EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А. О. Очеретнюк, С. В. Прокопенко, І. Л. Черешнюк, Д. А. Лисенко

  ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ КЛІТИН ЛЕГЕНЕВОЇ ТКАНИНИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ОПІКОВОГО УРАЖЕННЯ ШКІРИ


  Про автора: А. О. Очеретнюк, С. В. Прокопенко, І. Л. Черешнюк, Д. А. Лисенко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті представлено аналіз показників клітинного циклу клітин легень на фоні опіку шкіри та при корекції 0,9 % розчином NaCl, лактопротеїном з сорбітолом або HAES-LX 5% через 1, 3 та 7 добу після опікового ураження шкіри у щурів. Виявлено, що опікове ушкодження шкіри супроводжується суттєвим зниженням показників фази синтезу ДНК, нормалізація яких не відбувається на 7 добу після ураження. При застосуванні на фоні опікового ураження шкіри лактопротеїну з сорбітолом через 1 добу встановлено значне підвищення індексу проліферації (ІР) та фази G2 + M, а також зменшення показників фази G0G1 порівняно із показниками групи Опік + 0,9 % NaCl. На фоні дії препарату HAES-LX 5% через 3 доби після опіку шкіри виявлена виражена тенденція до зменшення блоку проліферації (р=0,0927) та збільшення фази G2 + M (р=0,0547) в порівнянні із аналогічними показниками на 3 добу групи Опік + 0,9 % р-н NaCl. Застосування лактопротеїну з сорбітолом, або HAES-LX 5%, через 7 діб після опікового ушкодження шкіри, призводить до нормалізації показників клітинного циклу легень, яке характеризувалось зменшенням блоку проліферації, а також позитивним стимулюючим впливом на синтез ДНК при застосуванні HAES-LX 5%.
  Ключові слова опік шкіри, клітинний цикл, ДНК-цитометрія, легені, HAES-LX 5%, лактопротеїн з сорбітолом
  Список цитованої літератури
  • Боенко С. К. Поражение дыхательных путей у обожжённых / С. К. Боенко [и др.]. // – Киев, - 1990. – С. 96-118.
  • Гунас І. В. Наслідки впливу опіку шкіри на показники клітинного циклу клітин тимусу та їх корекція лактопротеїном з сорбітолом або HAES-LX 5 % / І. В. Гунас, Б. О. Кондрацький, Е. В. Черкасов [и др.] // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2012. – C. 135 – 141.
  • Спиридонова Т.Г. Полиорганная дисфункция и недостаточность у обожженных: автореф. дис. на соискание научн. степени доктора мед. наук : 14.00.27, 14.00.17 / Спиридонова Тамара Георгиевна. – М., - 2007. – 41 с.
  • Климов А. Г. Искусственное поддержание газообмена у пострадавших с термической травмой в период ожогового шока: автореф. дис. на соискание научн. степени доктора мед. наук: спец. 14.00.37 / Климов А. Г. – M., - 2010.
  • Фісталь Е. Я. Комбустіологія / Е. Я. Фісталь, Г. П. Козинець, Г. Є. Самойленко [та ін.] // – Київ : “Інтерлінк”. – 2004. – С. 24-26.
  • Dai Z. Ringer's malate solution protects against the multiple organ injury and dysfunction caused by hemorrhagic shock in rats / Z. Dai.[ et al.] // Shock. – 2012. – Vol. 38, № 3. – P. 268-274.
  • Galani V. The role of apoptosis in the pathophysiology of Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): an up-to-date cell-specific review / V. Galani, E. Tatsaki, M. Bai [et al.] // Pathol. Res. Pract. – 2010. – Mar 15. – Vol. 206, № 3. – P. 145-150.
  • Li W. The change in apoptosis and proliferation of pulmonary tissue cells in rats with smoke inhalation injury / W. Li, Z. Yang, X. Yang [et al.] Zhonghua Shao Shang Za Zhi. – 2002. – Vol. 3. – P. 139-141.
  • Li W.J. Effects of smoke inhalation injury on the phagocytic function of rat alveolar macrophage and on neutrophil apoptosis / W.J. Li, Z.C. Yang, E.H. Li [et al.] // Article in Chinese. – Zhonghua Shao Shang Za Zhi. – 2003. – Vol. 19(3). – P. 163-166.
  • Matsubar M. Paraquat causes S-phase arrest of rat liver and lung cells in vivo / M. Matsubara, K. Yamagami, Y. Kitazawa [et al.] // Arch. Toxicol. – 1996. – Vol. 70, № 8. – P. 514-518.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 129-135 сторінки, код УДК 616-001.17:599.323.4;591.22;576.36