EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Нефьодова О.О., Шаторна В.Ф., Гальперін О.І., Нефьодов О.О., Єрошенко Г.А., Твердохліб І.В., Гарець В.І.

  ЗМІНИ КАРДІОГЕНЕЗУ ПІД ВПЛИВОМ ХЛОРИДУ КАДМІЮ В ЕМБРІОГЕНЕЗІ ЩУРА


  Про автора: Нефьодова О.О., Шаторна В.Ф., Гальперін О.І., Нефьодов О.О., Єрошенко Г.А., Твердохліб І.В., Гарець В.І.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Мета експериментального дослідження: визначити вплив на загальний хід кардіогенезу хлориду кадмію при внутрішньошлунковому введенні впродовж всього періоду вагітності у щурів. Експериментальні дослідження були проведені на самицях щурів лінії Wistar. Для моделювання впливу хлоридом кадмію протягом всієї вагітності самицям щурів лінії Wistar щодня per os через зонд вводили водний розчин хлориду кадмію в дозі - 1,0 мг/кг. Збільшення показника кардіофетального індексу в групі впливу хлоридом кадмію вказує на збільшення вагових показників серця в групі при зниженні маси тіла ембріона внаслідок інтоксикації. Мікроскопічно виявлено у 12,3% гіперплазія ендокарду передсердь в групі впливу хлоридом кадмію в зазначеній дозі. Хлорид кадмію також у 26-29% призводив до змін в формуванні стінки шлуночків серця ембріонів: потовщення як компактного так і трабекулярного шарів міокарду та формування аномальних за формою трабекул.
  Ключові слова кардіогенез, міокард, шлуночок серця, передсердя, кадмій
  Список цитованої літератури
  • Skalnyy AV, Zaytseva IP, Tinkov AA. Mikroelementy i sport. Personalizirovannaya korrektsiya elementnogo statusa sportsmenov. M.: Sport; 2018. 288 s. [in Russiаn]
  • Slyuzova OV, Stepanova YEV, Bucharskaya AB. Razvitiye adaptatsionnykh mekhanizmov u samok belakh krys v otvet na vozdeystviye ionov kadmiya. Toksikologicheskiy vestnik. 2008; 3: 23–27. [in Russiаn]
  • Oberlis D, Skalnyi AV, Skalnaya MG. Patofiziologiya mikroelementozov. Patogenez. 2016; 14(2): 20-27. [in Russian]
  • Fomenko OZ, Shaulskaya OE, Kot YG, Ushakova GA, Shevtsova AI. Vliyaniye raznykh doz kadmiya na aktivnost matriksnykh metalloproteinaz v serdtse, mozge i syvorotke krovi krys. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2016; 3: 103-7. [in Russian]
  • Frolova NA, Mirzoyev EB., Kobyalko VO., Gubina OA. Otvetnaya reaktsiya organizma krys pri khronicheskom vozdeystvii kadmiya v antenatal'nyy i molochnyy period vskarmlivaniya. Aktualnyye problemy ekologii i prirodopol'zovaniya. Sbornik nauchnykh trudov. - M.: IPTS "Luch". 2010; 12: 226-230.  [in Russian]
  • Shatorna VF, Haretsʹ VI, Kononova II. Porivnyannya efektiv vplyvu soley svyntsyu ta kadmiyu na embriohenez u shchuriv. Ukrayinskyi zhurnal medytsyny, biolohiyi ta sportu. 2018; T. 3, 6(15): S.310-314. [in Ukrainian]
  • Shchorichna dopovid pro stan zdorovya naselennya, sanitarno-epidemichnu sytuatsiyu ta rezultaty diyalnosti systemy okhorony zdorovya Ukrayiny. 2016 rik. MOZ Ukrayiny, DU «UISD MOZ Ukrayiny». Kyiv; 2017. 516 s. [in Ukrainian]
  • Gidding SS. Cardiovascular risk factors in adolescents. Curr. Treat. Options Cardiovasc. Med. 2006; 8 (4): 269­275.
  • Dourson M, Becker RA., Haber LT, Pottenger L H., Bredfeldt T,  Fenner-Crisp PA. Advancing human health risk assessment: Integrating recent advisory committee recommendations // Critical Reviews in Toxicology. 2013 Jul; 43(6): 467–492.
  • Järup L, Åkesson A. Current status of cadmium as an environmental health problem. Toxicol Appl Pharmacol [Internet]. 2009 [cited 2018 July 17];238(3):201-8.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(69), 2019 рік , 209-213 сторінки, код УДК 611.12-076:611.013:616-092.9:669.018.674
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-3-69-209-213