EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  М. Б. Запорожченко

  ЧАСТОТА ТА КРИТЕРІЇ СТУПЕНЯ ВИРАЗНОСТІ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ПРИ ЛЕЙОМІОМІ МАТКИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ


  Про автора: М. Б. Запорожченко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Обстежено 300 жінок репродуктивного віку на наявність клінічних ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Визначали вміст загального оксипроліну та глікозаміногліканів. У середньому ознаки недиференційованої дисплазії сполучної тканини виявлено у 26,3 % жінок з лейоміомою матки. При наявності лейоміоми проліферативного типу концентрація загального оксипроліну досягала 101,9±6,1 мг/д, що було суттєво більше (р<0,001) у 3,7 рази по відношенню до контрольної групи та у 1,5 рази в порівнянні з групою жінок, у яких діагностовано просту лейоміому. Вміст глікозаміногліканів в сечі жінок з лейоміомою проліферативного типу був вищим у 3,2 рази по відношенню до групи контролю та у 2,1 рази по відношенню до групи жінок з простою лейоміомою, що свідчить про ступінь порушення обмінних процесів у сполучній тканині. Таки чином, однією з нових концепцій етіологічних чинників виникнення та патогенетичних механізмів прогресування росту лейоміоми матки є порушення метаболізму сполучної тканини у вигляді недиференційованої дисплазії сполучної тканини, в основі якого лежить патологія колагеноутворення.
  Ключові слова недиференційована дисплазія сполучної тканини, оксипролін, глікозаміноглікани, лейоміома матки
  Список цитованої літератури
  • Алексеев А. А. Роль соединительной ткани в онтогенезе / А. А. Алексеев // Интегративная (системная, семейная) соединительнотканная медицина. Серия «Медику общей практики». - 2005. - Т. 1 - 4. - С. 21 - 28.
  • Арсентьев В. Г. Полиорганные нарушения при дисплазиях соединительной ткани у детей и подростков / В. Г. Арсентьев, Т. И. Арзуманова, М. В. Асеев [и др.] // Педиатрия. - 2009. - Т. 87, №1. - 137-138.
  • Буянова С. Н. Современные представления об этиологии, патогенезе и морфогенезе миомы матки / С. Н. Буянова, М. В. Мгелиашвили, С. А. Петракова // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2008. - Т, 8, N 6. - С. 45-51.
  • Запорожан В. М. Сучасні аспекти профілактики гестаційних ускладнень / В. М.Запорожан, В. П. Міщенко, І. В. Руденко // Журнал НАМН України. - 2012. -Т. 18, № 3. - С. 134-138.
  • Ибрагимова Д. М. Спорные вопросы патогенеза миомы матки и лечения больных с этим заболеванием / Д. М. Ибрагимова, Ю. Э. Доброхотова // Рос. вестн. акушера-гинеколога. - 2011. - N0 2. - С. 37- 43.
  • Кадурина Т. И. Наследственные колагенопатии (клиника, диагностика, лечение и диспансеризация) / Т. И. Кадурина - СПб.: «Невский диалект», - 2000. - 321 с.
  • Клеменов А. В. Недифференцированные дисплазии соединительной ткани / А. В. Клеменов - М., - 2005. - 136 с.
  • Косей Н. В. Лейоміома матки (клініка, патогенез, діагностика та лікування): автореф. дис. д-ра мед. наук: спец. 14.01.01 / Н.В. Косей. - К., - 2009.-36 с.
  • Яворський П. В. Особливості лейоміоми матки на тлі ожиріння та поєднаної з метаболічним синдромом (аналітичний огляд літератури) / П.В. Яворський // Здоровье женщины. - 2012. - №2(68). - C. 58-63.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 047-050 сторінки, код УДК 618.14-006.363.03-06:616-018.2-002.44