RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю. В. Сілкіна, В. В. Колдунов, Г. А. Клопоцький, С. І. Хмель, Ю. В. Козлова, В. М. Бібікова, В. А.Гузь

  АНАЛІЗ МОТИВОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ОТРИМАННЯ НАВИЧОК КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ


  Про автора: Ю. В. Сілкіна, В. В. Колдунов, Г. А. Клопоцький, С. І. Хмель, Ю. В. Козлова, В. М. Бібікова, В. А.Гузь
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Вивчені результати іспиту з патологічної фізіології та тестового контролю КРОК-1 студентів медичних факультетів (бюджетна та контрактна форми навчання) за 2012-2013 навчальний рік із визначенням індексу кореляції Пірсона (ІП) між зазначеними показниками. Високий рівень мотивованості характеризувався ІП вище 0,7; середній рівень був при ІП 0,5-0,7; слабкий рівень при ІП менше 0,5. Було встановлено, що рівень мотивованості на І медичному факультеті є найвищим (ІП=0,74, р<0,05). Студенти, які навчаються за спеціальностями «Медико-профілактична справа» (бюджетна форма) та «Лікувальна справа» (контрактна форма) мають низький рівень мотивованості (ІП=0,50 та 0,38 відповідно, р<0,05).
  Ключові слова студенти, навчання, екзамен з патофізіології, Крок-1
  Список цитованої літератури
  • Аллак Ж. Вклад в майбутнє: пріоритет освіти / Ж. Аллак // − М.: Педагогика–Пресс , ЮНЕСКО. - 1993. – 221 с.
  • Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М. Ю. Антомонов // – К., - 2006. – 558 с.
  • Постанова Кабінету міністрів України «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань участі України в Болонському процесі» від 25 серпня 2004. − М. : Педагогика–Пресс , ЮНЕСКО, 1993. – 5 с.
  • Підаєв А. В. Болонський процес в Європі. Що таке і чи потрібний він Україні? Чи можлива інтеграція медичної освітиУкраїни в Європейський освітній простір? / А. В. Підаєв, В. Г. Передерій // – Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, - 2004. – 190 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 201-203 сторінки, код УДК 378.146-616.092