EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С. А. Михальський, Д. В. Савіцька, В. В. Білошицький, Т. Ю. Квітницька-Рижова

  МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В СЕНСОМОТОРНІЙ КОРІ ТА ГІППОКАМПІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ПІСЛЯ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ І ГЕННОТЕРАПЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ


  Про автора: С. А. Михальський, Д. В. Савіцька, В. В. Білошицький, Т. Ю. Квітницька-Рижова
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація На моделі тяжкої черепно-мозкової травми (ЧМТ) у дорослих і старих щурів лінії Вістар показано істотні зміни структури сенсомоторної кори та гіпокампу головного мозку, що виражається у значному зменшенні числа нейронів, зростанні долі вакуолізованих та гіперхромних нервових клітин та різкому збільшенні кількості нейроглії. Генна терапія шляхом ліпосомальної трансфекції тканини головного мозку плазмідним вектором, що несе ген апоЕ3, суттєво зменшувала реактивний гліоз та кількість мікрогліоцитів як в корі, так і в гіпокампі, позитивно впливала на кількість нейронів, запобігаючи їх втратам у дорослих і, особливо, у старих щурів.
  Ключові слова черепно-мозкова травма, генна терапія, кора, гіпокамп, структурні зміни, морфометрія, вікові особливості
  Список цитованої літератури
  • Михальський С. А. Апоптоз клітин мозку щурів різного віку при черепно-мозковій травмі і генній терапії / С. А. Михальський, Т. Ю. Квітницька-Рижова, В. В. Білошицький [та ін.] // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20, N 4. – С. 371 – 380.
  • Педаченко Є. Г. Можливості генної терапії пошкоджень головного мозку і функціонального дефіциту при черепно-мозковій травмі у щурів різного віку / Є. Г. Педаченко, В. В. Білошицький, С. А. Михальський [та ін.] // Журнал НАМН України. – 2012. – Т. 18, N 2. – С. 171 – 185.
  • Marmarou A. I. A new model of diffuse brain injury in rats. Part I: Pathophysiology and biomechanics / A. I. Marmarou, M.A. Foda, W. van den Brink [et al.] // J Neurosurg.– 1994.– Vol.80, N2.– P. 291-300.
  • Moretti L. Cognitive decline in older adults with a history of traumatic brain injury / L. Moretti, I. Cristofori, S. M. Weaver // Lancet Neurol. – 2012. – Vol. 11. – P. 1103 – 1112.
  • Narayan R. K. Clinical trials in head injury / R. K. Narayan, M. Michel, B. Ansell [et al.] // Experimental & Translational Stroke Medicine. – 2002. – Vol. 19, N 5. – P. 503-557.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 120-126 сторінки, код УДК 591.481.1-001:57.012.4