EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Е. О. Синетар, О. В. Покас, О.І. Брич

  ВПЛИВ ІОНІВ СРІБЛА НА ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ ENTEROCOCCUS FAECALIS І CANDIDA ALBICANS В АСОЦІАЦІЇ


  Про автора: Е. О. Синетар, О. В. Покас, О.І. Брич
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Встановлено, що на зовнішній і внутрішній поверхні силіконового катетера вже через 24 годин in vitro формуються основні структурні одиниці біоплівки – мікроколонії С. аlbicans, які складаються з щільно об’єднаних дріжджоподібних клітин, а також спостерігали менший рівень утворення мікроколоній клітин E. faecalis у порівнянні з клітинами C. аlbicans на фрагментах досліджуваного катетера. Тоді як на зовнішній і внутрішній поверхні катетера, обробленого іонами срібла в концентрації 0,002 мг/мл, спостерігали наявність поодиноких клітин досліджуваних штамів в асоціації.
  Ключові слова Enterococcus faecalis, Candida albicans, силіконові катетери, іони срібла, біоплівка
  Список цитованої літератури
  • Afonina I. A. Bakteritsidnaya aktivnost kolloidnogo serebra v otnoshenii predstaviteley grampolozhitelnyih i gramotritsatelnyih bakteriy / I.A. Afonina, L.A. Kraeva, G.Ya. Tseneva // Antibiotiki i himioterapiya. – 2010. – No. 55. – S. 9-10.
  • Buharin O. V. Eksperimentalnoe izuchenie kombinatsii tsiprofloksatsina s oksitotsinom na obrazovanie bioplenok uslovno patogennyimi bakteriyami / O.V. Buharin, P.P. Kurlaev, N.B Perunova [i dr.] // Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii. − 2010. – No. 6. − S. 3-7.
  • Bukina Yu. A. Antibakterialnyie svoystva i mehanizm bakteritsidnogo deystviya nanochastits i ionov serebra / Yu. A. Bukina, E. A. Sergeeva // Vesnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta. − 2012. – No. 15. − S. 170-172.
  • Viznachennya chutlivosti mikroorganizmiv do antibakterialnih preparativ: metodichni vkazivki MV 9.9.5–143–2007. Ofitsiyne vid. - K.: MOZ Ukrayiny, - 2007.
  • Ivanov V. N. Nekotoryie eksperimentalnyie i klinicheskie rezultatyi primeneniya kationov serebra v borbe s lekarstvenno-ustoychivyimi mikroorganizmami / V. N. Ivanov, G. M. Larionov, N. I. Kulish [i dr.] // Serebro v meditsine, biologii i tehnike. Sib.otd.RAMN. – 1995. – No. 4 – S. 53-62.
  • Orlov D. S. Deystvie kompleksov prirodnyih antimikrobnyih peptidov i nanochastits serebra na mikroorganizmyi / D. S. Orlov, O. V. Shamova, O. Yu. Golubeva [i dr.] // Tsitokinyi i vospalenie. – 2010. − Т. 9, No. 2. – S. 32-36.
  • Sinetar E. O. Formuvannya bioplivki Candida albicans na poverhni medichnih kateteriv: doslidzhennya in vitro / E. O. Sinetar, L. V. Avdyeyeva, M. A. Skorik [i dr.] // Dovkillya ta zdorov’ya. − 2014. – No. 1 (68) − S. 28-32.
  • Tsiganenko A. Ya. Dosyagnennya ta perspektivi rozvitku antibIotikoterapiyi gnIyno-septichnih InfektsIy / A. Ya. Tsiganenko // Eksperimentalna ta klinichna meditsina. – 2004. – No. 2. – S. 8 – 11.
  • Chebotar I. V. Antibiotikorezistentnost bioplYonochnyih bakterIy / I. V. Chebotar, A. N. Mayanskiy, E. D. Konchakova [i dr.] // Klin. mikrobiol. antimikrob. himioter. – 2012. – T. 14, No. 1. – S. 51-57.
  • Ronald A. The etiology of urinary tract infection traditional and emerging pathogens / A. Ronald // Dis. Mon. − 2003. − Vol. 49, N 2. − P. 71−82.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(52) 2 частина 2015 рік , 041-044 сторінки, код УДК 54-71+546.57:579.262+579.862+582.28