EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Маєвський О.Є., Міронов Є.В., Бобрук С.В., Гунас І.В.

  ДИНАМІКА ГІСТОХІМІЧНИХ ЗМІН В ШКІРІ ЩУРІВ ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ ПІСЛЯ ОПІКУ ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ НА ФОНІ ВВЕДЕННЯ ПЕРШИХ 7 ДІБ РОЗЧИНУ HAES-LX-5%


  Про автора: Маєвський О.Є., Міронов Є.В., Бобрук С.В., Гунас І.В.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою роботи було вивчити стан еластичних, колагенових волокон, глікопротеїнів і глікозаміногліканів у міжклітинній речовині дерми щурів-самців через 1, 3, 7, 14, 21 та 30 діб після опіку ІІ-ІІІ ступеня на фоні введення перших 7 діб розчину HAES-LX-5%. Щурів поділяли на 2 групи, яким попередньо було зроблено анестезію пропофолом, виконано катетеризацію стегнової вени і депіляцію бічних поверхонь тулуба щурів. Група 1 - тварини без термічної травми шкіри, яким один раз на добу протягом перших 7 днів проводили внутрішньовенне вливання розчину HAES-LX-5% в дозі 10 мл на кг. Група 2 - тварини, яким також вводили один раз на добу з перших 7 днів інфузії HAES-LX-5% розчину, в дозі 10 мл на кг після опіків шкіри 2-3 ступеня, загальною площею 21-23 % поверхні тіла щура. Слід зазначити, що під час гістохімічних досліджень шкіри щурів в контрольній групі (тварин без термічної травми шкіри, яким в перші 7 днів вводили HAES-LX-5% розчин), ніяких розбіжностей не виявлено в стані еластичнихі колагенових волокон, а також глікопротеїнів і глікозаміногліканів в міжклітинній речовині дерми, порівняно з описаними в попередніх дослідженнях при введенні інтактним тваринам 0,9% розчину NaCl в перші 7 днів. При застосуванні розчину HAES-LX-5% на ранніх стадіях експерименту на периферії рани мікроскопічно спостерігаються колагенові фібрили, які розміщені окремо або локально гомогенізовані, еластичні волокна не виявляються. Через 1 та 3 доби після термічної травми 2-3 ступеня за умов застосування розчину HAES-LX-5% реорганізація міжклітинної речовини дерми проявляється меншим пошкодженням волокнистих структур її сосочкового і сітчастого шарів. Гістохімічно аморфна речовина сполучної тканини багата на глікопротеїни, вміст глікозаміногліканів ще невеликий. При введенні HAES-LX-5% через 7 та 14 діб досліду при забарвленні за методом Ван Гізон – Вейгерт у сполучній тканини у крайових ділянках ураженої шкіри спостерігається оновлення колагенових волокон, вони переважно розташовані хвилеподібно, тонкими пучками. У пізні терміни досліду (через 21 та 30 діб) активний перебіг регенерації сприяє значній нормалізації волокнистих структур дерми. У міжклітинній речовині дерми нормалізується вміст сполук аморфної речовини, гістохімічно встановлено помірне “Хейл”-позитивне забарвлення, що свідчить про зменшення кількості сульфатованих глікозаміногліканів, знижується також вміст нейтральних глікозаміногліканів та глікопротеїнів їх ШЙК-позитивні властивості помірно виражені. Протягом останнього десятиліття інтенсивно впроваджувалося в практику застосування розчину HAES-LX-5% для лікування опіків шкіри. Враховуючи дані про позитивний вплив препарату на морфо-функціональний стан тканин легенів, тонкої кишки, нирок, селезінки [1, 6] в експерименті можна припустити аналогічний позитивний результат на стан шкірі . Результати використання розчину HAES-LX-5% у щурів з опіками шкіри були вперше проаналізовані з точки зору особливостей патологічних змін в зоні термічних уражень шкіри на різних стадіях ранового процесу. Сукупна оцінка результатів лікування шкірних опіків порівняно з інтактними тваринами [11] свідчить про переваги використання цього препарату.
  Ключові слова термічний опік шкіри, інфузійні розчини, щури-самці, гістохімічні дослідження
  Список цитованої літератури
  • Cherkasov VG, Dzevulska ІV, Cherkasov EV, Kaminsky RF, PastukhovaVA, Kovalchuk ОІ, Trofimenko YuYu. Influence of HAES-LX-5% infusion solution on the DNA content of endocrine glands cells against the background of thermal burn of skin in rats. World of Medicine and Biology, 2017; 4(62): 168-173.
  • Delavary BM, van der Veer WM, van Egmond M, Niessen FB, Beelen RHJ. Macrophages in skin injury and repair. Immunobiology. 2011; 216(7): 753-762.
  • Eastridge B, Putz B. Burn clinical practice guideline. Texas EMS trauma and acute care foundation trauma division, 2016: 5-6.
  • Faraklas I, Lam U, Cochran A, Stoddard G, Saffle JJ. Colloid normalizes resuscitation ratio in pediatric burns. J. Burn Care Res., 2011; 32(1): 91-97.
  • Fatemi MJ, Momeni M, Tavakoli A, Bagheri T, Hosseini A, Araghi S, … Zavareh A. Treatment of third-degree burn wounds in animal specimens: acellular dermis or partial-thickness skin graft. Ann. Burns Fire Disasters, 2018; 31(2): 144-148.
  • Gavryluk АО, Galunko GМ, Chereshniuk ІL, Tikholaz VO, Cherkasov EV, Dzevulska ІV, Kovalchuk ОІ. Indicators cell cycle and DNA fragmentation in cells of small intestine mucosa 14, 21 and 30 days after skin burns on the background of preliminary infusion of solution lactoprotein with sorbitol or HAES-LX5%. World of Medicine and Biology, 2018; 1(63): 104-108.
  • Gunas IV, Kondratskyi BО, Nurmetova IK, Dzevul’ska ІV, Koval’chuk OV, Cherkasov ЕV, … Sytnik OV. Dynamics of changes in the level of endogenous intoxication in rats organisms for a month after the skin burn of II-III degree, 21-23 % of the body surface area and its correction by infusion solutions of Laсtoprotein with sorbitol and HAES-LX-5%. Ukrainian morphological almanakh, 2012; 10(4): 29-34.
  • Kallinen O, Maisniemi K, Böhling T, Tukiainen E, Koljonen V. Multiple organ failure as a cause of death in patients with severe burns. J. Burn Care Res., 2012; 33(2): 206-211.
  • Kraft R, Herndon DN, Al-Mousawi AM, Williams FN, Finnerty CC, Jeschke MG. Burn size and survival probability in pediatric patients in modern burn care. Lancet, 2013; 379(9820): 1013-1021.
  • Lawrence A, Faraklas I, Watkins H, Allen A, Cochran A, Morris S, Saffle J. Colloid administration normalizes resuscitation ratio and ameliorates "fluid creep". J. Burn. Care. Res., 2010; 31(1): 40-47.
  • Maievskyi ОYe, Volkov КS, Mironov YeV, Shayuk AV, Nebesna ZM. Histochemical picture in the skin of rats 1, 3, 7, 14, 21 and 30 days after burning of ІІ-ІІІ degrees on the background of injection during first 7 days of 0.9% NaCl solution. Reports of morphology, 2018; 24(2): 50-56.
  • Myburgh JA, Finfer S, Bellomo R, Laurent Billot, Alan Cass, David Gattas, Parisa Glass, Jeffrey Lipman, Bette Liu, Colin McArthur, Shay McGuinness, Dorrilyn Rajbhandari Hydroxyethyl starch or saline for fluid resuscitation in intensive care. N. Engl. J. Med., 2012; 21: 1901-1911.
  • Swanson JW, Otto AM, Gibran NS, Klein MB, Kramer CB, Heimbach DM, Pham TN. Trajectories to death in patients with burn injury. J. Trauma Acute Care Surg., 2013; 74(1): 282-288.
  • Tridente A. Colloid resuscitation in burns: controversies and perspectives. Scars Burn Heal, 2016; 2: 2059513116645224.
  • Woodley DT. Distinct Fibroblasts in the Papillary and Reticular Dermis: Implications for Wound Healing. Dermatol. Clin., 2017; 35(1): 95-100.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(66), 2018 рік , 180-184 сторінки, код УДК 616-001.17:615.451.3
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-4-66-180-184