EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Н. Б. Гринцова, М. С. Пернаков

  ВПЛИВ КОМПЛЕКСА СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЯДЕР ГАНГЛІОНАРНИХ НЕЙРОНІВ КОРИ МОЗОЧКА БІЛИХ ЩУРІВ-САМЦІВ


  Про автора: Н. Б. Гринцова, М. С. Пернаков
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація З метою аналізу динаміки морфологічних перебудов ядерного апарата клітин Пуркіньє кори мозочка в умовах тривалого впливу на організм сульфатів міді, цинку і заліза був проведений експеримент на 48 білих статевозрілих щурах-самцях масою 200-250 г, у віці 5-8 місяців. Застосовувався електронно-мікроскопічний метод дослідження. Встановлено, що комбінована дія на організм сульфатів міді, цинку і заліза чинить на ядерний апарат гангліонарних нейронів кори мозочка досить виразний токсичний ефект. Ступінь виразності морфологічних перебудов в ядерному апараті знаходиться в прямій залежності від термінів експерименту. В ядрах гангліонарних нейронів розвиваються неспецифічні зміни поліморфного характеру, які є оборотними на ранніх термінах досліду і незворотніми, в основному некробіотичного характеру (каріопікноз, каріолізис і каріорексис) у більшої частини нейронів на більш пізніх термінах.
  Ключові слова мозочок, солі важких металів, гангліонарні нейрони, хроматин, каріопікноз, каріолізіс, каріорексіс, некроз
  Список цитованої літератури
  • Grintsova N. B. Morfofunktsionalnyie perestroyki sosudistogo i kletochnogo komponentov koryi mozzhechka v usloviyah vozdeystviya na organizm sulfatov medi, tsinka i zheleza / N. B. Grintsova, L. V. Vasko, L. I. Kiptenko [i dr.] // Georgian Medical News.- 2015- Vol.9 (246) – P.84 – 90.
  • Dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Sumskii oblasti u 2000 rotsi. - Sumy: Vydavnytstvo "Dzherelo", - 2001. - 178 s.
  • Dolgov A. M. Vliyanie antropogennyih faktorov sredyi obitaniya na vozniknovenie ostryih narusheniy mozgovogo krovoobrascheniya u naseleniya promyishlennogo goroda / A. M. Dolgov, D. R. Kadyirmaeva, V. I. Kudrin // Gigiena i sanitariya .- 2002.- No. 5. S. 29-31.
  • Syicheva L. P. Rol geneticheskih issledovaniy pri otsenke vliyaniya faktorov okruzhayuschey sredyi na zdorove cheloveka / L. P. Syicheva, Yu.A. Rahmanin, Yu.A. Revazova [i dr.] // Gigiena i sanitariya.-2005.-No.6.-S. 59-62.
  • Huzina G.R. Pozdnie priobretennyie mozzhechkovyie degeneratsii / G. R. Huzina // Nevrologicheskiy vestnik. – 2008. – No. 3. – S. 78-82.
  • Shkorbatov Yu. H. Strukturni ta elektrokinetychni vlastyvosti yader klityn bukalnoho epiteliiu liudyny u zviazku z diieiu fizyko-khimichnykh faktoriv ta zminoiu funktsionalnoho stanu orhanizmu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. dokt. bioloh. nauk: spets.03.00.11. «Tsytolohiia, klitynna biolohiia, histolohiia» Yu. H. Shkorbatov - Kyiv, - 2005.- 40 s.
  • Mahcall E. L. Late (acquired) cortical cerebellar atrop / E. L. Mahcall, P.S. Vinken, G.W. Bruyn // Handbook of clinneurology. – Amsterdam: Elsevier, - 1975. – Vol. 22. –477 p.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(60), 2017 рік , 132-135 сторінки, код УДК 611.817.1.084/.085:613.632:616.831.71-092.9