EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І. М. Фуштей, О. О. Токаренко

  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ МІОКАРДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ II СТАДІЇ


  Про автора: І. М. Фуштей, О. О. Токаренко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Артеріальна гіпертензія (АГ) спричинює, як ремоделювання міокарду лівого шлуночка (ЛШ) так і погіршення функції нирок, тому вивчення взаємозв’язоку кардіальної та ниркової патології в данному аспекті, є досить актуальнім. Метою було виявлення особливостей внутрішньосерцевої гемодинаміки та ремоделювання міокарду ЛШ у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) II стадії, що ускладнилась нефропатією. Було обстежено дві основні групи хворих на ГХ II стадії з 2-им (n=31) та 3-ім (n=31) ступенем АГ з наявністю нефропатії та три групи співставлення, серед яких хворі на ГХ II стадії з 2-им (n=31) та 3-ім (n=31) ступенем АГ без нефропатії та практично здорові особи (n=31). Величина співвідношення вмісту альбуміну/креатиніну у сечі ≥ 30 мг/г розцінювалась, як маркер ураження нирок. Ехокардіографічне дослідження проводилось за загальноприйнятими методиками. Виявлено, що у хворих на ГХ II стадії з 2-им та 3-ім ступенем АГ та нефропатією наявні достовірні зміни показників, що характеризують морфометричні і об’ємні показники ЛШ. У хворих на ГХ II стадії з нефропатією проявляються достовірно більш значні зміни показників трансмітрального кровоплину ЛШ у порівнянні із хворими на ГХ II стадії без нефропатії. Виявлено достовірне зростання патологічних типів геометрії ЛШ з превалюванням концентричного ремоделювання та концентричної гіпертрофії серед хворих на ГХ II стадії з нефропатією у порівнянні з хворими на ГХ ІІ стадії, що не мали проявів нефропатії.
  Ключові слова гіпертензивна нефропатія, типи геометрії лівого шлуночка, ремоделювання міокарду, діастолічна дисфункція
  Список цитованої літератури
  • Muhin N. A. Albuminuriya – marker porazheniya pochek i riska serdechno-sosudistyih oslozhneniy / N.A. Muhin, G.P. Arutyunov, V.V. Fomin // Klinicheskaya nefrologiya. – 2009. – No. 1. – S. 5 – 10.
  • Sirenko Yu. M. Arterialna gipertenziya ta suputnya patologiya / Yu. M. Sirenko // – Donetsk - 2010. – 384 s.
  • Andrikou E. Left ventricular mass index as a predictor of new-onset microalbuminuria in hypertensive subjects: a prospective study / E. Andrikou, C. Tsioufis, C. Thomopoulos [et al.] // American Journal of Hypertension. – 2012. – Vol. 25(11). – P. 1195 – 1201.
  • Lang R. M. ESC 2013: Lang R.M. Recommendations for chamber quantification / R. M. Lang, M. Bierig, R.B. Devereux [et al.] // European journal of echocardiography. – 2006. – Vol.7. – P. 79 – 108.
  • Monfared A. Left ventricular hypertrophy and microalbuminuria in patients with essential hypertension / A. Monfared, A. Salari, F. Mirbolok [et al.] // Iranian Journal of Kidney Diseases. – 2013. – Vol. 7(3) . – P. 192 – 197.
  • Peng T. Correlation between endothelial dysfunction and left ventricular remodeling in patients with chronic kidney disease. / T. Peng, Z. Hu, L. Wu [et al.] // Kidney & Blood Pressure Research. – 2014. – Vol. 39(5). – P. 420 – 426.
  • Rodilla E. Regression of left ventricular hypertrophy and microalbuminuria changes during antihypertensive treatment / E. Rodilla, J.M. Pascual, J.A. Costa [et al.] // Journal of Hypertension. – 2013. – № 31(8). – P. 1683 – 1691.
  • Viazzi F. Combined effect of albuminuria and estimated glomerular filtration rate on cardiovascular events and all-cause mortality in uncomplicated hypertensive patients / F. Viazzi, G. Leoncini, N. Conti [et al.] // Journal of Hypertension. – 2010. – Vol. 28(4). – P. 848 – 855.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(52) 2 частина 2015 рік , 048-053 сторінки, код УДК 616.61:616.12-008.331.1:616.127-073.432.19