EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Р. В. Луценко, А. Г. Сидоренко, Т. О. Дев’яткіна, С. В. Колісник

  ВИВЧЕННЯ РОЛІ ХОЛІНЕРГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ В АНТИДЕПРЕСИВНІЙ ДІЇ ПОХІДНОГО 2-ОКСОІНДОЛІНУ


  Про автора: Р. В. Луценко, А. Г. Сидоренко, Т. О. Дев’яткіна, С. В. Колісник
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В експериментах на 60 білих статевозрілих щурах-самцах лінії Wistar вивчали вплив сполуки Э-38 у дозі 12 мг/кг у порівнянні з іміпраміном (25 мг/кг) при внутрішньоочеревинному введенні за 1 годину до застосування холінотропних аналізаторів ареколіну (15 мг/кг) і нікотину (10 мг/кг). Реєстрували: латентний період початку тремору (сек.), інтенсивність тремору в балах і ректальну температуру. Введення вегетотропного аналізатора викликало дрібноамплітудний тремор всього тіла, загальною тривалістю близько 25 хв. Також ареколін знижував температуру тіла експериментальних тварин на 2-3 0С у порівнянні з загальноприйнятими нормами. Застосування препарату порівняння іміпраміну вірогідно подовжувало тривалість латентного періоду початку тремору і зменшувало загальну тривалість тремору, попереджало зниження температури тіла порівняно з контрольною патологією. Профілактичне введення похідного 2-оксоіндоліну збільшувало час латентного періоду настання тремору у 2,5 рази у порівнянні з контрольною патологією (p<0,01). Також сполука вірогідно зменшувала загальну тривалість тремору і попереджала зниження температури тіла після уведення холіноміметика. Уведення нікотину супроводжувалось збудженням Н-холінореактивних структур, розвитком тремору і гіпотермії. Сполука Э-38 вірогідно зменшувала тривалість латентного періоду тремору і загальну тривалість нікотинового тремору у 1,4 рази у порівнянні з контролем.
  Ключові слова похідне 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти, тремор, ареколін, нікотин
  Список цитованої літератури
  • Луценко Р. В. Пошук антидепресантів серед похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти / Р. В. Луценко, А. Г. Сидоренко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. - 2010. - Т.10, вип.1(29), - С.52-54.
  • Луценко Р. В. Антидепресивні властивості похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти в бліц тесті – “підвішування за хвіст” / Р. В. Луценко, Т. А. Дев’яткіна, А. Г. Сидоренко// Вісник проблем біології і медицини. - 2012. - Вип. 4, том 2(97). - С. 99 - 102.
  • Луценко Р. В. Антидепресивна активність похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти при моделюванні клофелінової депресії / Р. В. Луценко, А. Г. Сидоренко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. - 2012. - Т.12, вип. 4(40), - С.161-164.
  • Луценко Р. В. Вплив похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на ефекти малих доз L-3,4-диоксифенілаланіну / Р. В. Луценко, А. Г. Сидоренко, В. М. Бобирьов // Проблеми екології та медицини. - 2013.-Т.17, №1-2. - С.70-77.
  • Луценко Р. В. Анксиолитическое действие производных 2-оксииндолин-3-глиоксиловой кислоты: компьютерное прогнозирование и экспериментальное подтверждение / Р. В. Луценко, В. Н. Бобырев Т. А. Девяткина // Казанский медицинский журнал. - 2013. - Т. 94, №4. - С. 553 - 560.
  • Машковський М. Д. Фармакологические основы антидепрессивной активности нового психотропного препарата пиразидола / М. Д. Машковський, Н. И. Андреева // Журнал неврологии и психиатрии. -1975. -№3, - С.430-434.
  • Руководство по экспериметальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / О. Л., Верстакова, Е. В. Арзамасцев, Э. А. Бабаян [и др.]. под ред. Р. У. Хабриева. – [2-е изд.]. – М.: ОАО “Издательство “Медицина”. – 2005. – 832 с.
  • Bonsi P. Endogenous serotonin excites striatal cholinergic interneurons via the activation of 5-HT2C, 5-HT6, and 5-HT7 serotonin receptors: implications for extra pyramidal side effects of serotonin reuptake inhibitors / P. Bonsi, D. Cuomo, J. Ding [et al.] // Neuropsychopharmacology. − 2007.− №32. − Р.1840-1854.
  • Caulfield M. P. International Union of Pharmacology. XVII. Classification of muscarinic acetylcholine receptors / M. P. Caulfield, N. J. Birdsall // Pharmacol Rev. − 1998. − №50. − Р. 279-290.
  • Cohen A. Anxiolytic effects of nicotine in a rodent test of approach-avoidance conflic /A. Cohen, W. Y. Robert, A. V. Miguel [et al.] // Psychopharmacology. – 2009. − №204. – Р.541-549.
  • Dagytė G. The cholinergic system and depression /G. Dagytė, J. A. Den Boer, A. Trentani// Behavioural Brain Research. − 2010. − P. 124-138.
  • Eglen R. M. “Muscarinic receptor subtypes in neuronal and non-neuronal cholinergic function” / R. M. Eglen // Auton Autacoid Pharmacol. - 2006. - №26(3).- Р. 219-233.
  • Gibbons A. S. Decreased muscarinic receptor binding in the frontal cortex of bipolar disorder and major depressive disorder subjects / A. S. Gibbons, E. Scarr, C. McLean, [et al.] // J. Affect. Disord. −2009. − №116. − Р. 184-191.
  • Kehr J. The selective 5-HT1A receptor antagonist NAD-299 increases acetylcholine release but not extracellular glutamate levels in the frontal cortex and hippocampus of awake rat /J. Kehr, X. J. Hu, T. Yoshitake, [et al.]//Eur.Neuropsychopharmacol.−2010.−№20.−Р.487-500.
  • Lindstrom J. M. Nicotinic acetylcholine receptors of muscles and nerves: comparison of their structures, functional roles, and vulnerability to pathology / J. M. Lindstrom // Ann NY Acad. Sci.− 2003. − №998. − Р. 41-52.
  • Rutz S. Presynaptic serotonergic modulation of 5-HT and acetylcholine release in the hippocampus and the cortex of 5-HT1B-receptor knockout mice / S. Rutz, C. Riegert, A. K. Rothmaier [et al.] // Brain Res. Bull. − 2006.− №70.− Р. 81-93.
  • Scarr Е. Cholinergic connectivity: it's implications for psychiatric disorders / Е. Scarr, A. S. Gibbons, J. Neo, [et al.] // Front Cell Neurosci. − 2013. − №3. − Р. 7-55.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 125-128 сторінки, код УДК 615 + 616 – 092.9