EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. Ф. Шаторна, В. І. Гарець, І. І. Кононова, С. В. Степанов, Н. И. Діхно

  КОМБІНУЮЧИЙ ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ЕМБРІОГЕНЕЗ ЩУРА В ЕКСПЕРИМЕНТІ


  Про автора: В. Ф. Шаторна, В. І. Гарець, І. І. Кононова, С. В. Степанов, Н. И. Діхно
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою цієї експериментальної роботи було вивчення впливу низьких доз ацетату свинцю окремо і ацетату свинцю в комбінації з цитратом золота або в комбінації з цитратом срібла, отриманими із застосуванням нанотехнологій, на репродуктивну функцію і загальний хід ембріогенезу щурів. При комбінованому введенні низьких доз ацетату свинцю + цитрат срібла або ацетату свинцю + цитрат золота спостерігали збільшення кількості жовтих тіл вагітності, кількості живих плодів, що обумовлено зниженням загальної та доімплантаційної ембріональної смертності у порівнянні з групою зі свинцевою інтоксикацією при практично однаковій масі плодів. Результати проведеного експерименту показали, що введення цитрату золота або цитрату срібла на тлі інтоксикації ацетатом свинцю попереджає негативний вплив останнього на репродуктивну систему і процеси ембріонального розвитку і свідчить про їх біоантагонізм.
  Ключові слова ацетат свинцю, цитрат золота, цитрат срібла, ембріогенез, яєчники, токсичність, біоантогонізм
  Список цитованої літератури
  • Борисевич В. Б. Нанотехнології мікронутрієнтів: проблеми, перспективи та шляхи ліквідації дефіциту макро- та мікроелементів / В. Б. Борисевич, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов // Журнал АМН України.- 2010.-№ 1.- С.-107-114.
  • Борисевич В. Б. Наноматеріали в біології. Основи нановетеринарії. Посіб. для студ. аграрн. закл. Освіти ІІІ-ІVрівнів акредитації / В.Б. Борисевич, В.Г. Каплуненко, М.В. Косінов, Б.В. Борисевич [та ін] // – К.: ВД «Авіцена», - 2010. – 416 с.
  • Зербино Д. Д. Васкулиты и ангиопатии/ Д.Д.Зербино //- Киев. - 1977.-132 с.
  • Зербино Д.Д. Свинец-этиологический фактор поражения сосудов: основные доказательства / Д.Д. Зербино, Т.Н. Соломенчук, Ю.А. Поспишиль //Архив патологии.- 1997.-Т.59,N 1.- С.9-12.
  • Зербино Д. Д. Атеросклероз-конкретная патология артерий или "унифицированное" групповое определение? Поиск причин артериосклероза: экологическая концепция / Д.Д. Зербино, Т.Н. Соломенчук // Архив патологии, - 2006.-N 4.-С.49-54.
  • Зербино Д. Д. Содержание ряда химических элементов в волосах больных, перенесших инфаркт миокарда, и здоровых людей / Д. Д. Зербино, Т.Н. Соломенчук //Медицина труда и промышленная экология. - 2007.-N 1.-С.17-21.
  • Корбакова А. И. Свинец и его действие на организм / А.И. Корбакова, Н.С. Соркина, Н.Н. Молодкина [и др.] // Медицина труда и пром. экол. – 2001. – № 5. – С. 29-34.
  • Петренко О. Ф. Рекомендації щодо застосування наночастокAg, Cu, Zn для лікування ран у собак та для профілактики гельмінтозів тварин / О. Ф. Петренко, В. Б. Борисевич О. О. Петренко [та ін.] // – К.: НУБіП України, - 2009. – 40 с.
  • Рєзніченко Л. С. Вплив металів-мікроелементів на функціональний стан бактерій-пробіонтів / Л. С. Рєзніченко, Т. Г. Грузіна, В. В. Вембер [и др.] // Укр. біохім. журн. – 2008. – Т. 80, №1.– C. 96–101.
  • Трахтенберг И. М. Тяжелые металлы как химические загрязнители производственной и окружающей среды / И. М. Трахтенберг // Довкілля та здоров’я. – 1997. – № 2. – С. 48-51.
  • Чекман І. С. Нанофармакологія / І. С. Чекман // – 2011. –260 с.
  • Braydich-Stolle L. Cytotoxicity of nanoparticles of silver in mammalian cells / L.Braydich-Stolle, S.Hussain, J.Schlager // Toxicological Sciences, - 2005. - 380 p.
  • Oberdorster G. Principles for Characterizing the Potential Human Helth Effects From Exposureto Nanomaterials: Elements of a ScreeningStrategy, Particle, Fibre/ G. Oberdorster, A. Maynard, K. Donaldson [et al.] // Toxicology.- 2005.-Vol. 2, № 8.- Р.-235-246.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 170-174 сторінки, код УДК 611.12-034:591.33-092.9