EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Е. В. Пальтов, І. В. Челпанова, В. Б. Фік, Х. А. Вільхова, Х. А. Кирик, Ю. Я. Кривко

  ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ШАРАХ СІТКІВКИ ЧЕРЕЗ ШІСТЬ ТИЖНІВ ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ


  Про автора: Е. В. Пальтов, І. В. Челпанова, В. Б. Фік, Х. А. Вільхова, Х. А. Кирик, Ю. Я. Кривко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У представленній нами роботі була поставлена мета вивчити патоморфологічні прояви ангіо та нейроретинопатій в результаті хронічного впливу терапевтичних доз опіоїдного анальгетика. Поставлена мета була досягнута за допомогою використання гістологічної методики візуалізації сітківки. Гістологічні препарати готували за загальноприйнятою методикою з використанням барвників гематоксилін, еозин, та (азан) за методикою Гайденгайна. Результати дослідження у майбутньому дозволять сформувати патоморфологічну базу, яка може бути використана з метою проведення порівняльної характеристики. Що до процесів динаміки наростання патоморфологічних змін у шарах сітківки під час короткотривалого та довготривалого впливу малих доз опіоїдів. Вказане вище в подальшому надасть можливість розробити методи оптимальної корекції ангіо та нейроретинопатій, які виникли в результаті опіоїдного впливу.
  Ключові слова опіоїд, сітківка, щур
  Список цитованої літератури
  • Adrashkin A. P. Rol serdechno – sosudistoy sistemyi v tanatogeneze u opiynyih narkomanov vtoroy stadii /A. P. Adrashkin, I. V. Salomatin, B.F. Murashov [i dr.] – М.,– 2003.– 18 s.
  • Vilkhova I. V. Morfolohichni zminy nyrkovoho tiltsia pry dvo–, chotyry– ta shestytyzhnevomu vplyvi nalbufinu (eksperymentalne doslidzhennia) / I. V. Vilkhova // Ukrainskyi medychnyi almanakh. – 2014. – Tom 12, No.1. S.13 –16.
  • Vilkhova I. V. Zminy struktury nyrkovoho tiltsia na riznykh terminakh khronichnoho opioidnoho vplyvu/ I. V. Vilkhova // Svit medytsyny ta biolohii. – 2014. – Tom. 46, No.4. – S. 78 – 81.
  • Vilkhova I. V. Patomorfolohichni zminy nyrkovoho tiltsia na piznikh terminakh khronichnoho opioidnoho vplyvu) / I.V. Vilkhova // Zhurnal klinichnykh ta eksperymentalnykh medychnykh doslidzhen. – 2015. – Tom. 3, No. 1. – S 25 – 31.
  • Vilkhova I. V. Morfolohichni zminy kanaltsiv nefrona pry khronichnomu opioidnomu vplyvi / I. V. Vilkhova // Svit medytsyny ta biolohii. – 2015. – Tom. 49, No.2. – S. 85 – 88.
  • Lohash M. V. Deiaki aspekty istorii opiativ v konteksti suchasnykh problem narkozalezhnosti / M. V. Lohash, P. B. Pokotylo // Visnyk problem biolohii ta medytsyny. – 2013. – Vyp. 4, T. 1.(42) – S. 129 – 131.
  • Onysko R. M. Mikrostrukturna orhanizatsiia tkanyn yazyka na 28 dobu pislia vidminy opioida / R. M. Onysko, I. O. Onysko // Novyny stomatolohii. – 2013. – No. 3 (76). – S. 101 – 106.
  • Onysko I.O. Zminy na elektronnnomikroskopichnomu rivni v tkanynakh yazyka pid vplyvom malykh doz opioidu v kintsi 6 i 8 tyzhniv (eksperymentalne doslidzhennia) / I. O. Onysko, A. P. Korol, O. Ye. Maievskyi [ta in.] // Biomedical and Biosocial Antropology. – 2013. − No.2. – S. 13 – 19.
  • Popyk P. M. Morfometrychna kharakterystyka zmin lanok hemomikrotsyrkuliatornoho rusla pidshlunkovoi zalozy pid vplyvom nalbufinu / P.M. Popyk / Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. –2013. – T.13, Vypusk 4. – S. 158 –161.
  • Pidvalna U.Ye. Morfometrychna kharakterystyka perebudovy sudynnoi obolonky ochnoho yabluka pid vplyvom nalbufinu / U.Ye. Pidvalna // Ukrainskyi zhurnal Klinichnoi ta laboratornoi medytsyny. – m. Luhansk, 2013. – T.8, No.3. – S. 94–97. 
  • Patent No.76565 Ukraina. Sposib modeliuvannia khronichnoho opioidnoho vplyvu ̸ Ye.V. Paltov, V.B. Fik, I.V. Vilkhova, R.M. Onysko, O.S. Fitkalo, Yu. Ya. Kryvko; zaiavnyk i patentovlasnyk Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho. – opubl. 10. 01. 2013, Biul. No.1.
  • Romeys B. Mikroskopicheskaya tehnika / B. Romeys // – M.: Meditsina, - 1953. – S. 71 – 72.
  • Raietska L. V. Tendentsii poshyrennia narkomanii v Ukraini /L.V. Raietska // Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu.– 2008.– S. 318.
  • Treschinskiy I. S. Nekotoryie voprosyi narkomanii i toksikomanii na Ukraine / I .S. Treschinskiy, L. A. Harchenko, V .A. Usenko // Provizor. – 1998. – No. 4 . – S. 15 – 17.
  • Yakymiv N. Ya. Toksychne urazhennia zorovykh nerviv vnaslidok tryvaloho pryiomu levomitsetynu na tli narkotychnoi zalezhnosti vid kodterpinu / I. Ya. Novytskyi, N. Ya. Yakymiv, O. M. Yerokhova [ta in.] // Oftalmol. zhurnal. – 2012. – No. 3. – S. 43–45.
  • Yakymiv N. Ya. Mikrostrukturna kharakterystyka raiduzhno-rohivkovoho kuta ochnoho yabluka shchuriv pry opioidnomu vplyvi / N. Ya. Yakymiv, Yu. Ya. Kryvko // Svit medytsyny ta biolohii. – 2013. – No. 4. – S. 120–124.
  • Yakymiv N. Ya. Ultrastrukturna kharakterystyka struktur raiduzhno-rohivkovoho kuta ochnoho yabluka shchuriv na 35-u ta 42-u dobu opioidnoho vplyvu / N. Ya. Yakymiv // Svit medytsyny ta biolohii. – 2014. – No. 2. – S. 185–188.
  • Yakymiv N. Ya. Ultrastrukturna kharakterystyka struktur raiduzhno-rohivkovoho kuta ochnoho yabluka shchuriv na 7-u, 14-u, 21-u, 28-u dobu opioidnoho vplyvu / N. Ya. Yakymiv // Ukrainskyi morfolohichni almanakh. – 2014.No. 2. S. 28–31.
  • Yakimiv N. Ya. Morfologicheskaya harakteristika struktur raduzhno-rogovichnogo ugla kryis na raznyih srokah deystviya i na rannih srokah posle otmenyi eksperimentalnogo opioidnogo vliyaniya / N. Ya. Yakimiv // Oftalmologiya. Vostochnaya Evropa. – 2014. – No. 2. – S. 89–97.
  • Paltov Y. Dynamics of the onset of pathological changes in the retinal layers at the end of the first week of opioid exposure / Y. Paltov, Y. Kryvko, V. Fik, I. Vilkhova, Kh. Ivasivka, M. Pankiv, K. Voitsenko // Deutscher Wissenschaftsherold. German Science Herald. – 2016. – No.2. – P. 30 – 33.
  • Paltov Y. Pathomorphological manifestations in the retina layers during one - week of opioid analgesic exposure / Y. Paltov, Y. Kryvko, V. Fik, I. Vilkhova, Kh. Ivasivka, M. Pankiv, K. Voitsenko // Natural Science Readings abstracts booc (May 19 – 22, - 2016, Bratislava) . – P. 25 – 27. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(60), 2017 рік , 146-150 сторінки, код УДК 611. 843. 1: 615. 212. 7 ] “ 43 = 06 ”