EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. М. Недоборенко

  КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ З ОЖИРІННЯМ У ЖІНОК


  Про автора: В. М. Недоборенко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В дослідженні взяли участь 30 хворих жінок на ЗДА із супутнім ОЖ, які були розподілені на основну групу - 15 хворих (n =15), що приймали базисне лікування препарат сульфат заліза з додатковим призначенням перорально препарату кверцетину та контрольну групу - 15 хворих (n =15), що приймали базисне лікування. Групу порівняння склали 10 жінок (n =10) хворих на ЗДА без ОЖ на базисному лікуванні. Оцінювали показники гемограми та якість життя за опитувальником SF-36. Всі пацієнти жіночої статі з середнім віком 40,3±7,59 років. При розподілу хворих за причиною виникнення та ступенем тяжкості ЗДА встановлено відсутність вірогідної різниці між групами. По всіх групах відмічено статистично значиму позитивну динаміку гематологічних показників вже на 21±3 дні лікування по всих досліджуваних параметрах та відсутню достовірну розбіжність між групами в показниках гемограми на 60±3 дні лікування. В процесі лікування було відмічено достовірна розбіжність показників по шкалам рольове фізичне функціонування (РФФ) та життєздатність (Ж) на 60±3 день у основній групі в порівнянні з контрольною групою (р<0,05) за відсутності розбіжності з групою порівняння (р>0,05). Включення кверцетину до комплексу лікування залізодефіцитної анемії з ожирінням покращує фізичний компонент здоров’я якості життя за шкалами РФФ та Ж опитувальника SF-36 у жінок хворих на залізодефіцитну анемію з ожирінням.
  Ключові слова залізодефіцитна анемія, ожиріння, якість життя
  Список цитованої літератури
  • Fadieieva HA. Kliniko-imunolohichna efektyvnist zastosuvannia kvertsetynu u khvorykh na bronkhialnu astmu u poiednanni iz vistseralnym ozhyrinniam. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Medytsyna. 2009; 2 (T.1): 162-167.
  • Bekri S., Gual P. Increased adipose tissue expression of hepcidin insevere obesity is independent from diabetes and NASH. Gastroenterology. 2006; 131: 788-796.
  • Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med 2015; 372:1832-1843.
  • Ganz T. Hepcidin, a key regulator of iron metabolism and mediator of anemia of inflammation. Blood. 2003; 102(3):783–788.
  • Kaidashev IP. NF-kB activation as a molecular basis of pathological process by metabolic syndrome. Fiziol Zh. 2012; 58(1):93-101. Review. Ukrainian.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(62), 2017 рік , 063-066 сторінки, код УДК 616.155.194-06:616-056.52]-055.2-085:615.356:613.99
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-4-62-63-66