EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Усенко О.Ю., Сидюк А.В., Клімас А.С., Сидюк О.Є.

  ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ З БОКУ АНАСТОМОЗУ У ХВОРИХ ЗІ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ СТРАВОХОДУ ТА КАРДІОЕЗОФАГІАЛЬНОГО ПЕРЕХОДУ


  Про автора: Усенко О.Ю., Сидюк А.В., Клімас А.С., Сидюк О.Є.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Мета дослідження полягала в забезпеченні порівняльного опису післяопераційних ускладнень, пов'язаних з анастомозом у хворих після езофагетомії в залежності від способу формування механічного езофагогастроанастомозу. Проаналізовано клініко-демографічний профіль досліджуваних пацієнтів, оскільки в науковій літературі час від часу з'являються публікації про фактори ризику ускладнень після езофагктомії, як взагалі, так і безпосередньо пов'язані з анастомозом з метою визначити порівнянність досліджуваних груп. Формування стравохідно-шлункових анастомозів після езофагектомії, не дивлячись на явний прогрес, все ще супроводжується розвитком у пацієнтів ускладнень, пов’язаних з анастомозом. Однак інформація щодо впливу способу формування езофагогастроанастомозу на наслідки після езофагектомії залишається суперечливою. Мета роботи – надати порівняльну характеристику пост-операційних ускладнень у хворих після резекції стравоходу залежно від способу формування механічного езофагогастроанастомозу. У дослідження включені 30 пацієнтів, яким було сформовано розроблений і захищений патентом України інвагінаційний механічний езофагогастроанастомоз (група дослідження) і 30 хворих, яким було сформовано циркулярний механічний езофагогастроанастомоз кінець-в-бік (група порівняння) після езофагектомії. Оцінювали частоту неспроможності езофагогастроанастомозу, частоту рубцевих стриктур, частоту та вираженість рефлюкс-езофагіту. У динаміці усім хворим проведена фіброезофагогастродуоденоскопія, ендоскопічне дослідження, вираженість рефлюкс-езофагіту оцінювали відповідно до модифікованої Лос-Анджелеської класифікації. Статистичний аналіз даних проведений з використанням пакету статистичного аналізу EZR v. 1.35 (Saitama Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, Japan), графічний інтерфейс до R (The R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). В умовах формування інвагінаційного механічного езофагогастроанастомозу результати виявили статистично значуще зниження стриктур анастомозу (p=0,047) (17% (95% ВІ 5,4% – 32,6%), проти 43% (95% ВІ 25,7% – 61,9%), ВР=0,4 (95% ВІ 0,2 – 0,9), а також частоту пострезекційного рефлюкс-езофагіту (43% проти 68%; p=0,02) порівняно з циркулярним механічним езофагогастроанастомозом кінець-в-бік. Однак між двома групами не було виявлено істотних відмінностей щодо неспроможності анастомозу. Зазначимо, що в умовах формування інвагінаційного механічного езофагогастроанастомозу випадків його неспроможності не було виявлено (0% проти 7%, p=0,49). Спосіб формування інвагінаційного механічного езофагогастроанастомозу сприяє зниженню частоти стриктур анастомозу та рефлюкс-езофагіту, неспроможність анастомозу не спостерігали.
  Ключові слова механічний анастомоз, інвагінаційний, циркулярний, недостатність анастомозу, стриктури, рефлюкс-езофагіт
  Список цитованої літератури
  • Bogopolskiy PM, Balalyikin DA, Chernousov FA. K istorii razrabotki i primeneniya sshivayuschih apparatov v hirurgii pischevoda v Rossii. Vestnik hirurgicheskoy gastroenterologii. 2012; 1: 66-71. [in Russian]
  • Hurianov VH, Liakh YuYe, Parii VD, Korotkyi OV, Chalyi OV, Chalyi KO, Tsekhmister YaV. Posibnyk z Biostatystyky. Analiz rezultativ medychnykh doslidzhen u paketi EZR (R–statistics): Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Vistka. 2018. [in Ukrainian]
  • Samoylov PV, Kagan II, Tretyakov AA. Mikrohirurgicheskie pischevodno-zheludochnyie anastomozyi pri rezektsii pischevoda i kardii zheludka. Annalyi hirurgii. 2014; 1: 38-44. [in Russian]
  • Usenko OU, Sidyuk AV, KlimasAS. Sposib vykonannia ezofahoektomii. Patent Ukrainy №107325. 2016. [in Ukrainian]
  • Booka E, Takeuchi H, Nishi T, Matsuda S, Kaburagi T, Fukuda K, … Kitagawa Y. The Impact of Postoperative Complications on Survivals After Esophagectomy for Esophageal Cancer. Medicine. 2015; 94(33): е1369.
  • Fumagalli U, Baiocchi GL, Portolani N, Celotti A, de Pascale S, Parise P, … Reddavid R. Incidence and treatment of mediastinal leakage after esophagectomy: Insights from the multicenter study on mediastinal leaks. World J. Gastroenterol. 2019; 25(3): 356-366.
  • Honda M, Kuriyama A, Noma H, Nunobe S, Furukawa TA. Hand-sewn versus mechanical esophagogastric anastomosis after esophagectomy: a systematic review and meta-analysis. Ann. Surg. 2013; 257(2): 238-248.
  • Kikuchi H, Takeuchi H. Future Perspectives of Surgery for Esophageal Cancer. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 24(5): 219-222.
  • Lagergren J, Smyth E, Cunningham D, Lagergren P. Oesophageal cancer. Lancet. 2017; 390(10110): 2383-2396.
  • Liu QX, Min JX, Deng XF, Dai JG. Is hand sewing comparable with stapling for anastomotic leakage after esophagectomy? A meta-analysis. World J. Gastroenterol. 2014; 20(45): 17218-17226.
  • Low DE, Kuppusamy MK, Alderson D, Cecconello I, Chang AC, Darling G, Wijnhoven BPL. Benchmarking Complications Associated with Esophagectomy. Ann Surg. 2019; 269(2): 291-298.
  • Maas KW, Biere SS, Scheepers JJ, Gisbertz SS, Turrado Rodriguez V, van der Peet DL, Cuesta MA. Minimally invasive intrathoracic anastomosis after Ivor Lewis esophagectomy for cancer: a review of transoral or transthoracic use of staplers. Surg. Endosc. 2012; 26(7): 1795-1802.
  • Rasmussen SR, Nielsen RV, Fenger AS, Siemsen M., Ravn HB. Postoperative complications and survival after surgical resection of esophageal squamous cell carcinoma. J. Thorac. Dis. 2018; 10(7): 4052-4060.
  • Xuefei Z, Qian Y, Hui T, Desheng Lv. Meta-analysis of stapled versus hand-sewn esophagogastric anastomosis. Int. J. Clin. Exp. Med. 2018; 11(11): 11606-11618.
  • Zhou D, Liu QX, Deng XF, Min JX, Dai JG. Comparison of two different mechanical esophagogastric anastomosis in esophageal cancer patients: a meta-analysis. Journal of Cardiothoracic Surgery. 2015; 10: 67.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(68), 2019 рік , 135-140 сторінки, код УДК 616.329-089
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-135-140