EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Беш Д.І.

  ЕФЕКТИВНІСТЬ МАНУАЛЬНОЇ ТРОМБОАСПІРАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА З ПІДЙОМОМ СЕГМЕНТУ ST


  Про автора: Беш Д.І.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Інфаркт міокарда з підйомом сегменту ST (STEMI) є однією з основних причин смертності та інвалідизації в Україні та більшості Європейських країн. Метою роботи було вивчити ефективність мануальної тромбоаспірації (МТА) у пацієнтів з STEMI та оклюзією або тромбозом інфарктзалежної артерії. В дослідженні приймало участь 200 пацієнтів із STEMI та оклюзією або масивним тромбозом інфарктзалежної коронарної артерії. В основну групу увійшло 100 пацієнтів, яким при стандартному первинному черезшкірному коронарному втручанні (ПЧКВ) додатково виконували МТА. Групу порівняння склали 100 пацієнтів, яким провели ПЧКВ за стандартною методикою. При аналізі вихідних характеристик пацієнтів не було виявлено достовірної різниці між групами по жодному з показників. Частота досягнення кровоплину ТІМІ 3 чи MBG 3 після проведення ПЧКВ достовірно не відрізнялась поміж групами (p>0,05 для обох). В групі порівняння спостерігалася недостовірна тенденція до кращих показників ресолюції сегменту ST (72% проти 83%, р=0,063) і достовірно вищою була фракція викиду лівого шлуночка (відповідно 48,34±9,39 проти 52,57 ±10,44, р=0,003). Потреба в проведенні балонної ангіопластики перед імплантацією стента була меншою в пацієнтів основної групи (49% проти 82%, р<0,001). Приєднання МТА до стандартного ПЧКВ у пацієнтів з STEMI не призводить до покращення результатів втручання, навіть при наявності вираженого тромбозу чи оклюзії інфарктзалежної коронарної артерії.
  Ключові слова інфаркт міокарда, тромбоаспірація, тромбоз коронарної артерії
  Список цитованої літератури
  • Lutay MI, Parkhomenko OM, Lytsenko HF, Holikova IP, Greenlaw N, Ferrari R ta in. Patsiyent zi stabilnoyu ishemichnoyu khvoroboyu sertsya v Ukrayini ta Yevropi: rezultaty 5-richnoho reyestru CLARIFY. Ukrayinskyi kardiolohichnyi zhurnal 2018; 4: 19-30. DOI: http://doi.org/10.31928/1608-635X-2018.4.1930 [in Ukrainian]
  • Sokolov MYu. Reyestr perkutannykh vmeshatelstv: rasshirennyi sravnitelnyi analiz rezultatov 2016 goda. Sertse í sudyny. 2017; 3:14–31.Dostupno na: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sis_2017_3_4 [in Russian]
  • Shiller NB, Osipov MO. Klinicheskaya ekhokardiografiya. – Vtoroye izdaniye. Moskva: Medpress; 2018. –344 s. [in Russian]
  • Fernández-Rodríguez D, Regueiro A, Brugaletta S, Martín-Yuste V, Masotti M, Cequier A et al. Optimization in Stent Implantation  by Manual Thrombus Aspiration in ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction. Circ Cardiovasc Interv. 2014 Jun; 7(3):294-300. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.113.000964.
  • Hartley A, Marshall DC, Salciccioli JD, Sikkel MB, Maruthappu M, Shalhoub J. Trends in mortality from ischemic heart disease and cerebrovascular disease in Europe: 1980 to 2009. Circulation. 2016 May 17; 133(20):1916-26. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018931.
  • Ibanez B, James S, Agewall S Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H. et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018 Jan 7; 39(2):119-177. doi: 10.1093/eurheartj/ehx393.
  • JiaR, Nie X, Li H, Zhu H, Pu L, Li X et al. Impact of attenuated plaques on TIMI grade flow and clinical outcomes of coronary artery disease patients: a systematic review and meta analysis. J Thorac Dis. 2016 Mar; 8(3):527-536. doi: 10.21037/jtd.2016.02.51.
  • Jolly SS, Cairns JA, Yusuf S, Meeks B, Pogue J, Rokoss MJ et al. Randomized Trial of Primary PCI with or without Routine Manual Thrombectomy. N Engl J Med. 2015 Apr 9; 372(15):1389-98. doi: 10.1056/NEJMoa1415098.
  • Kumbhani DJ, Bavry AA. The Rise and Fall of Aspiration Thrombectomy. JACC Cardiovasc Interv. 2016 Jan 25; 9(2):135-7. doi: 10.1016/j.jcin.2015.12.003.
  • Lagerqvist B, Fröbert O, Olivecrona GK, Gudnason T, Maeng M, Alström P et al. Outcomes 1 Year after Thrombus Aspiration for Myocardial Infarction. N Engl J Med. 2014 Sep 18;371(12):1111-20. doi: 10.1056/NEJMoa1405707
  • Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M et al. Heart disease and stroke statistics—2015 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2015 Jan 27; 131(4):e29-322. doi: 10.1161/CIR.0000000000000152
  • Sardella G, Mancone M, Bucciarelli-Ducci C, Agati L, Scardala R et al. Thrombus Aspiration During Primary Percutaneous Coronary Intervention Improves Myocardial Reperfusion and Reduces Infarct Size. J Am Coll Cardiol. 2009 Jan 27; 53(4):309-15. doi: 10.1016/j.jacc.2008.10.017.
  • Sharma V, Jolly SS, Hamid T, Sharma D, Chiha J, Chan W et al. Myocardial blush and microvascular reperfusion following manual thrombectomy during percutaneous coronary intervention for ST elevation myocardial infarction: insights from the TOTAL trial. Eur Heart J. 2016 Jun 21; 37(24): 1891–1898. doi: 10.1093/eurheartj/ehw157
  • Sokolov MY, Besh DI, Besh OM, Rafaluk OI, Kapustynskyy OO. The influence of the manual thrombus aspiration on the short term effectiveness of the percutaneous revascularization in patients with coronary artery thrombosis.Wiad Lek. 2018; 71(1-2):140-143. Available at: http://wl.medlist.org/01czii-2018-04/
  • Townsend N, Wilson L, Bhatnagar P, Wickramasinghe K, Rayner M, Nichols M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016. Eur Heart J. 2016 Nov 7; 37(42):3232–3245.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(70), 2019 рік , 012-016 сторінки, код УДК 616.127-005.8:616-005.61-089.819.2
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-12-16