EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Красилюк Л.І., Бахчієв Р.В., Шостак М.В., Руденко О.В.

  ЦІЛЬОВА ПРОФІЛАКТИКА РАКУ ПРОСТАТИ: АКЦЕНТУВАННЯ НА ХІМІОПРОФІЛАКТИЦІ ТА ГРУПІ ПАЦІЄНТІВ


  Про автора: Красилюк Л.І., Бахчієв Р.В., Шостак М.В., Руденко О.В.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Проведено дослідження 24 чоловіків, яким була виконана поліфокальна біопсія передміхурової залози. За даними гістологічного дослідження біоптатів передміхурової залози РПЗ, фокусів простатичної інтраепітеліальної неоплазії високого ступеня або мелкоацінарной атипові проліфірації передміхурової залози виявлено не було. Пацієнти були розділені на дві групи: основна група (14 чоловіків) протягом 1 року одноразово під час їжі вживала 2 капсули нутрицевтика, що містить 200 мг індол-3-карбінолу (I3C) і 45 мг епігаллокатехін-3-галлата (EGCG) ( добова доза 400 мг I3C і 90 мг EGCG) та група порівняння (10 осіб), що перебувала під наглядом. Хворі обох груп протягом року дотримувалися поведінкових та дієтичних рекомендацій (рекомендації ЄАУ 2016). Ступінь вираженості СНСШ за даними Шкали IPSS через один рік дослідження була на 38,7% нижче у хворих основної групи, в групі порівняння змін не виявлено. Рівень загального ПСА достовірно знизився на 46,2% тільки у пацієнтів основної групи. Отримані дані свідчать про значне зниження рівня ПСА і вираженості СНСШ при тривалому застосуванні комбінації I3C і EGCG. Раніше нами виявлено субкластер хворих (за даними молекулярно-генетичної діагностики доклінічних стадій РПЗ з використанням багатовимірного аналізу) з гістологічно підтвердженою ДГПЗ і молекулярно-генетичними характеристиками отриманих біоптатів (за наявністю і рівнем метилювання промоторной зони генів GSTP1, APC, RARb) повністю відповідними РПЗ. Пацієнти з гістологічно підтвердженою доброякісною гіперплазією передміхурової залози та молекулярно-генетичними характеристиками (наявністю і рівнем метилювання промоторной зони генів GSTP1, APC, RARb), повністю відповідними РПЗ, є ідеальною фокус-групою для таргентной превенції РПЗ різними лікарськими засобами, в тому числі з використанням нутрицевтиков на основі I3C і EGCG. Отримані в дослідженні дані свідчать про значне зниження рівня ПСА при тривалому застосуванні комбінації I3C і EGCG. Ймовірно, це відбудеться за рахунок різних механізмів протипухлинної дії цих компонентів, що здійснюються через регулювання клітинного циклу ділення, проліферації клітин, апоптозу, онкогенезу, транскрипції і клітинної сигналізації. Пацієнти з гістологічно підтвердженою ДГПЗ і молекулярно-генетичними характеристиками (наявність і рівень метилювання промоторної зони генів GSTP1, APC, RARb), повністю відповідні РПЗ, можуть утворювати ідеальну фокус-групу для цільової профілактики PCa різними групами. ліки. Активні стратегії терапевтичного моніторингу для цих хворих є патогенетично обґрунтованими, включаючи застосування нутрицевтиків на основі I3C і EGCG. Доцільно продовжити дослідження з метою визначення біохімічних, гістологічних, молекулярно-генетичних критеріїв відбору кандидатів та визначення найбільш ефективних і безпечних засобів для цілеспрямованої профілактики РПЗ.
  Ключові слова таргентна превенція, рак передміхурової залози, доброякісна гіперплазія передміхурової залози, простато-специфічний антиген, індол-3-карбинол, эпігаллокатехин-3-галлат
  Список цитованої літератури
  • Andriole G, Bostwick D, Brawley O, et al. Chemoprevention of prostate cancer in men at high risk: rationale and design of the Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events (REDUCE) trial. J Urol. 2004; 172:1314-1317.
  • Bosland MC. How to rationally identify promising cancer chemoprevention agents? J Natl Cancer Inst. 2015; 107: 288.
  • Cuzick J, Thorat MA, Andriole G, et al. Prevention and early detection of prostate cancer. Lancet Oncol. 2014; 15:484.
  • Global Burden of Disease Cancer Collaboration, Fitzmaurice C, Allen C, et al. Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-years for 32 Cancer Groups, 1990 to 2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study. JAMA Oncol. 2017; 3:524.
  • Klein EA, Cooperberg MR, Magi Galluzzi C, Simko JP, Maddala T, et al. A 17-gene assay to predict prostate cancer aggressiveness in the context of gleason grade heterogeneity, tumor multifocality, and biopsy undersampling. EurUrol. 2014; 66:550–60.
  • Kostev FI, Bakhchiev RV, Krasyliuk LI. et al. The use of multivariate analysis in molecular genetic diagnosis of pre-clinical stages of prostate cancer. Experimental and Clinical Phisiology and Biochemistry. 2017; 2(1): 66-67.
  • Kristal AR, Darke AK, Morris JS, et al. Baseline selenium status and effects of selenium and vitamin e supplementation on prostate cancer risk. J Natl Cancer Inst. 2014; 106:456.
  • Shipitsin M, Small C, Choudhury S, Giladi E, Friedlander S, Nardone J, et al. Identification of proteomic biomarkers predicting prostate cancer aggressiveness and lethality despite biopsy-sampling error. Br J Cancer. 2014; 111:1201–12.
  • Thompson IM, Goodman PJ, Tangen CM, et al. Long-term survival of participants in the prostate cancer prevention trial. N Engl J Med. 2013; 369:603.
  • Thompson IM, Cabang AB, Wargovich MJ. Future directions in the prevention of prostate cancer. Nat Rev Clin Oncol. 2014; 11:49–60.
  • Vasileios I, Sakalis, Markos Karavitakis, Dina Bedretdinova, et al. Medical Treatment of Nocturia in Men with Lower Urinary Tract Symptoms: Systematic Review by the European Association of Urology Guidelines Panel for Male Lower Urinary Tract Symptoms. Eur Urol. 2017; 72:757–69. doi.org/10.1016/j.eururo.2017.09.028
  • Van der Kwast TH. Prognostic prostate tissue biomarkers of potential clinical use.Virchows Arch. 2014; 464:293–300.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(66), 2018 рік , 067-070 сторінки, код УДК 616.65-006.6-08-039.74:615.28.
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-4-66-67-70