ ГЕНОТИПУ


  Про автора: І. А. Мормоль
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Вивчали розповсюдженість поліморфізму гену АТ 11 першого типу у хворих на хронічний пієлонефрит (ХрПН) з ренопаренхімною артеріальною гіпертензією (РПАГ), антигіпертензивну та органопротективну ефективність кандесартану, в залежності від генотипу. Обстежено 50 хворих на ХрПН з РПАГ, яким призначали кандесартан цилексетил, спостерігали протягом 12 місяців. По результатам проведеного клініко-генетичного обстеження генотип АА виявлено у 46%, АС-48%, СС-6%. Алель А виявлено у 94%, алель С – у 54% хворих на РГ серед Полтавської області. Цільовий рівень АТ досягнутий у 94,3% хворих. Хворі з генотипами АС та СС (носії алеля С) реагували на терапію кандесартаном достовірним зниженням маси міокарду лівого шлуночка (р<0,05), а з генотипом СС – підвищенням фракції викиду.
  Ключові слова ренопаренхімна артеріальна гіпертензія, поліморфізм, гену рецептора ангіотензина ll першого типу, кандесартан
  Список цитованої літератури
  • Класифікація хвороб сечостатевої системи та ведення регіональних та національного реєстрів хворих з хронічною хворобою нирок. – Методичні рекомендації. – Київ.- 2006. – 40 с.
  • Кайдашев И.П. Молекулярно-биологические аспекты гипертонической болезни: роль полиморфизма белков ренин-ангиотензиновой системы и рецепторов, активирующих пролиферацию пероксисоми / И.П. Кайдашев, В.М. Ждан, М.С. Расин [и др.] // Ук.кард. журнал. – 2010. – Додаток 1. – С. 65–73.
  • Летик В.И. Современные представления о ренин-ангиотензиновой системе и возможных способах подавления ее активности / В.И. Летик // Врачебная практика. - 1999. - № 1. - С. 67-70.
  • Маколкин В.И. Генетические аспекты в патогенезе и лечении артериальных гипертоний / В.И. Маколкин, В.И. Подзолков, Д.А. Напалков // Тер. архив. - 1999. - №4. - С. 68-71.
  • Преображенский Д.В. Блокаторы АТ1- ангиотензиновых рецепторов, как новый класс антигипертензивных средств / Д.В. Преображенский, Б.А. Сидоренко, Т.М. Стеценко [и др.] // Клиническая фармакология. - 2001. - № 3. - С. 102-109.
  • Сіренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія: Посібник для лікарів / Ю.М. Сіренко // – К. : Моріон, - 2002. – 204 с.
  • Сидоренко Б.А. Блокаторы АТ-1 ангиотензиновых рецепторов как новая группа антигипертензивных препаратов / Б.А. Сидоренко, И.К. Иосава, В.Г. Киктев [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. - 2003. - Т. 8. - № 6. - С. 38-45.
  • Сіренко Ю. Вплив антигіпертензивних препаратів різних груп на функцію нирок у паціэнтів із м'якою та помірною артеріальною гіпертензією / Ю. Сіренко, Г. Радченко // Ліки України. - 2005. - № 7-8. - С. 118-122.
  • Carson M. Angiotensin receptor blockers. Evidence for preserving target organs// M. Carson, T. Giles, M. Higginbotham [et al.] // Clin. Cardiol. - 2001. - Vol. 124. P. 183-190.
  • Duncan J.A. Angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism in humans: physiology and pathophysiology of the genotypes / J.A. Duncan, I.A. Miller, I.W. Scholey // Curr Opin Nephrol Hypertens. - 2001.-Vol. 19. - N10. - P. 111-116.
  • Erdmann J. Characterization of polymorphisms in the promoter of the human angiotensin П subtype 1 (AT 1) receptor gene / J. Erdmann, K. Riedel, K. Rohde [et al.] // Ann Hum Genet. - 1999.- Vol.63.- N7. -P. 369-374.
  • Kleij F.G. Angiotensin converting enzyme insertion/deletion polymorphism and short-term renal response to ACE inhibition: role of sodium status / F.G. Kleij van der, A. Schmidt, G.J. Navis [et al.]// Kidney Int (Suppl.)/ - 1997.- Vol.63, 23-26 p.
  • Kurland L. Angiotensin converting enzyme gene polymorphism predicts blood pressure response to angiotensin П receptor type 1 antagonist treatment in hypertensive patients / L. Kurland, H. Melhus, G. Karlsson [et al.] // J Hypertens. - 2001. - Vol.19.-N10. - P.1783 - 1787.
  • Timmermans P.B. Angiotensin II receptor subtypes: selective antagonists and functional correlates / P.B. Timmermans, R.D. Smith // Eur Heart J. - 1994. - Vol.15, - P. 79-87.
  • Van Geel P.P. Angiotensin II type 1 receptor A1166C gene polymorphism is associated with an increased response to angiotensin II in human arteries / Van Geel, Y.M. Pinto, A.A. Voors [et al.] // Hypertension. - 2000.-Vol.35. – N 7. - P. 717 - 721.
  • Yo Mo Yang. Molecular and cytogenetic findings in 46,XX males. Home journal of the Korean society of Medical genetic / Yo Mo Yang. //-2003.- Vol. 2.-No.l.-P. 12-15. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 049-054 сторінки, код УДК 615.711.5