English Українська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Рекомендації по підготовці анотації статті

  Анотація (реферат) в періодичному виданні є джерелом інформації про зміст статті і викладені в ній результати досліджень.

  Анотація (реферат) виконує наступні функції:

  Анотація (реферат) до статті має бути:

  Анотація (реферат) включає наступні аспекти змісту статті :

  Послідовність викладу змісту статті можна змінити, почавши з викладу результатів роботи і виводів.

  Предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не ясні із заголовка статті.

  Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати у тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору цієї роботи. У рефератах документів, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їх обробки.

  Результати роботи описують гранично точно і інформативно. Наводяться основні теоретичні і експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, виводам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.

  Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

  Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації (реферату). Слід уникати зайвих ввідних фраз (наприклад, "автор статті розглядає.".).

  Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документу, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в анотації (рефераті) не приводяться.

  У тексті анотації (реферату) слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій.

  У тексті анотації (реферату) слід застосовувати значущі слова з тексту статті.