EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Стецук Є.В., Акимов О.Є., Шепітько К.В., Гольцев А.М.

  МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРСТИЦІЙНИХ ЕНДОКРИНОЦИТІВ ТА СУСТЕНТОЦИТІВ ЯЄЧКА ЩУРІВ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНІЙ ДЕПРИВАЦІЇ СИНТЕЗУ ТЕСТОСТЕРОНА ПРОТЯГОМ 90 ДІБ


  Про автора: Стецук Є.В., Акимов О.Є., Шепітько К.В., Гольцев А.М.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація На сьогоднішній день в світі спостерігається тенденція до зміни ставлення до сім'ї та сімейних цінностей. У розвинених європейських країнах спостерігається тенденція до високої сексуальної активності у чоловіків літнього віку і пізнього створення сім'ї з дітьми, що має певні труднощі у зв'язку зі зниженням вироблення тестостерону в літньому віці. Метою дослідження було встановити мікроскопічну організацію інтерстиціальних ендокріноцітов і сустентоцітов щурів, визначити джерела продукції оксиду азоту і інтенсивність окисного стресу в яєчках з експериментальної центральної депривації синтезу тестостерону з дифереліном на 90-ту добу експерименту. Експеримент був проведений на 20 зрілих білих щурах-самцях. Щури були розділені на 2 групи: контрольна група (10), експериментальна група (10), яким підшкірно вводили диферелін (трипторелін ембонат) в дозі 0,3 мг / кг активної речовини протягом 90 днів. Тривала центральна депривація синтезу тестостерону у тварин призводить до появи структурних ознак функціонального стресу в популяції сустентоцітов і інтерстиціальних ендокріноцітов, які спрямовані на підтримку секреції яєчка. Центральна депривація синтезу тестостерону протягом 90 днів викликає розвиток окисного стресу за рахунок гіперпродукції активних форм кисню і накопичення нітритів в тканини яєчка через підвищену індуцібельной активності NO-синтази.
  Ключові слова сім’яники, інтерстиційні ендокриноцити, сустентоцити, NO- синтаза, iNOS, cNOS, L- аргінін, супероксиддисмутаза, мітохондріальна ЕТЛ, М1, М2, щури
  Список цитованої літератури
  • Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen. Bahriy M.M., Dibrova V.A. redaktory. Vinnytsya: Nova knyha; 2016. 328s. [in Ukrainian].
  • Almeida S, Rato L, Sousa M, Alves MG, Oliveira PF. Fertility and Sperm Quality in the Aging Male. Curr Pharm Des. 2017; 23(30): 4429-4437. doi: 10.2174/1381612823666170503150313.
  • Atallah A, Mhaouty-Kodja S, Grange-Messent V. Chronic depletion of gonadal testosterone leads to blood-brain barrier dysfunction and inflammation in male mice. J Cereb Blood Flow Metab. 2017; 37(9): 3161-3175. doi: 10.1177/0271678X16683961.
  • Begum R, Bajgai J, Fadriquela A, Kim CS, Kim SK, Lee KJ. Molecular hydrogen may enhance the production of testosterone hormone in male infertility through hormone signal modulation and redox balance. Med Hypotheses. 2018; 121: 6-9. doi: 10.1016/j.mehy.2018.09.001.
  • Dutta D, Park I, Guililat H, Sang S, Talapatra A, Singhal B, Mills NC. Testosterone regulates granzyme K expression in rat testes. Endocr Regul. 2017; 51(4): 193-204. doi: 10.1515/enr-2017-0020.
  • Eleazu C, Obianuju N, Eleazu K, Kalu W. The role of dietary polyphenols in the management of erectile dysfunction-Mechanisms of action. Biomed Pharmacother. 2017; 88: 644-652. doi: 10.1016/j.biopha.2017.01.125.
  • Fafula RV, Onufrovych OK, Lefremova UP, Vorobets DZ, Vorobets ZD. The peculiarities of arginase pathway of L-arginine in spermatozoa in men with different forms of pathospermia. Fiziol Zh. 2016; 62(5): 83-90.
  • Hotta Y, Kataoka T, Kimura K. Testosterone Deficiency and Endothelial Dysfunction: Nitric Oxide, Asymmetric Dimethylarginine, and Endothelial Progenitor Cells. Sex Med Rev. 2019; 7(4): 661-668. doi: 10.1016/j.sxmr.2019.02.005.
  • Liu FH, Yang DZ, Wang YF, Liang XP, Peng WM, Cao CA, Chen XG, Guo ZM. Making of the animal model with sterilized testes. Zhonghua Nan Ke Xue. 2007; 13(2): 125-9. [in Chinese].
  • Mossadegh-Keller N, Sieweke MH. Testicular macrophages: Guardians of fertility. Cell Immunol. 2018; 330: 120-125. doi: 10.1016/j.cellimm.2018.03.009.
  • Scovell JM, Khera M. Testosterone Replacement Therapy Versus Clomiphene Citrate in the Young Hypogonadal Male. Eur Urol Focus. 2018; 4(3): 321-323. doi: 10.1016/j.euf.2018.07.033.
  • Stetsuk YeV, Kostenko VO, Shepitko VI, Goltsev AN. Influence of the 30-days central deprivation of testosterone synthesis on the morphological and functional features of rat testicular interstitial endocrinocytes and sustentocytes. World of Medicine and Biology. 2019; 4(70): 228-233. doi: 10.26724/2079-8334-2019-4-70-228-233.
  • Swelum AA, Saadeldin IM, Zaher HA, Alsharifi SAM, Alowaimer AN. Effect of sexual excitation on testosterone and nitric oxide levels of water buffalo bulls (Bubalus bubalis) with different categories of sexual behavior and their correlation with each other. Anim Reprod Sci. 2017; 181: 151-158. doi: 10.1016/j.anireprosci.2017.04.003.
  • Yelinska AM, Akimov OYe, Kostenko VO. Role of AP-1 transcriptional factor in development of oxidative and nitrosative stress in periodontal tissues during systemic inflammatory response. Ukr. Biochem. J. 2019; 91(1): 80-85. doi: 10.15407/ubj91.01.080.
  • Zhao Y, Liu X, Qu Y, Wang L, Geng D, Chen W, Li L, Tian Y, Chang S, Zhao C, Zhao X, Lv P. The roles of p38 MAPK → COX2 and NF-κB → COX2 signal pathways in age-related testosterone reduction. Sci Rep. 2019; 9(1): 10556. doi: 10.1038/s41598-019-46794-5.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(71), 2020 рік , 226-231 сторінки, код УДК 612.0616.31:599.323.4
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-226-231