EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.Б. Фік

  МОРФОЛОГІЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА ЩУРІВ ПРИ ШЕСТИТИЖНЕВІЙ ДІЇ ОПІОЇДУ


  Про автора: В.Б. Фік
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Виконано мікроскопічне дослідження пародонту щурів при шеститижневому впливі опіоїду. В експерименті використано білих щурів, яким щоденно вводили опіоїдний анальгетик від 0,212 мг/кг до 0,260 мг/кг. При виготовленні гістологічних препаратів, попередньо проводили декальцинацію сегментів щелеп з подальшим пофарбуванням гематоксиліном, еозином та азаном. Встановлено, що дія опіоїду в малих дозах впродовж 6 тижнів, призводить до вогнищевого ураження м’яких тканин пародонту та формування пародонтальної кишені, з поширенням запального процесу на тверді тканини пародонту. Поряд з цим, відмічали ознаки захисних і компенсаторно-пристосувальних реакцій.
  Ключові слова опіоїд, щури, пародонт, мікроскопічне дослідження
  Список цитованої літератури
  • Kobelyatskyi Yu. Sovremennyye aspekty ispolzovaniya smeshannogo agonista-antagonista opioidnykh retseptorov nalbufina v klinicheskoĭ praktike. Ostryye i neotlozhnyye sostoyaniya v praktike vracha. 2012 Fevr 20; 1: 61-4. [in Russian]
  • Kuzenko YeV, Romanyuk AM, Karpenko LI. Morfolohichni zminy u tkanynakh parodontu pry zapalenni. Ukraïnskyi morfolohichnyi almanakh. 2013 Apr 11; 2 (11): 58-60. [in Ukrainian]
  • Lazarenko LI. Kliniko-morfologicheskaya kharakteristika tkaney parodonta pod deystviyem gidrozoley nanoalmazov (eksperimentalnoye issledovaniye) [disertatsiya]. Krasnoyarsk: Krasnoyarskiy gosudarstvennyi meditsinskiy universitet imeni Voyno-Yasenetskogo; 2009. 121s. [in Russian]
  • Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Onysko RM, Fitkalo OS, Kryvko YuYa. Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, patentovlasnyk. Sposib modelyuvannya khronichnoho opioyidnoho vplyvu. Patent Ukrayiny №76565. 2013 Sich 10. [in Ukrainian]
  • Polishchuk OV Histolohichne doslidzhennya rezultativ profilaktyky i likuvannya eksperymentalnoho parodontytu u poyednanni z dysbiozom kyshechnyka. Visnyk stomatolohiyi. 2014, Cherv. 29; 2 (87): 5 – 9. [in Ukrainian]
  • Rybalov OV, Avetikov DS, Ivanytska OS. Suchasnyi pohlyad na diahnostyku toksychnoho nekrozu shchelepnykh kistok u narkozalezhnykh patsiyentiv. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2013, Dek 13; 4 (44): 248-53. [in Ukrainian]
  • Fik VB, Paltov YeV, Vilkhova IV, Onysko RM, Kryvko YuYa. Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, patentovlasnyk. Sposib kompleksnoyi dekaltsynatsiyi tverdykh tkanyn zubnoho orhana. Patent Ukrayiny №74952. 2012, Lyst 12. [in Ukrainian]
  • Ahlbeck K: Opioids: A two-faced Janus. Curr. Med. Res. Opin. 2011. Jan 3; 27 (2): 439 – 48. 
  • Chan BKB, Tam LK, Wat CY, Chung YF, Tsui SL, Cheung CW Opioids in chronic noncancer pain. Exp. Opin Pharac.  2011. Jan 22; 12 (5): 705-20.
  • D'Amore MM, Cheng DM, Kressin NR, Jones J, Samet JH, Winter M et al. Oral health of substance-dependent individuals: impact of specific substances. Subst. Abuse Treat. 2011. Apr 6;  41: 179-185.
  • Dart  RC, Surratt HL, Cicero TJ, Parrino MW, Severtson SG, Bucher-Bartelson B et al. Trends in opioid analgesic abuse and mortality in the United States.  N. Engl J. Med. 2015. Jan 15; 372 (3): 241-48.
  • Fik VB, Paltov EV, Lohash MV, Kryvko YuYa Pecularities of morphological manifestation of the periodontal tissue in experimental animals against the ground of a short-term effect of opioid analgesic. Deutsch. Wissenscaftsch.  2017. Jul 25; 2: 54-8.
  • Gupta T, Shan N, Mathur VP, Dhavan A Oral health status of a group of drug users in Delhi, India. Comm. Dent Health. 2012. Jan 9; 29: 49-54.
  • O’Sullivan EM. Dental health of irish alcohol /drug abuse treatment centre residents. Community Dent Health. 2012. Dec;  29: 263–67.
  • Shekarchizadeh H., Khami MR, Mohebbi SZ, Ekhtiari H, Virtanen JI Oral health of drug abusers: a review of health effects and care. Iranian J. of Public Health. 2013. Oct; 42 (9): 929-40.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(66), 2018 рік , 218-222 сторінки, код УДК 611.314.17/.19:615.212.7(7)]-018.73-019
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-4-66-218-222