EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Хопта Н. С., Шпільчак Л.Я.

  ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ АРТИШОКУ НА СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ У КІСТКОВІЙ ТКАНИНІ ЩУРІВ ЗА УМОВ КАДМІЄВО-НІТРИТНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ


  Про автора: Хопта Н. С., Шпільчак Л.Я.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Згідно з публікаціями, присвяченими моніторингу навколишнього середовища, кадмій (Cd), нітрати і нітрити вважаються найпоширенішими забруднювачами, і їх вміст у навколишньому середовищі постійно збільшується. Джерела і способи отримання цих ксенобіотиків в організмі добре відомі. Доведено накопичувальні властивості Cd і, навпаки, швидкий метаболізм нітратів і нітритів з утворенням більш токсичних метаболітів. Cd являє собою тіолову отруту: він зв'язується з -SH групами білків, викликає зміни в їх структурі, блокує активні центри ферментів, що пригнічує їх каталітичну дію. Нітрити викликають гемічну гіпоксію; при дії оксигемоглобіну утворюються вільні радикали, які активують вільнорадикальне окислення і пошкодження клітинних мембран. Відомо, що хронічна ксеногенна інтоксикація може призвести до токсичної остеопатії. Такі дані спонукають до пошуку ефективних, доступних і безпечних засобів корекції метаболічних і структурних порушень, що виникають в результаті комбінованого впливу сполук Cd і нітритів, зокрема в кістковій тканині (КТ). Наша увага приділялася відомому харчовому продукту та лікарській рослині Артишок (Cynara scolymus), яка була введена в культуру ще в класичні часи. Метою нашого дослідження було вивчення змін гістологічної структури, біоелементного складу та маркерів метаболічних процесів у КТ тварин з експериментальною кадмий-нітритною інтоксикацією, а також застосування екстракту артишоку (ЕА) на фоні комбінованої дії хлориду кадмію ( CdCl2) і нітриту натрію (NaNO2). Проведено дослідження гістологічної структури, біоелементного складута маркерів кісткового метаболізму у крові щурів-самців з кадмієво-нітритною інтоксикацією та за умов введення екстракту артишоку. Встановлено, що на тлі комбінованої дії CdCl2 та NaNO2 у стегнових кістках тварин переважають процеси остеокластичної резорбції над остеосинтезом, достовірно знижується вміст у золі остеотропних елементів (Са, Zn та Cu), зростає вміст кадмію. У плазмі крові змінюються показники фосфорно-кальцієвого обміну, зростає активність кислої фосфатази та концентрації оксіпроліну, знижується активність лужної фосфатази. Введення екстракту артишоку позитивно впливає на репаративні процеси у КТ, про що свідчить наявність ділянок посиленого неоколагенезу, проліферація клітин остеобластичного ряду. Одночасновідновлюється баланс макро- та мікроелементів, достовірно знижується вміст кадмію у КТ. У плазмі крові нормалізуються біохімічні маркери кісткового метаболізму, значення яких до кінця експерименту достовірно не відрізняються від показників інтактних (за винятком концентрації оксіпроліну, яка залишається вищою).
  Ключові слова екстракт артишоку, кадмієво-нітритна інтоксикація, гістологічна структура стегнових кісток, маркери кісткового метаболізму
  Список цитованої літератури
  • Antonyak HL, Babych NO, Biletska LP, ta in. Kadmiy v orhanizmi lyudyny i tvaryn. Vplyv na funktsionalnu aktyvnist orhaniv i system. Studia Biologica. 2010; 4 (3): 125-36. [in Ukrainian]
  • Beier EE, Maher JR, Sheu TJ, et al. Heavymetal lead exposure, osteoporotic-like phenotype in an animalmodel, and depression of Wnt signaling. Environ. Health Perspect. 2013; 121(1): 97-104.
  • Cronin M. Metals, Toxicity and Oxidative Stress. Current Medicinal Chemistry. 2015;12(10). 1161-208. doi: http://doi.org/10.2174/0929867053764635
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental an others scientific purposes/ Strasbourg: Council of Europ, 1986. No 123.52p.:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_137.
  • Heidarian E,Rafieian-Kopaei M. Protective effect of artichoke (Cynara scolymus) leaf extract against lead toxicity in rat.Pharm Biol.2013. Sep;51(9):1104-9.
  • Lelovas PP, Xanthos TT, Thoma SE,et al.The laboratoryrat as an animalmodel for osteoporosis research.Comparativa medicine. 2008,58(4):  424-30.
  • Moulis J-M. Cellular mechanisms of cadmium toxicity related to the homeostasis of essential metals. BioMetals. 2010;23(5):877-96. doi: http://doi.org/10.1007/s10534-010-9336-y.
  • Nilforoushan D, Gramoun A, Glogauer M, et al. Nitric oxide enhances osteoclastogenesis possibly by mediating cell fusion. Nitric Oxide. 2009; 21(1): 27-36.
  • Ostrovska SS. The influence of heavy metals on the content of Calcium and Alkaline Phosphatase in the Rats’ blood. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny 2014; 4(114): 169-71.
  • Thévenod F, Lee W-K. Toxicology of Cadmium and Its Damage to Mammalian Organs // Metal Ions in Life Sciences. 2013; 11: 415-90. doi: http://doi.org/10.1007/978-94-007-5179-8_14 .
  • Vasko LV, Kiptenko LI, Hortitskaya OM. Ultrastructure of bone cells under conditions of irradiation and use of salts of heavy metals. World of Medicine and Biology. 2011. 4: 23-6.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(68), 2019 рік , 204-209 сторінки, код УДК 615.322 + 591.84+ 577.12 +546.48 + 546.173
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-204-209