EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Яцишин Р.І., Герич П.Р., Дідушко О.М., Шаповал О.А.

  ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ КОМБІНАЦІЇ РОФЛУМІЛАСТУ І КВЕРЦЕТИНУ В ЛІКУВАННІ ПОЄДНАНОЇ КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ ПАТОЛОГІЇ


  Про автора: Яцишин Р.І., Герич П.Р., Дідушко О.М., Шаповал О.А.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація На сьогодні відомо, що оксидантний стрес є найважливішим фактором патогенезу широкого спектра патологій, включаючи кардіо-васкулярні захворювання, транзиторну ішемічну атаку, ХОЗЛ, цукровий діабет, і ін. Більше того, саме оксидантний стрес ініціює розвиток і прогресування мітохондріальних захворювань, бронхолегеневої дисплазії, атопії та багатьох інших станів. Вивчення можливості медикаментозної корекції ендотеліальної дисфункції (ЕД), структурних змін периферичних артерій та синтезу кінцевих продуктів метаболізму оксиду азоту (ОА) (нітритів /нітратів шляхом застосування комбінації рофлуміласту і кверцетину у складі базової терапії. Об’єктом дослідження стали 44 пацієнти (середній вік 59,13±14,3 року) з верифікованим діагнозом ХОЗЛ важкого ступеня у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ ФК. Чоловіків було 38 (86,36 %), жінок – 6 (14,64 %). Слід відзначити, що серед чоловіків із загостренням ХОЗЛ переважали особи віком 60-70 років (52,3 %), дещо менше було пацієнтів віком 50-60 років (19,6 %) і ще менше – віком понад 70 років (15,2 %). Серед жінок переважали хворі віком 60-70 років (42,9 %), менше було жінок віком понад 70 років (28,6 %). Діагноз і ступінь важкості ХОЗЛ встановлювали у відповідності до Наказу МОЗ України за №555 та положень, сформульованих у документі GOLD 2016 р. Клініко-інструментальні характеристики функціональних порушень і структурних змін серця трактували відповідно до “Рекомендації по лікуванню стабільної ішемічної хвороби серця” Європейського кардіологічного товариства та вітчизняної Адаптованої клінічної настанови «Стабільна ішемічна хвороба серця” (МОЗ України, 2016 р.). На відміну від базової, застосування комплексної терапії супроводжувалося через 6 місяців вірогідним збільшенням початкової швидкості на 18,76 % від (0,61±0,04) м/с до (0,75±0,04) м/с (t=2,47; p<0,05) та вірогідним зменшенням вихідного діаметру плечової артерії до (3,74±0,28) мм (t=2,49; p<0,05. Призначення комплексної терапії через 6 місяців засвідчило зростання концентрації в крові метаболітів ОА в 1,3 раза до (10,35±1,89) мкмоль/л (t=1,00; р>0,1) при нормі (12,05±2,11) мкмоль/л. Застосування комплексної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) важкого ступеня у фазі загострення за поєднання зі стабільною ішемічною хворобою серця стабільна стенокардія напруги (СІХС ССН) І-ІІ ФК сприяє відновленню ендотеліальної функції, поліпшує структурні зміни периферичних артерій і має стимулюючий ефект на синтез ОА. Комбінація препаратів рофлуміласту та кверцетину в складі комплексної терапії у хворих на ХОЗЛ важкого ступеня у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ ФК поліпшує ендотеліальну функцію, відновлює структурну будову периферичних судин і сприяє нормалізації синтезу ОА. У той же час клінічний потенціал комплексної терапії у пацієнтів із загостренням ХОЗЛ за поєднання зі СІХС вимагає подальшого вивчення в рамках спеціально запланованих клінічних досліджень, а також в рутинній клінічній практиці. Доцільним є вивчення впливу вказаної комбінації препаратів на профіль маркерів запалення, ендотеліальну функцію периферичних та коронарних артерій у хворих із загостренням ХОЗЛ при поєднанні з СІХС.
  Ключові слова стабільна ішемічна хвороба серця, хронічне обструктивне захворювання легень, ендотеліальна дисфункція, оксидантний стрес
  Список цитованої літератури
  • Berezin AE. Terapevticheskiy potentsial α-lipoievoi (tioktovoi) kisloty pri kardiovaskuliarnykh zabolievaniiakh. Ukr. med. chasopys. 2017; 2(118): 95-98. [in Russian]
  • Berezin AE. Proteiny vnekletochnogo matrixa kak biomarkery vaskuliarnogo remodilirovaniia i kardiovaskuliarnukh klinicheskikh iskhodov. Ukr. med. chasopys. 2015; 6(110): 58-64. [in Russian]
  • Astuti RI, Nasuno R, Takagi H. Nitric oxide signaling in yeast. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2016; 100(22): 9483-9497.
  • Byon CH, Heath JM, Chen Y. Redox signaling in cardiovascular pathophysiology: a focus on hydrogen peroxide and vascular smooth muscle cells. Redox. Biol. 2016; 9: 244-253.
  • Chen Z, Liu X, Ma S. The Roles of Mitochondria in Autophagic Cell Death. Cancer Biother. Radiopharm. 2016; 31(8):
  • 269-276.
  • Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Pocket guide to COPD diagnosis, management and prevention: a guide for health care professionals. 2016. Available at: http://www.goldcopd.org/ (accessed 02/07/09).
  • Gnudi L, Coward RJ, Long DA. Diabetic Nephropathy: Perspective on Novel Molecular Mechanisms. Trends Endocrinolog. Metab. 2016; 27(11): 820-830.
  • Zhu J, Wang H, Chen F. An overview of chemical inhibitors of the Nrf2-ARE signaling pathway and their potential applications in cancer therapy. Free Radic Biol. Med. 2016; 99: 544-556.
  • Kurundkar A, Thannickal VJ. Redox mechanisms in age-related lung fibrosis. Redox Biol. 2016; 9: 67-76.
  • Redza-Dutordoir M, Averill-Bates D. Activation of apoptosis signalling pathways by reactive oxygen species. Biochim. Biophys. Acta. 2016; 1863(12): 2977-2992.
  • Regina C, Panatta E, Candi E. Vascular ageing and endothelial cell senescence: Molecular mechanisms of physiology and diseases. Mech. Ageing Dev. 2016; l(159): 14-21.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(67), 2019 рік , 121-125 сторінки, код УДК 616-08+615.276+616.24+616.12-009.72
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-1-67-121