English Українська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Порядок розгляду статей

  1. Подаючи статтю для публікації, автор тим самим виражає згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційних сайтах Наукової електронної бібліотеки (www.elibrary.ru) і видання "Світ Медицини і Біології" (womаb.com.ua).

  2. Статті приймаються по встановленому графіку:

  У зв'язку з великою кількістю публікацій, що надходять до нас, термін прийому статей в найближчий номер може бути скорочений.

  3. Статті, що поступили, розглядаються редакційною колегією протягом місяця.

  4. Редакційна колегія правомочна відправити статтю на додаткове рецензування.

  5. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що поступили, при необхідності скорочувати їх за узгодженням з автором, або, якщо тематика статті представляє інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання авторові. Якщо стаття перероблялася автором у процесі підготовки до публікації, датою надходження вважається день надходження остаточного тексту.

  6. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, що не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.

  7. У разі відхилення представленої статті редакційна колегія дає авторові мотивоване заключення.

  8. Автори протягом 7 днів отримують повідомлення про статтю, що надійшла. Через місяць після реєстрації статті редакція повідомляє авторів про результати рецензування і про план публікації статті. Черговість виходу статей стверджується редакційною колегією згідно публікаційного плану журналу. Редакція самостійно інформує автора про всі зміни в статусі розгляду його статті. У разі незгоди учасника з редакційною політикою, стаття може бути знята з публікації без права повторного друку цієї статті в цьому журналі.

  9. Редакційна колегія представляє авторові безкоштовний екземпляр журналу, що містить опубліковану статтю.

  10. Доводимо до відома авторів, що в зв'язку зі стислими термінами підготовки статей до випуску, автор зобов'язаний протягом 3 днів після отримання зауважень від редакції, повідомити редакцію про отримання листа, і протягом з 7 днів з моменту отримання зауважень, внести необхідні зміни до статті і направити виправлений варіант. У разі недотримання строків внесення зміни, редакція журналу залишає за собою право відмовити автору в публікації або перенести вихід статті на більш пізній термін, який визначається редакцією.