EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Почерняєва В.Ф., Васько Л.М., Жукова Т.О.

  ЯДЕРНА МЕДИЦИНА ЯК СУЧАСНИЙ ПРЕДМЕТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


  Про автора: Почерняєва В.Ф., Васько Л.М., Жукова Т.О.
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Оглядова стаття
  Анотація Розглянуто проблему медичної освіти та розв’язання проблеми охорони здоров`я, що потребує підготовки фахівців високого рівня для ядерної медицини (ЯМ), проведення цілеспрямованих заходів по всім розділам підготовки лікарів-радіологів, пріоритетом яких є підвищення фахового рівня та практичних навичок в світі інноваційних технологій. Відповідно до вимог підготовки фахівців для входження в Європейський освітній простір, важливого значення набуває подальше впровадження в навчальний процес сучасних технологічних систем підготовки, які включають широкий спектр технологій та методів: технології проблемно-орієнтованого навчання, технології міждисциплінарного, інтегрованого навчання, тренінгові технології, імітаційні, рольові, ігрові технології, технології фундаментальної медичної освіти, особистісно-орієнтовні технології навчання, технології кредитно-модульні, технології діагностики якості, технології організації самостійної роботи студентів, інформаційні технології. При цьому необхідна міждисциплінарна інтеграція при викладанні профільної дисципліни із попередніми базовими та наступними суміжними дисциплінами відповідно до цілей підготовки фахівців різних спеціальностей і факультетів Реалізація даного проекту сприятиме забезпеченню подальшої гармонізації національної нормативно-правової бази у сфері вищої медичної освіти із міжнародним та європейським законодавством, створенню належних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти на території України. Таким чином, ефективне розв’язання проблем охорони здоров’я потребує адекватного високого рівня фахової підготовки спеціалістів для ядерної медицини, проведення цілеспрямованих організаційно-методичних та психолого-педагогічних заходів в усіх розділах підготовки лікаря-радіолога, пріоритетом яких є підвищення кваліфікації та практичних фахових умінь, широке використання у навчально-виховному процесі інноваційних технологій навчання.
  Ключові слова ядерна медицина, навчання фахівців, інтерактивне навчання, вища медична освіта
  Список цитованої літератури
  • Pochernyayeva VF, Bashtan VP, Vasko LN, Zhukova TA, Nestulya KI, Dudnik TA Rezultat povysheniya kachestva prepodavatelskoy radiologii v sovremennykh usloviyakh. Obrazovatelnaya i nauchnaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiyem, povyshayushchim kachestvo obucheniya doktorov v sovremennykh usloviyakh. Poltava. 2016; 13 – 15. [in Russian]
  • Polyachenko YuV, Provere VG, Volosevets AP i dr. Meditsinskoye obrazovaniye v mire i v Ukraine. Kharkov. Kontrast IPP. 2005; 462 s. [in Russian]
  • Mechev DS, Shcherbina OV Pidhotovka fakhivtsiv dlya roboty z multymodalnymy zobrazhennyamy. Promeneva diahnostyka, promeneva terapiya. 2012; 1: 78-80. [in Ukrainian]
  • Mechev DS, Tkachenko MM Obhovorennya kontseptsiyi rozvytku yadernoyi medytsyny v Ukrayini (dyskusiya). Radiol. visn. 2013; 1: 44-47. [in Ukrainian]
  • Shcherbina OV, Kmetyuk LV Stan ta tendentsiyi rozvytku radionuklidnoyi diahnostyky v Ukrayini. Radiol. visn., 2015; 1(2): 128 – 130. [in Ukrainian]
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(64), 2018 рік , 217-219 сторінки, код УДК 615.849:378.14
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-1-64-217-219