English Українська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Т. Ю. Квітницька-Рижова, С. П. Луговський, П. П. Клименко, С. А. Михальський, С. П. Малишева, О. С. Ткаченко, Н. В. Косякова

  ВПЛИВ ФАКТОРА ВІКУ НА ЗМІНИ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРА ПРИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЇ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНОМ


  Про автора: Т. Ю. Квітницька-Рижова, С. П. Луговський, П. П. Клименко, С. А. Михальський, С. П. Малишева, О. С. Ткаченко, Н. В. Косякова
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Досліджено гістологічні, гістохімічні та морфометричні зміни підшлункової залози у молодих (4 місяці) та старих (16 місяців) щурів при моделюванні інсулінорезистентності та її корекції N-стеароілетаноламіном. В експерименті відтворювали інсулінорезистентність при тривалому 6-місячному утриманні щурів на жирній дієті (вміст жиру в раціоні – 58 %), а її розвиток контролювали за допомогою глікемічного контролю. Для корекції інсулінорезистентності використовували водну суспензію NSE, яку вводили щурам per os у дозі 50 мг/кг протягом 2 тижнів. Двофакторний дисперсійний аналіз довів провідну роль віку у зміні основних морфометричних параметрів, що характеризують розвиток: деструктивних змін в острівцях підшлункової залози (кількість апоптотичних клітин), запальних змін у тканині підшлункової залози (кількість мононуклеарів у стромі), а також секреторна дисфункція ß-інсулоцитів (специфічна кількість інсулоцитів з альдегід-фуцин-позитивними секреторними гранулами). Внесок вікового фактора у зміни цих індексів становить відповідно 78,3 %, 56,1 % та 41,5 %. Встановлено, що кількість апоптотичних TUNEL-позитивних клітин в острівцях підшлункової залози є інформативним інтегральним показником для оцінки деструктивних змін інсулоцитів, який слід рекомендувати при скринінгу для фармакологічної корекції інсулінорезистентності та цукрового діабету.
  Ключові слова острівці підшлункової залози, щури, інсулінорезистентність, апоптоз, фармакологічна корекція
  Список цитованої літератури
  • Zak KP, Tronko ND, Popova VV, Butenko AK. Sakharnyi diabet. Immunitet. Tsitokiny. Kіеv: Book-plus; 2015. 485 p. [in Russian].
  • Berdyshev AG, Kosiakova HV, Onopchenko AV, Panchuk RR, Stoika RS, Hula NM. N-Stearoylethanolamine suppresses the pro-inflammatory cytokines production by inhibition of NF-kB translocation. Prostaglandins & Other Lipid Mediat. 2015; 121 (part A):91–96. doi:10.1016/j.prostaglandins.2015.05.001.
  • Horii T, Fujita Y, Ishibashi C, Fukui K, Eguchi H, Kozawa J, Shimomura I. Islet inflammation is associated with pancreatic fatty infiltration and hyperglycemia in type 2 diabetes. BMJ Open Diabetes Research and Care. 2020; 8(1):e001508. doi:10.1136/bmjdrc-2020-001508.
  • International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. [Internet]. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2021 [updated 2021; cited 2021 August 23]. Available from: http://www.diabetesatlas.org/
  • Janjuha S, Singh SP, Tsakmaki A, Mousavy Gharavy SNa, Murawala P, Konantz J, Birke S, Hodson DJ, Rutter GA, Bewick GA, Ninov N. Age-related islet inflammation marks the proliferative decline of pancreatic beta-cells in zebrafish. eLife 2018;7:e32965. doi:10.7554/eLife.32965.
  • KushnerJA. The role of aging upon β cell turnover. The Journal of Clinical Investigation. 2013; 123(3): 990-995. J Clin Invest. 2013; 123(3):990–995. https://doi.org/10.1172/JCI64095.
  • Kvitnitskaya-Ryzhova TYu, Kosiakova HV, Lugovskyi SP, Mykhalskiy SA, Klymenko PP, Malysheva SP, Tkachenko OS. Age-related morpho-functional changes in rats’ pancreas under high-fat diet-induced insulin resistance and its pharmacological treatment. Wiadomości Lekarskie.2021; 74(2):241–246. doi:10.36740/WLek202102112.
  • Onopchenko AV, Kosiakova GV, Oz M, Klimashevsky VM, Gula NM. N-Stearoylethanolamine restores pancreas lipid composition in obesity-induced insulin resistant rats. Lipids. 2015; 50(1):13–21. doi:10.1007/s11745-014-3960-1.
  • Standl E, Khunti K, Hansen TB, Schnell O. The global epidemics of diabetes in the 21st century: Current situation and perspectives. Eur J Prev Cardiol. 2019; 26(2_suppl):7–14. doi:10.1177/2047487319881021.
  • Tomita T. Apoptosis of pancreatic β-cells in type 1 diabetes: The role of Caspase-3 in β-cell apoptosis. J Pediatr Pediatr Med. 2018; 2(1):14–27. doi:10.29245/2578-2940/2018/1.1107.
  • Tsalamandris S, Antonopoulos AS., Oikonomou E, Papamikroulis G-A, Vogiatzi G, Papaioannou S, Deftereos S, Tousoulis D. The Role of inflammation in diabetes: Current concepts and future perspectives. Eur Cardiol. 2019; 14(1):50–59. doi: 10.15420/ecr.2018.33.1.
  • Wang P, Karakose E, Choleva L, Kumar K, DeVita RJ, Garcia-Ocaña A, Stewart AF. Human Beta Cell Regenerative Drug Therapy for Diabetes: Past Achievements and Future Challenges. Front. Endocrinol. 2021; 12:671946. doi: 10.3389/fendo.2021.671946.
  • Yagihashi S, Inaba W, Mizukami H. Dynamic pathology of islet endocrine cells in type 2 diabetes: β-cells growth, death, regeneration and their clinical implications. J. Diabetes. Investig. 2016; 7 (2):155–165. doi:10.1111/jdi.12424.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(80), 2022 рік , 204-209 сторінки, код УДК 616.379-008.64:611.37:612.67
  DOI 10.26724/2079-8334-2022-2-80-204-209