English Українська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Порядок рецензування статей
  1. Наукові статті, що надійшли до редакції, проходять через інститут рецензування. Рецензування відбувається по-формату "Single-blind Rewiew", коли імена рецензентів приховані від авторів.
  2. Форми рецензування статей :
  1. Відповідальний секретар визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляє її на рецензування фахівцеві, докторові або кандидатові наук, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.
  2. Відповідальний секретар протягом 7 днів повідомляє авторів про отримання статті.
  3. Терміни рецензування у кожному окремому випадку визначаються відповідальним секретарем з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті
  4. У рецензії мають бути освітлені наступні питання:
  1. Рецензії завіряються в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.
  2. У разі відхилення статті від публікації редакція направляє авторові мотивовану відмову.
  3. Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не береться. Текст негативної рецензії напровляється авторові по електронній пошті, факсом або звичайною поштою.
  4. Наявність позитивної рецензії не є достатньою основою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.
  5. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.
  6. Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії наукового журналу "Світ Медицини і Біології".