EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Т.С. Непокупна-Слободянюк

  ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОВГОТРИВАЛОГО КУРСУ АЗИТРОМІЦИНУ


  Про автора: Т.С. Непокупна-Слободянюк
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Дослідження присвячене вивченню ефективності тривалого курсу азитроміцину у сполученні з консервативним лікуванням хронічного генералізованого пародонтиту за клінічними параметрами і динамікою концентрацій ІЛ-1β, АСТ та АЛТ у пародонтальних кишенях. 40 пацієнтів з ХГП І-ІІІ ступенів тяжкості взяли участь у подвійному, плацебо-контрольованому паралельному дослідженні. Вони були розподілені у 2 врівноважені групи, які приймали азитроміцин (500 мг 1 раз на день, 7 днів; далі по 500 мг 1 раз на тиждень 12 тижнів), або отримували тільки стандартне пародонтологічне лікування. Реєстрували гігієнічні, пародонтальний індекси, РМА, глибину пародонтальних кишень (ПК), рецесію ясен, рухомість зубів, кровоточивість ясен, протягом року. Проби для визначення ІЛ-1β, АЛТ і АСТ отримували з ПК 1-2 зубів з активним пародонтитом паперовими штифтами. АЛТ, АСТ визначали кінетичним фотометричним методом; ІЛ-1β – методом твердофазного «сендвіч» імуноферментного аналізу. Тривалий курс ад'ювантної антибіотикотерапії азитроміцином при ХГП дозволяє досягти стійкий клінічний ефект у 80% хворих протягом 360±5 днів із задовільною переносимістю, що підтверджено достовірним зниженням рівнів ІЛ-1β, АСТ, АЛТ у пародонтальних кишенях.
  Ключові слова хронічний генералізований пародонтит, азитроміцин, интерлекін-1 бета
  Список цитованої літератури
  • Беркало Л.В. Методи клінічних та експериментальних досліджень в медицині / Л.В. Беркало, О.В. Бобович, Н.О. Боброва [та ін.] // - Полтава: Полімет, - 2003.-319с.
  • Белоклицкая Г.Ф. Современный взгляд на классификации болезней пародонта. Ответ на приглашение к дискуссии, прозвучавшее в статье Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. «Сучасні класифікації захворювань пародонту» в журнале «Імплантологія, пародонтологія, остеологія», - 2006, № 4, С. 59–62.
  • Ключников С.О. Применение макролидов у детей в современных условиях / С.О. Ключников, В.Б. Болдырев // РМЖ.-2007.-№21.-С.1552-1558.Современная стоматология и зубное протезирование. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles /article.php?item_id=2/.
  • Кайдашев И.П. Очерки иммунобиологии слизистой оболочки полости рта / И.П. Кайдашев, В.И. Шинкевич, Д.М. Король[и др.] / - Полтава: Полимет, - 2008.-304с.
  • Лукьянов С.В. Клиническая фармакология макролидов / С.В. Лукьянов // - Consilium medicum.- 2004.-№ 10.-С.769-773.
  • СинопальниковА.И. Безопасность макролидных антибиотиков: критический аналіз / А.И. Синопальников, И.В. Андреева, О.У. Стецюк // Клиническая медицина.-2012.-№ 3.-С.23-30.
  • Botero J.E. Effects of periodontal non-surgical therapy plus azithromycin on glycemic control in patients with diabetes: a randomized clinical trial / J.E. Botero, F.L. Yepes, S.P. Ochoa [et al.] // J Periodontal Res.-2013.-Vol. 27.
  • Emingil G. Effect of azithromycin, as an adjunct to nonsurgical periodontal treatment, on microbiological parameters and gingival crevicular fluid biomarkers in generalized aggressive periodontitis / G. Emingil, B. Han, G. Ozdemir [et al.] // J Periodontal Res.-2012.-Vol. 47, N 6.-P.729-739.
  • Gupta G. Gingival crevicular fluid as a periodontal diagnostic indicator- I: Host derived enzymes and tissue breakdown products / G. Gupta // J Med Life.-2012.-Vol. 5, N 4.-P.390-397.
  • Haas A.N. Adjunctive azithromycin in the treatment of aggressive periodontitis: microbiological findings of a 12-month randomized clinical trial / A.N. Haas, C.M. Silva-Boghossian, A.P. Colombo [et al.] // J Dent.-2012.-Vol. 40, N 7.-P.556-563.
  • Lee C.E. The incidence of antimicrobial allergies in hospitalized patients: implications regarding prescribing patterns and emerging bacterial resistance / C.E. Lee, T.R. Zembower, M.A. Fotis [et al.] // Arch. Intern. Med.-2000.-Vol. 160, N 18.-P. 2819-2822.
  • Muniz F.W. Azithromycin: A new concept in adjuvant treatment of periodontitis / F.W. Muniz, C.C. de Oliveira, R. de Sousa Carvalho [et al.] // Eur J Pharmacol.-2013.-Vol.705, N 1-3.-P.135-139.
  • Pomares X. Long-term azithromycin therapy in patients with severe COPD and repeated exacerbations / X. Pomares, C. Monton, M. Espasa [et al.] // Int J Chron Obstruct. Pulm. Dis.-2011.-Vol.6.-P.449-456.
  • Sampaio E. Clinical and microbiological effects of azithromycin in the treatment of generalized chronic periodontitis: a randomized placebo-controlled clinical trial / E. Sampaio, M. Rocha, L.C. Figueiredo [et al.] // J Clin Periodontol.-2011.-Vol. 38, N 9.-P.838-846.
  • Wu Y.F. Interleukin-1beta and IL-1 receptor antagonist levels in gingival crevicular fluid and their relationship to clinical indices of periodontitis / Y.F. Wu, C. Tan, J.Y. Zhang [et al.] // Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban.-2004.-Vol.35, N 5.-P.683-686.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 066-070 сторінки, код УДК 616.314.17-002.2-08