EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. А. Міськів

  ЗНАЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ В ОЦІНЮВАННІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ВУЗАХ


  Про автора: В. А. Міськів
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Стаття присвячена актуальній проблемі тестового контролю знань студентів-іноземців при вивченні анатомії людини у вищому навчальному медичному закладі. Проаналізовано переваги та недоліки тестового контролю знань студентів, та встановлено що використання тестового контролю знань дозволяє формувати ефективні моделі оцінювання студентів із урахуванням сучасних підходів і завдань вивчення анатомії людини. Тестовий контроль використовується для встановлення рівня успішності академічних груп та окремих студентів, аналізу різних форм і методів навчання, підсумкового оцінювання.
  Ключові слова тести, контроль знань
  Список цитованої літератури
  • Берещук М. Я. Тестовий контроль і рейтинг в освіті / М. Я. Берещук, Ю. П. Бархаєв, Г. В. Стадник // – Харків: ХНАМГ, - 2006. – 106 с.
  • Ковальчук Л. Я. Основні тенденції розвитку світової вищої школи. Впровадження сучасних технологій в навчальний процес Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського: досягнення і перспективи // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі: Тези доп. Навч.-метод. конф.– Тернопіль: Укрмед книга, - 2000.– С. 3-12.
  • Кокарева А. М. Методика застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів // Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи: Тези дп. VIВсеукраїнської науково-практичної конференції:.- К.: НАУ.-2005.-С.79-80.
  • Кордон Ю. В. Тестовий контроль як один із методів перевірки знань, умінь студентів у вищих медичних навчальних закладах / Ю.В. Кордон, Г.С. Керницька // Сучасні інформаційнітехнології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. – Вип. 30, Київ-Вінниця, - 2012. – С. 255-259.
  • Малахін А. Тестовий контроль і підвищення якості освіти у вищій педагогічній школі /А. Малахін // Рідна школа. – 2006. – Червень. – С. 9 – 11.
  • Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі / Н. В.Морзе, О. Г. Глазунова// Інформаційні технології і засоби навчання.-2008.-№2(6).
  • Щевелева Г. М. Диагностическое тестирование предметных знаний первокурсников / Г. М. Щевелева // Педагогика. – 2001. – № 7. – С. 53 – 58.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 200-202 сторінки, код УДК 611+37.011.32+376.687