RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. Г. Попадинець

  КОНСУЛЬТАЦІЯ – АКТИВНА ФОРМА ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ


  Про автора: О. Г. Попадинець
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація На кафедрі анатомії людини впроваджено підходи до організаційно-методичного забезпечення навчального процесу з використанням педагогічних прийомів, кінцевою метою яких є сформувати стійку свідому мотивацію на вивчення не тільки програмного матеріалу, але й додаткового, прищепити інтерес до анатомії і медицини в цілому. Така форма зводить до мінімуму можливість отримання позитивної оцінки знань студентами, які звикли займатись не систематично, а від випадку до випадку, і підвищує міру їх відповідальності. Працювати в такому режимі доволі складно і потребує великої затрати часу, але результати обнадіюють.
  Ключові слова анатомія людини, організаційно-методичне забезпечення
  Список цитованої літератури
  • Артемова Л. В. Педагогіка і методика у вищій школі / Л. В. Артемова // – К.: Академвидав, - 2008. – 304 с.
  • Гура О. І. Вступ до спеціальності. Педагогіка у вищій школі / О.І. Гура // – К.: Академвидав, - 2005. – 340 с.
  • Лозниця В. Форми організації навчання у вищій школі / В. Лозниця // – Психологія і педагогіка. – К.: Психологія і педагогіка, - 2000. – С. 280-298.
  • Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії: навч.посібник / Г.М. Мешко // – К.: Академвидав, - 2010. – 115 с.
  • Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі / В.М. Нагаєв // – К.: Академвидав, - 2007. – 13 с.
  • Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи / В.Л. Ортинський // – К.: Центр учбової літератури, - 2009. – 472с.
  • Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник для студентів вищ. пед. закладів освіти / М. М. Фіцула // – К.: Академвидав, - 2000. – 528 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 212-214 сторінки, код УДК 316.4.063.3+378.147+37.011.32