RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. І. Опришко, Д. С. Носівець

  ЗМІНА ВНУТРІШНЬОЦЕНТРАЛЬНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТРУКТУРАМИ МОЗКУ НА ТЛІ ВВЕДЕННЯ ЛАМОТРИДЖИНУ З АНАЛЬГЕТИКАМИ


  Про автора: В. І. Опришко, Д. С. Носівець
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Авторами статті розглянуті питання взаємодії протисудомного засобу ламотриджину і анальгетиків на нейрофізіологічному рівні. Виявлено, що зниження активності (поріг збудливості підвищується) РФ і кори великих півкуль під впливом анальгетиків з проконвульсантним компонентом дії в умовах епілептичної активності зменшує депримуючий вплив РФ на ДГ і ДММ, що може лежати в основі редукції протисудомної дії антиконвульсанта (розвиток фармакодинамічного антагонізму між препаратами).
  Ключові слова анальгетики, протисудомні засоби, збудливість, внутрішньоцентральні взаємовідносини
  Список цитованої літератури
  • Borodkin Yu. S. Elektroentsefalograficheskiy analiz vliyaniya nekotoryih neyrotropnyih sredstv na sistemyi vnutritsentralnoy regulyatsii i otnosheniya mezhdu nimi: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni doktora med. nauk: spets. 14.03.05 «farmakologiya» / Yu. S. Borodkin. - L., 1967. - 38 s.
  • Bialer M. Vzaimodeystvie lekarstvennyih preparatov pri lechenii epilepsii / M. Bialer // Nevrologiya i psihiatriya. - 2005. - No 9. - S. 59-65.
  • Valdman A. V. Tsentralnyie mehanizmy boli / A. V. Valdman, Yu. D. Ignatov // - L.: Nauka, - 1976. - 190 s.
  • Guselnikov V. I. Elektrofiziologiya golovnogo mozga / V. I. Guselnikova. - M.: Vysshaya shkola, - 1976. - 420 s.  
  • Ivanov L. B. Prikladnaya kompyuternaya elektroentsefalografiya / L. B. Ivanov // - M. : AOZT „Antidor”, - 2000. - 256 s.
  • Krauz V. A. Vzaimootnosheniya mezhdu ventralnyim i dorsalnyim gippokampom pri uluchshenii i uhudshenii kratkosrochnoy pamyati / V. A. Krauz // Zhurnal vyissh. nervnoy deyatelnosti. - 1974. - No 1. - S. 33-41.
  • Opryshko V. I. Antioksidantna modulyatsiya farmakologichnoyi aktivnostI analgetichnih ta protisudomnih zasobIv: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni doktora med. nauk: spets. 14.03.05 «farmakologiya» / V. I. Opryshko. - K., - 2010. - 34 s.
  • Stefanov O. V. Doklinichni doslidzhennya likarskih zasobiv: / O. V. Stefanov - K.: Avitsena, - 2002. - 527 s.
  • Yarosh A. K. Neyrofarmakologicheskiy analiz funktsionirovaniya TsNS v dinamike posleoperatsionnogo sostoyaniya i eksperimentalnoe obosnovanie ego korrektsii: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni doktora med. nauk: spets.14.03.05.«farmakologIya» / A.K. Yarosh. - K., - 1991. - 34 s.
  • Kumar B. Central Poststroke Pain: A Review of Pathophysiology and Treatment / B. Kumar, J. Kalita, G. Kumar [et al.] // Anesth Analg. - 2009. - Vol. 108. - P. 1645-1657.
  • Kroenke K. The Indiana Cancer Pain and Depression (INCPAD) trial design of a telecare management intervention for cancer - Related symptoms and baseline characteristics of study participants / K. Kroenke, D. Theobald, K. Norton [et al.] // Gen. Hosp. Psychiatry. - 2009. - Vol. 31 (3) - P. 240-253.
  • Poleshuck E. L. Pain and depression in gynecology patients / E. L. Poleshuck, M. J. Bair, K. Kroenke [et al.] // Psychosomatics. - 2009. - Vol. 50 (3) - P. 270-276.
  • Schafik N. Anticonvulsant action of celecoxib (alone and in combination with sub-threshold dose of phenytoin) in electroshock induced convulsion / N. Schafik, S. Маlchotra, P. Pandhi // Exp Clin Pharmacol. - 2003. - Vol. 25, № 2. - P. 87-90.
  • Yoshino T. Celecoxib does not induse convulsions nor does it affect GABAA receptor binding activity in the presrnce of new quinolones in mice / T. Yoshino, M. Noguchi, H. Okutsu [et al.] // European J. of pharmacology.- 2005.- Vol.507, № 1-3. - P. 69-76. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(47) 2 частина 2014 рік , 173-177 сторінки, код УДК 615.212.3/213-092.4:616-071.4:616.853