RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Д. С. Аветіков, Г. А. Єрошенко, Ву В’єт Куонг, В. В. Лепський

  ЦИТОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАНОКАПСУЛ ФОСФАТИДИЛХОЛІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОДОНТОГЕННИХ ФЛЕГМОН ДНА ПОРОЖНИНИ РОТА


  Про автора: Д. С. Аветіков, Г. А. Єрошенко, Ву В’єт Куонг, В. В. Лепський
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі вивчено динаміку цитологічних змін у гнійній рані на різних стадіях післяопераційного комплексного лікування за авторської методикою із застосуванням препарату “Ліпін” хворим з одонтогенними флегмонами дна порожнини рота. У літературі є дані про застосування лецитинів у складі комплексної терапії для лікування пневмоній, захворювань, ускладнених серцевою, нирковою, печінковою недостатністю в умовах тканинної гіпоксії, яка, перешкоджає обмеженню осередку гнійного запалення і регенерації тканин, але даних щодо одночасного застосування подібної терапії з використанням нанотехнологій в комплексному лікування одонтогенних флегмон щелепно-лицевої ділянки не знайдено. Авторами встановлено, що застосування нанокапсул фосфатидилхоліну с комплексному лікуванні хворих з одонтогенними флегмонами щелепно-лицевої ділянки скорочує терміни реалізації репаративного процесу в рані. Прискорення гемостазу і швидшого відновлення мікроциркуляції, відповідно, оксигенації пошкоджених тканин, проявляється вірогідно меншою середньою кількістю (від 30 до 50 %) незмінених і змінених еритроцитів в поверхневих біоптатах ран, що свідчить про ефективність застосування препарату “Ліпін” в комплексній терапії хворих з одонтогенними флегмонами дна порожнини рота.
  Ключові слова флегмона дна порожнини рота, цитологія, запальні захворювання, лецитин
  Список цитованої літератури
  • Аветіков Д. С. Перспектива застосування нанокапсул фосфатидилхоліну в комплексному лікування одонтогенних флегмон щелепно-лицевої ділянки / Д.С. Аветіков, Ву В’єт Куонг, С.Б. Кравченко // ІІІ з’їзд Української Асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів : Мат. з’їзду. – 2013. – С. 88-91.
  • Аветиков Д. С. Обоснование применения препарата «Липин» в комплексном лечении одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области / Д. С. Аветиков, И. В. Яценко, Ву Вьет Куонг: Стоматология славянских государств: Международная научно-практическая конференция: Мат. конф. – Белгород. – 2013. – С. 11-13.
  • Бобринская И. Г. Интенсивная терапия больных с флегмонами челюстно-лицевой области / И. Г. Бобринская, В. А. Средняков, И. Н. Стороженко // Актуальные вопросы стоматологии: III Всероссийская научно-практическая конференция: Мат. конф. – Москва, - 2010. – С. 16-18.
  • Губин М. А. Клинико-лабораторная характеристика форм гнойной инфекции у стоматологических больных / М. А. Губин, Ю. М. Харитонов, О. В. Лазутиков // Стоматология. – 2005. – № 1. – С. 28 - 31.
  • Зуев В. П. Роль плазмосорбции в коррекции микроциркуляторных нарушений у больных с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области и сахарны диабетом / В.П. Зуев, В. Г. Пчелин // Стоматология.– 1995.– № 2.– С. 40 - 41.
  • Латюшина Л. С. Местное применение иммуномодулятора глутоксим в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области / Л. С. Латюшина, И. И. Долгушин, О. Л. Колесников // Уральский стоматологический журнал. – 2003. – № 4. – С. 35-39.
  • Романов А. М. Оценка характера раневого процесса при одонтогенных флегмонах челюстно-лицевой области с помощью лазерной флюоресценции / М.А. Романов // Стоматология. – 2000. – № 6. – С. 27-30.
  • Barson S. Zur Behanlung von Zystiden und Zystopyelitiden mit hydrolitischen Ensymen / S. Barson, K. Sasse-Rollehagen, A. Bettermann // Erfahrungsheilkunde. – 1983. – Vol. 6. – P. 125-129.
  • Weiss C.A. Six years of surgical wound infection surveillance at a tertiary care center / С. A. Weiss, С. L. Statz // Arch Surg. – 1999. – Vol. 134. – P. 1041-1048.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 012-015 сторінки, код УДК [616.716+617.52]-002.36-085.243