EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Miskiv V. A.

  SIGNIFICANCE TEST CONTROL IN THE EVALUATION OF FOREIGN STUDENTS' KNOWLEDGE IN THE STUDY OF HUMAN ANATOMY IN HIGHER MEDICAL UNIVERSITIES


  About the author: Miskiv V. A.
  Heading QUESTIONS OF МEDICAL EDUCATION
  Type of article Scentific article
  Annotation Article is devoted to the actual problem of test control of foreign students in the study of human anatomy in higher education medical universities. It was analyzed advantages and disadvantages of test control of students’ knowledge. and the establishment to use a test control of knowledge, allows you to create effective models of student assessment with current approaches and challenges of studying human anatomy. Test control is used to set the level of achievement of academic groups and individual students, the analysis of the various forms and methods of teaching, the final evaluation.
  Tags tests, control of knowledge
  Bibliography
  • Берещук М. Я. Тестовий контроль і рейтинг в освіті / М. Я. Берещук, Ю. П. Бархаєв, Г. В. Стадник // – Харків: ХНАМГ, - 2006. – 106 с.
  • Ковальчук Л. Я. Основні тенденції розвитку світової вищої школи. Впровадження сучасних технологій в навчальний процес Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського: досягнення і перспективи // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі: Тези доп. Навч.-метод. конф.– Тернопіль: Укрмед книга, - 2000.– С. 3-12.
  • Кокарева А. М. Методика застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів // Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи: Тези дп. VIВсеукраїнської науково-практичної конференції:.- К.: НАУ.-2005.-С.79-80.
  • Кордон Ю. В. Тестовий контроль як один із методів перевірки знань, умінь студентів у вищих медичних навчальних закладах / Ю.В. Кордон, Г.С. Керницька // Сучасні інформаційнітехнології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. – Вип. 30, Київ-Вінниця, - 2012. – С. 255-259.
  • Малахін А. Тестовий контроль і підвищення якості освіти у вищій педагогічній школі /А. Малахін // Рідна школа. – 2006. – Червень. – С. 9 – 11.
  • Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі / Н. В.Морзе, О. Г. Глазунова// Інформаційні технології і засоби навчання.-2008.-№2(6).
  • Щевелева Г. М. Диагностическое тестирование предметных знаний первокурсников / Г. М. Щевелева // Педагогика. – 2001. – № 7. – С. 53 – 58.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(46) 1 part 2014 year, 200-202 pages, index UDK 611+37.011.32+376.687